Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fundamental solutions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 4 919-936
PL Macierz podstawowa uogólnionej teorii termosprężystości została skonstruowana dla oddziaływań temperatury, przemieszczeń oraz propagacji ciepła. Elementy macierzy są przedstawione w formie transformat Laplace'a odpowiednich funkcji. Właściwości charakterystyczne tych funkcji zostały zbadane.
EN The fundamental matrix of the generalised thermoelastic system is constructed with interaction between temperature and displacement fields as well as finite rate of heat propagation taken into account. Components of the considered matrix are represented in terms of Laplace transforms of the corresp[...]
2
80%
Computational Methods in Science and Technology
EN The present work is concerned with the boundary integral equation formulation for the solutions of equations under fractional order thermo elasticity in a three dimensional Euclidean space. A mixed initial-boundary value problem is considered and the fundamental solutions of the corresponding couple[...]
3
80%
Archives of Mechanics
2013 Vol. 65, nr 5 367--390
EN This paper discusses the full coupled linear theory of elasticity for solids with double porosity. The system of the governing equations is based on the equations of motion, conservation of fluid mass, the constitutive equations and Darcy’s law for material with double porosity. Four spatial cases o[...]
4
70%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2012 No. 15 41--90
EN A static analysis of Kirchhoff and Reissner plates by the boundary element method has been presented in the paper. The Betti’s theorem has been used to derive the boundary integral equation. The direct version of the boundary element method has been presented.
5
70%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN An initial stability of Kirchhoff plates by the Boundary Element Method (BEM) is presented in the paper. A plate is subjected by external in-plane normal and tangential conservative loadings acting in two perpendicular directions. The Betti’s theorem is used to derive the boundary-domain integral eq[...]
6
61%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN A static analysis of circular and elliptic Kirchhoff plates resting on internal elastic supports by the Boundary Element Method is presented in the paper. Elastic support has the character of Winkler-type elastic foundations. Bilateral and unilateral internal constraints are taken into consideration[...]
7
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy jest konstrukcja macierzy rozwiązań podstawowych dla liniowego sprzężonego parabolicznego układu równań w przestrzeni trójwymiarowej zawierającego dwa równania. Macierz rozwiązań podstawowych skonstruowano używając transformacji Fouriera. Bazując na macierzy rozwiązań podstawowych przeds[...]
EN The aim of this paper is to construct the matrix of fundamental solutions for linear coupled parabolic system in the three-dilinensional space, consisting of two equations. The matrix of the fundamental solutions has been constructed using the Fourier transform. Basing of the matrix of fundamenal so[...]
8
41%
Archives of Mechanics
EN Generalizations of Maysel's formula to generalized linear micropolar thermoviscoelasticity is given. Fundamental solutions in the Laplace transform domain are obtained. The results are applicable to the following generalized thermoelasticity theories: Lord-Shulman theory with one relaxation time, Gr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last