Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  functional
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1: Commentationes Mathematicae
1998 [Z] 38 109-114
EN In this paper we define Lp(x,y),q(y) (I). We investigate some condition of this space.
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z.20 253-261
PL W pracy autorzy wykorzystali metodę minimalizacji funkcjonałów do oceny poprawności dyskretyzacji struny obciążonej temperaturą. Funkcjonał energii uwzględniający wpływ temperatury zapisano w postaci jawnej i zastosowano procedurę podaną w pracy [1]. Uogólniono zagadnienie wprowadzając siatkę podzia[...]
EN The method of minimization of functionals was used in this paper for the correctness assessment of the digitization of the shing loaded by temperature. The energy functional, taking the influence of temperature into account, was written in the integral form and was used procedure of the metod. The p[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Matematyka Stosowana / Politechnika Śląska
2011 z. 1 29--35
PL Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu pewnych zagadnień dotyczących istnienia funkcjonałów liniowych ciągłych w rzeczywistej przestrzeni L²([0, 1]).
EN In this paper we discuss some problems concerning the existence of continuous linear functionals in the real L²([0, 1]) space.
4
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 221-226
PL Dyfuzję uzależniono od gradientu koncentracji składnika i opisano równaniem bilansu substancji z warunkami brzegowymi i początkowym. Kształt konstrukcji z dyfuzją opisują parametry projektowania. Przyjęto dowolny funkcjonał celu i używając koncepcji pochodnej materialnej analizowano jego wrażliwość [...]
EN The diffusion depends on the concentration gradient of the diffusible component, which enable us to apply the differential equation with the specified boundary and initial conditions. The structural shape is described by the design parameters. The first-order sensitivity of an optional diffusion fun[...]
5
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Structural and mechanical properties of the Sn (tin) based oxides SnO and SnO2 are investigated. The aim of this study to determine in which structural phase SnO is found and to calculate its elastic constants at different pressures. Design/methodology/approach: Calculations have been made [...]
6
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy zaprezentowano przegląd zagadnień związanych z wykorzystaniem metody funkcjonału charakterystycznego w statystycznym sformułowaniu problemu turbulencji. Omówiono matematyczne podstawy tej metody oraz wyprowadzono równania funkcjonalno-różniczkowe dla funkcjonału charakterystycznego pola pręd[...]
EN In this paper and overview of issues connected with the application of characteristic functional method in statistical problems of turbulence theory is presented. The mathematical basis of the method is described briefly and the functional different equation of characteristic functional based on Nav[...]
7
75%
Systems Science
EN A bifurcation of the extremals of one variational calculus task on the choice of optimum laws for a parametrical regulation of a dynamic system in the given finite set of algorithms is under consideration. An assertion about conditions sufficient for the existence of the specified variational calcul[...]
8
75%
Fasciculi Mathematici
2014 Nr 53 65--75
EN In the present paper, we investigate the existence, uniqueness and continuous dependence on initial data of mild solutions of second order nonlocal semilinear functional integro-differential equations of more general type with delay in Banach spaces. Our analysis is based on the theory of strongly c[...]
9
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2014 R. 18, nr 4 94--99
PL W pracy rozpatrzono problematykę syntezy obserwatorów funkcyjnych ciągłych układów niecałkowitego rzędu. Pokazano, że synteza obserwatora niecałkowitego rzędu polegająca na wyznaczaniu poszczególnych macierzy występujących w jego równaniu może być najpierw zapisana w postaci warunku LMI, a następnie[...]
EN The paper presents a problem of synthesis of functional observers for fractional order continuous-time linear systems. It has been shown that this problem can be formulated and solved by the use of linear matrix inequalities (LMI) method. Necessary and sufficient conditions for solvability of the pr[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
11
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 4 (93) 47--50
PL Badano przędze składające się ze zwęglonych włókien bambusowych oraz wysokoelastycznych włókien typu spandex, których użyto jako włókien rdzeniowych. W pierwszej fazie włókna typu spandex ulegały rozciąganiu, a następnie były owijane włóknami bambusowymi przy wykorzystaniu wirnikowej maszyny skręcaj[...]
EN In this research, bamboo charcoal/spandex (BC/S) complex yarn was fabricated using spandex as the core yarn, which was then wrapped with bamboo charcoal nylon textured yarn. The core yarn was first expanded and then wrapped with the wrapping yarn on a rotor twister machine at speeds of 4000, 6000, 8[...]
12
51%
Demonstratio Mathematica
2015 Vol. 48, nr 3 413--423
EN In the present paper, we investigate the existence, uniqueness and continuous dependence of mild solutions of an impulsive neutral integro-differential equations with nonlocal condition in Banach spaces. We use Banach contraction principle and the theory of fractional power of operators to obtain ou[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last