Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuel microemulsion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 705--709, CD
PL W artykuleopisano wyniki badań wybranych właściwości fizykochemicznych mikroemulsji wodno–paliwowych, które można zastosować do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Badania dotyczyły oleju napędowego, do którego wprowadzono odpowiednie surfaktanty oraz wodę w ilości 4 i 8% wagowo (m/m). W celu[...]
EN Paper presents research results of selected physicochemical properties of water – fuel microemulsion, which can be used as a fuel for a diesel engines. Researches were carried out for a diesel oil blended with selected surfactants and water at 4 and 8 % by weight. Tested microemulsions contained a t[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 714--717, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań z zakresu oceny wpływu składu mikroemulsji wodno-paliwowej na opóźnienie jej samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym. W celu przygotowania mikroemulsji wykorzystano standardowy olej napędowy oraz surfaktanty/ko-surfaktanty na bazie alkoholu laurylowego. Do [...]
EN Paper presents an impact of the water-fuel microemulsion composition on self-ignition delay angle in the diesel engine. Tested microemulsions were prepared by blending of regular diesel oil and surfactant/co-surfactant based on the lauryl alcohol. Then to the mixture a distilled water was added in r[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 127--130, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań polegające na określeniu wartości wybranych właściwości fizykochemicznych mikroemulsji wodno-paliwowych. Badania przeprowadzono dla oleju napędowego zawierającego 4 i 8 % (m/m) wody destylowanej. Jako surfaktant zastosowano izostearynian sorbitanu natomiast funk[...]
EN Paper presents research results of selected physicochemical properties of water-fuel microemulsion, that can be used as a fuel for a diesel engines. Tests were carried out for a diesel oil blended with selected surfactants and water at 4 and 8 % by mass. Tested microemulsions contained a surfactant [...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 131--134, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące określenia wartości wybranych właściwości fizykochemicznych mikroemulsji paliwowych. Badania przeprowadzono dla oleju napędowego zawierającego 4 i 8 % (m/m) wody. Jako surfaktant zastosowano olej rycynowy oksyetylenowany siedmioma molami tlenu etylenu.[...]
EN Paper presents research results of selected physicochemical properties of water-fuel microemulsion, that can be used as a fuel for a diesel engines. Tests were carried out for a diesel oil blended with selected surfactants and water at 4 and 8 % by mass. Tested microemulsions contained a surfactant [...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 710--713, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny emisji wybranych składników spalin z silnika AD3.152 zasilanego mikroemulsją wodno – paliwową. Badania przeprowadzono dla oleju oraz mikroemulsji woda – olej napędowy, zawierającej 4 i 8 % (m/m) wody. Testy silnikowe wykonano w warunkach ustalony[...]
EN Paper presents research results of selected exhaust gases from the AD3.152 diesel engine fuelled with water-diesel oil microemulsion. Tests were carried out for a diesel oil as well as for its microemulsion containing 4 and 8 % of water by weight. Engine research were done for a stationary condition[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last