Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fundusz strukturalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Energy sector in Poland with 4% of global county production and 2% share in employment is an important part of Polish economy. It is still mostly under state control and this is the reason for Polish Government to be responsible for further developments in this sector. One of the new possibilities t[...]
2
100%
Nowoczesne Gazownictwo
2005 nr 1 10-15
PL Poniżej opisano wybrane Sektorowe Programy Operacyjne oraz wyszczególnione w nich Priorytety i Działania, w ramach których spółki gazownictwa mogły pozyskać środki na rozwój niektórych dziedzin swojej działalności.
3
100%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 8-9 28--29
PL Ruszyła machina unijnych dotacji. Z jednej strony nadal dostępne są „resztki” PHARE jako środki przedakcesyjne dla przedsiębiorstw i samorządów, a jednocześnie wraz z otwarciem europejskich drzwi dla naszego kraju od maja sięgamy już do tych „dużych worków z pieniędzmi” – funduszy strukturalnych. Dr[...]
4
100%
Magazyn Autostrady
2003 Nr 5 48
PL Rozszerza się zasięg unijnej pomocy finansowej Unii Europejskiej przeznaczonej bezpośrednio na inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach. Do tej pory twarde wsparcie z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dostępne było wyłącznie w pięciu województwach. Teraz o pomoc tę mogą ubiegać się firmy w ca[...]
5
88%
Nowoczesne Gazownictwo
2005 nr 2 41-48
PL Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie czytelnikowi możliwości uzyskania wsparcia z funduszy unijnych w realizacji nowych inwestycji w sektorze gazowniczym. Pomoc taka udzielana jest głównie z Funduszy Strukturalnych. Aby lepiej zrozumieć działanie tych instumentów, w pierwszej części artykułu [...]
6
88%
Przegląd Budowlany
7
75%
Przegląd Budowlany
8
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 2 61-63
9
75%
Budownictwo i Prawo
2003 R. 7, nr 6-1/04 III--XII, XXXIX
10
63%
Metody Informatyki Stosowanej
EN During the Lisbon summit, held in March 2000, leaders of 15 EU member states adopted an ambitious programme called the Lisbon Strategy whose primary objective was to close the economic gap between Europe and the USA. In Lisbon the EU member states agreed to increase the flexibility of the labour ma[...]
11
63%
Recykling
2007 nr 7-8 48-49
PL Na 11 starających się cztery stacje demontażu otrzymały dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych. Mogą żałować ci, którzy do składania wniosków nawet nie przystąpili, a było ich niemało. "Zwycięskie" stacje demontażu otrzymały łącznie ze środków publicznych prawie 1 mln zł.
12
63%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 111-114
PL Potrzeby i pomysły związane z odnawialną energią można finansować z kilku źródeł. Są nimi środki własne, rządowe, prywatni inwestorzy, Fundusze Strukturalne (FS), Programy ramowe (PR) i Norweski Mechanizm Finansowania. Przedstawiono charakterystykę powyższych źródeł (do)finansowania obszaru energii [...]
EN Ideas and needs require financing. Finincing may origin from different sources. The sources are as fallows: own capital, government founds, private investors, Structural Founds, Framework Programs and Norwegian Financing Mechanisms. The essay presents each of the financing source with respect to "re[...]
14
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej umożliwia pozyskanie wsparcia finansowego na działania zmierzające do wyrównania dysproporcji w rozwoju regionów. Jest ono udzielane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych wspólnotowych ins[...]
15
51%
Problemy Jakości
PL Podstawowe zagadnienia związane z polityką rozwoju regionalnego UE, obejmujące m. in.: cele, zasady i instrumenty europejskiej polityki regionalnej oraz założenia nowej polityki regionalnej Unii na lata 2000-2006.
16
51%
Polish Journal of Management Studies
PL Przystąpienie Słowacji do Unii Europejskiej dało możliwość uczestnictwa w programach finansowych skoncentrowanych na różnych sferach społecznych i gospodarczych, finansowanych w znacznej mierze ze środków UE. Jednym z obszarów dotacji była ochrona środowiska. Ze względu na specyfikę projektów środow[...]
EN The accession of Slovakia into the European Union significantly supported the possibility to participate in financial programs focused on different areas of social and economic spheres, financed substantially from EU sources. One of the subsidy areas has been the environmental protection. Due to the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last