Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuel feed
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Paliwa do silników o zapłonie iskrowym, chcąc spełnić wysokie wymagania współczesnych wysilonych silników spalinowych wyposażonych m.in. w wielopunktowe systemy wtrysku paliwa oraz katalityczne, wielofunkcyjne układy oczyszczania spalin, muszą posiadać odpowiednie właściwości użytkowe i eksploatacyj[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 4 158-165
PL Konieczność spełnienia norm emisji spalin przy jednoczesnym wzroście kosztów materiałów eksploatacyjnych, gdzie największą ich część stanowi koszt paliwa, zmuszają do opracowywania nowych rozwiązań z przeznaczeniem do zastosowania w konstruowaniu silników spalinowych. W artykule przedstawiono obecne[...]
EN Emissions standards and higher costs of consumables materials where the greatest part is fuel cost are forcing to develop new solutions to improve the construction of internal combustion engines. The paper overviews the current and future solutions used in automotive engine designs. They are related[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 4 166-170
PL W artykule przedstawiono wyniki badań własnych, które przeprowadzono dla pojazdu Opel Calibra z silnikiem typu C25XE o pojemności 2495 cm³. Samochód wyposażony był w sekwencyjną instalację gazową IV generacji, dzięki czemu możliwe było porównanie podstawowych parametrów roboczych jednostki napędowej[...]
EN This paper presents the results of own research carried out for Opel Calibra with the C25XE engine (2495 cm³). The car was equipped with sequential gas injection system of the fourth generation, owing to which a comparison of basic operational parameters of the power unit fuelled with petrol and tem[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 4 179-182
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty w zakresie perspektywy zastosowania paliw alternatywnych do zasilania tłokowych silników spalinowych.
EN The paper presents selected aspects of the prospects for alternative fuels to power internal combustion engines.
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 4 183-187
PL W artykule poruszono zagadnienia trwałości paliw silnikowych i zmiany ich parametrów w zależności od okresu przechowywania. Problematyka trwałości dotyczy szczególnie nowych rodzajów paliw z zastosowaniem dodatków pochodzenia roślinnego.
EN In the abstract the possibilities are shown issues permanence motor fuels and their parameters in dependence from save keeping. The topic of permanence affect especially a new kind of motor fuels with apply withal plant extraction.
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 4 188-196
PL W artykule zamieszczono informacje dotyczące kierunku rozwoju źródeł biopaliw pochodzenia roślinnego - mikroalg niestanowiącego konkurencji dla produkcji żywności oraz metody hodowli mikroalg. Ponadto przedstawiono wyniki badań konwersji biomasy w procesie pirolizy alg w zakresie pozyskania biopaliw[...]
EN In this paper information about development trends of new biofuels sources derived from plants are presented. It includes microalgae, which don't compete with market of food production. In this work research results of pyrolysis process of microalgae to derive liquid biofuel are described.
7
84%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono wyniki badań silnika AD3.152 zasilanego paliwem mineralnym (węglowodorowym) EKODIESEL PLUS 5OB oraz roślinnym BIODIESEL D-FAME pozwalające wyznaczyć kąt wyprzedzenia wtrysku oraz charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania. Analiza eksperymentalnie wyznaczony[...]
EN The paper presents investigation results of the engine AD3.152 fuelled with hydrocarbon fuel EKODIESEL PLUS 50B and vegetable fuel EKODIESEL PLUS 50B that allow to determine the angle of injection advance and character-istics of heat emission during the combustion process. Analysis of the obtained d[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last