Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funkcje uogólnione
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2001 T. 20, z. 4 445-457
PL W pracy przedstawiono analizę problemów brzegowych i początkowo-brzegowych układów modelowanych zginanymi jednowymiarowymi belkami o odcinkowo stałym przekroju. Opis problemów brzegowych, dzięki zastosowaniu funkcji uogólnionych, nie wymaga konieczności podziału na podukłady. W przypadku analizy pro[...]
EN The paper presents method to analyse the boundarty problems of stepped beams. The separation of subsystems is not necessary in case of solutions boundary problems. In case of initial boundary problems two "ways" of changing stiffness were differentiated. If the stiffness chandes the same as thicknes[...]
2
75%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2000 T. 19, z. 4 459-474
PL Praca dotyczy analizy drgań dyskretno-ciągłego układu amortyzującego, w którym elementem o ciągłym rozłożeniu masy jest segmentowa belka dwuprzegubowa, a elementem o masie skupionej jest zamocowany na niej obiekt za pomocą liniowych więzów dysypacyjno-sprężystych. Przeprowadzono badania teoretyczne [...]
EN The paper presents the theoretical analysis and experimental investigations of free vibrations of discrete - continuous damping system - the beam with two hings. The theoretical analysis of the system was performed using the class of generalized functions.
3
63%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
PL W pracy przedstawiono analizę drgań dyskretno-ciągłego układu amortyzującego o dwóch stopniach swobody, opisanego równa­niami różniczkowymi o pochodnych cząstkowych i pochodnych zwyczajnych. Przeprowadzono rozważania teoretyczne dotyczące pro­blemu początkowo-brzegowego skojarzonego z układem dla pr[...]
EN In this paper analysis of vibrations of discrete-continuous absorbing system with two degrees of freedom was presented. Theoretical consideration concerning initial-boundary problem associating with system was carrying out. Solution for case of free vibration and forced vibration was received with a[...]
4
63%
Journal of Applied Analysis
EN In previous work of the author, a convolution and multiplication product for the set of Associated Homogeneous Distributions (AHDs) with support in ℝ was defined and fully investigated. Here this definition is used to calculate the multiplication product of homogeneous distributions of the form (x±i[...]
5
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy jest konstrukcja macierzy rozwiązań podstawowych dla liniowego sprzężonego parabolicznego układu równań w przestrzeni trójwymiarowej zawierającego dwa równania. Macierz rozwiązań podstawowych skonstruowano używając transformacji Fouriera. Bazując na macierzy rozwiązań podstawowych przeds[...]
EN The aim of this paper is to construct the matrix of fundamental solutions for linear coupled parabolic system in the three-dilinensional space, consisting of two equations. The matrix of the fundamental solutions has been constructed using the Fourier transform. Basing of the matrix of fundamenal so[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last