Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 293
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archivum Combustionis
EN Fluidized Bed Combustors have excellent mixing characteristics of the solids, high heat transfer rates and burn efficient with low emissions, together with a perfect acceptability of problematic fuels, and also the flexibility against timely changes in fuel quality. Similarly, the limitations of the[...]
2
100%
Archivum Combustionis
3
100%
Polish Maritime Research
1999 nr 2 22-25
EN Preliminary results are presented of fuel consumption measurements in a naval multishaft gas turbine. The main aim of the examination was to evaluate the relationship between fuel mass flow and pressure drop at two--passage fuel injectors. The results are used to verify values of the fuel outflow co[...]
4
80%
Journal of KONES
EN Due to a growing demand for liquid fuels in Poland, there is a need to organize their transport and distribution. Companies involved in extraction, processing and distribution and wholesale of crude oil and its products, have been operating on the fuel market for almost one century. In Poland, 700-9[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 172 113-122
PL Wśród prac badawczych dotyczących okresu pracy silnika po zimnym rozruchu, tylko nieliczne poświecone są analizie problemów związanych z powstawaniem kondensatu w układzie wylotowym i jego emisją do otoczenia. W rzeczywistym procesie spalania w silniku oprócz produktów całkowitego i zupełnego spalan[...]
6
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 182--201
PL Kotły zużywają do 90% energii zawartej w drewnie. Istnieje szeroka gama klasycznych kotłów z ręcznym sterowaniem i bezpośrednim spalaniem drewna oraz nowoczesnych automatycznych kotłów zgazowania dostępnych na dzisiejszym rynku. Wielką zaletą tej nowoczesnej technologii jest możliwość wykorzystania [...]
7
80%
Archivum Combustionis
EN An experimental study was carried out on the combustion of n-heptane droplets at atmospheric and higher pressure under normal gravity condition. Suspended droplet technique was adopted to investigate the isolated droplets. The burning rate constants were determined for each pressure and the dependen[...]
8
80%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 3 228-233
9
80%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 3 222-227
10
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono ocenę przydatności odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z demontażu samochodów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego do wytwarzania paliwa alternatywnego. Przeanalizowano zagadnienie pod względem obowiązującego prawa w zakresie gospodarki odpadami, zidentyfikowano [...]
EN Applicability of plastics originating from the dismantling of cars as well as electric and electronic equipment for production of an altemative fuel was assessed. The issue was analysed from the viewpoint of the effective waste management legal regulations. Waste sources were identified together wit[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2008 Z. 375 3-127
PL Tematem pracy są zjawiska towarzyszące spalaniu jednorodnej mieszanki, a w szczególności rozprzestrzenianiu się płomienia w ładunku zawirowanym. Praca dotyczy związku ilościowego między parametrami płomienia a parametrami ruchu wirowego, zależności ilościowej między gaszeniem płomieni a składem mies[...]
EN The phenomena accompanying homogeneous mixture combustion, in particular flame propagation structure in swirling load of a combustion chamber, are the subject of the paper. The work concerns a quantitative relationship between flame parameters and rotating motion parameters, a quantitative relation [...]
12
80%
Journal of Polish CIMAC
EN This paper describes part of results of research work consisting in testing the possibility to use biocomponents in fuels for turbine engines. Because of some similarity and availability as well as that this is the first stage of work, the fatty acid methyl esters (FAME) (from rapeseed oils) were us[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 179-186
PL Prezentowane wyniki badań przedstawiają wpływ rodzaju paliwa na charakterystykę zewnętrzną silnika Zł. Przebadano ogółem pięć paliw, dwa rodzaje benzyny liezołowiowej: 95 i 98 oraz trzy rodzaje paliwa gazowego: propan, butan i mieszaninę tych węglowodorów (LPG). Obiektem badań był samochód osobowy V[...]
EN The results of research presented in this paper are showing an influence of fad kind on external characteristic in SI engine. There were tested five fuels at all; unleaded gasoline 95 and 98 and gases: propane, butane and LPG. The tests object was SI engine, 1296 ccm, in passenger car VW Polo (1994)[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 68 [231] 173-176
EN Questions of the organization of the accuracy and a roughness control of details surface of the autofuel equipment are considered in the publication. Requirements to the equipment which is carrying out the control of these operation factors are generated.
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W referacie przedstawiono sposoby testowania i diagnostyki pojemnościowego paliwomierza masowego typu PPM-1. Po przedstawieniu konstrukcji paliwomierza i jego przeznaczenia opisano sposoby jego testowania zarówno podczas normalnej pracy jak i przy wykorzystaniu przycisku testowania umieszczonego na [...]
EN The testing and validation of an aircraffs fuel system is one essential part of the regular maintenance schedule. The paper presents methods of testing and diagnosing the capacitance fuel-gauging meter, PPM-1 type. After presenting the construction and possible applications of the fuelgauging meter,[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
PL Stacje paliw płynnych w latach dziewięćdziesiątych przechodzą istotną metamorfozę. Zmienia się nie tylko wygląd zewnętrzny tych obiektów, ale i wachlarz proponowanych usług. Budowanych jest coraz więcej stacji paliw, a inwestorzy szukają coraz atrakcyjniejszych miejsc do ich lokalizacji. Obiekty te [...]
EN For the last years petrol stations have been changing. Both their outward appearance and a range of service are changing. There are more and more stations built in attractive locations. Moreover, specific conditions must be fulfilled by the stations not to be troublesome for the environment. Consequ[...]
17
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 4 145-150
EN Use of natural gases, their characteristics and quality assessment. Natural gas as fuel - quality control and usage safety.
18
80%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 103--109
EN Research of usefulness of fuels for long-term storage is an important research of products of special use (meant for stock keeping as national or military reserves). Important fact is that fuels after storage should be used according to their initial use so their phisico-chemical and exploratory pro[...]
19
80%
Archivum Combustionis
EN The article presents the results of thermal and emission studies of a water boiler with a retort burner obtained during the combustion of flammable mixtures of hard coal with anthracite. The aim of the studies was to select optimal flammable mixtures with repetitive energy properties in order to obt[...]
20
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 1 178--184
EN The aim of this paper is to examine the current views on the mechanism of the formation of a protective film by mineral fuels and biocomponents (FAMEs and alcohols). As the experimental data show, the ability of fuels / biofuels to form a protective film under different conditions is very important [...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last