Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funkcjonał
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z.20 253-261
PL W pracy autorzy wykorzystali metodę minimalizacji funkcjonałów do oceny poprawności dyskretyzacji struny obciążonej temperaturą. Funkcjonał energii uwzględniający wpływ temperatury zapisano w postaci jawnej i zastosowano procedurę podaną w pracy [1]. Uogólniono zagadnienie wprowadzając siatkę podzia[...]
EN The method of minimization of functionals was used in this paper for the correctness assessment of the digitization of the shing loaded by temperature. The energy functional, taking the influence of temperature into account, was written in the integral form and was used procedure of the metod. The p[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe. Matematyka Stosowana / Politechnika Śląska
2011 z. 1 29--35
PL Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu pewnych zagadnień dotyczących istnienia funkcjonałów liniowych ciągłych w rzeczywistej przestrzeni L²([0, 1]).
EN In this paper we discuss some problems concerning the existence of continuous linear functionals in the real L²([0, 1]) space.
3
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 221-226
PL Dyfuzję uzależniono od gradientu koncentracji składnika i opisano równaniem bilansu substancji z warunkami brzegowymi i początkowym. Kształt konstrukcji z dyfuzją opisują parametry projektowania. Przyjęto dowolny funkcjonał celu i używając koncepcji pochodnej materialnej analizowano jego wrażliwość [...]
EN The diffusion depends on the concentration gradient of the diffusible component, which enable us to apply the differential equation with the specified boundary and initial conditions. The structural shape is described by the design parameters. The first-order sensitivity of an optional diffusion fun[...]
4
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Structural and mechanical properties of the Sn (tin) based oxides SnO and SnO2 are investigated. The aim of this study to determine in which structural phase SnO is found and to calculate its elastic constants at different pressures. Design/methodology/approach: Calculations have been made [...]
5
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy zaprezentowano przegląd zagadnień związanych z wykorzystaniem metody funkcjonału charakterystycznego w statystycznym sformułowaniu problemu turbulencji. Omówiono matematyczne podstawy tej metody oraz wyprowadzono równania funkcjonalno-różniczkowe dla funkcjonału charakterystycznego pola pręd[...]
EN In this paper and overview of issues connected with the application of characteristic functional method in statistical problems of turbulence theory is presented. The mathematical basis of the method is described briefly and the functional different equation of characteristic functional based on Nav[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
7
51%
Demonstratio Mathematica
2015 Vol. 48, nr 3 413--423
EN In the present paper, we investigate the existence, uniqueness and continuous dependence of mild solutions of an impulsive neutral integro-differential equations with nonlocal condition in Banach spaces. We use Banach contraction principle and the theory of fractional power of operators to obtain ou[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last