Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  friction stir welding (FSW)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The results of corrosion properties research of aluminum alloy AW 7020 (AlZn5Mg1) welded by friction stir welding FSW and MIG were presented. Friction Stir Welding (FSW) - a new technology can be successfully used for butt welding of different types of aluminum alloy sheets. In the article the param[...]
2
100%
Journal of KONES
EN The article presents the results of the mechanical properties of aluminum alloy AW 7020 [AlZn5Mgl] welded by friction s tir welding FSW. Friction Stir Welding (FSW) - a new technology can be successfully used for butt welding of different types of aluminum alloy sheets. In the article the parameters[...]
3
100%
Zgrzewanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2003 nr 3-4 28-28
PL Nowa technologia zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny FSW (Friction Stir Welding) została opracowana i opatentowana przez Angielski Instytut Spawalnictwa (TWI Ltd). Zgrzewanie tego rodzaju polega na nagrzaniu i uplastycznieniu materiału w miejscu łączenia ciepłem tarcia wywołanego r[...]
4
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 125--129
EN The article presents the results of the mechanical properties of aluminium alloy AW 5059 [AlMg5.5Zn] welded by MIG and friction stir welding FSW. Friction Stir Welding (FSW) – a new technology can be successfully used for butt welding of different types of aluminium alloy sheets. Research results on[...]
5
100%
Journal of KONES
EN The article presents the research results of hardness values distribution of friction s tir welded joint (FSW) alloy AW 7020 (AlZn5Mg1). The joints welded by traditional MIG method of the same aluminium alloy were chosen as reference points. Friction stir welding (FSW) - a new technology can be succ[...]
6
100%
Machine Dynamics Research
EN The objective of the study was to analyze the level of wear of the tool made of sintered tungsten heavy sinter used for friction stir welding (FSW) of titanium alloys. The study includes an analysis of the microstructure of the tool, measurements of surface roughness, friction tests using 100Cr6 bal[...]
7
100%
Journal of KONES
EN Slow strain rate testing (SSRT) was used to test the stress corrosion cracking (SCC) of aluminium alloys AW 5083 and AW 5059 (Alustar) jointed by friction stir welding (FSW). The test was carried out in the air and 3.5% water solution NaCl. Cylindrical notch-free specimens and cylindrical notched sp[...]
8
88%
Journal of KONES
EN The article presents the research results of microscopic examination of friction stir welded joint (FSW) alloy AW 7020 (AlZn5Mg1). The joints welded by traditional MIG method of the same aluminium alloy were chosen as reference points. Friction stir welding (FSW) - a new technology can be successf[...]
9
88%
Journal of KONES
EN Technology development of Friction Stir Welding (FSW) method for joining AW-7020 aluminum alloy elements was described. Two kinds of tools were used during research: with a regular pin and with a „TRI-FLUTE” pin. Tools were with different dimensions and the following parameters changed mandrel’s rot[...]
10
75%
Journal of KONES
EN The results of stress corrosion cracking (SCC) of aluminum alloy AW 7020 [AlZn5Mg1] welded by friction stir welding FSW and MIG were presented. Friction Stir Welding (FSW) - a new technology can be successfully used for butt welding of different types of aluminum alloy sheets. In the article the par[...]
11
75%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 10 19-24
PL Przedstawiono kinematyczny model formowania warstwy wierzchniej w procesie FSP. W modelu tym skoncentrowano si´ na problematyce formowania warstwy z uwzględnieniem specyfiki inicjowanego pola cieplnego, kinetyki ruchu narzędzia i zmiennych w czasie trwania procesu naprężeń, pochodzących od zewnętrzn[...]
EN The paper presents a simplified model of surface layer formation in the FSP process. The main focus was given to the theoretical aspect of layer formation process taking into account a specific character of thermal field being induced, the kinetics of tool motion as well as the stresses varying duri[...]
12
75%
Journal of KONES
EN The article presents the research results on the mechanical properties of aluminum alloy 7020 and its friction stir welded (FSW) joints. For comparison alloy 5083 – the most currently used in shipbuilding alloy was chosen as well as 5059 - the new high-strength alloy. Besides the native material all[...]
13
75%
Journal of KONES
EN The article presents the research results on the mechanical properties of aluminum alloy 7020 and its FSW and MIG welded joints. Welding parameters used for the connection of the sheets made of 7020 alloy were presented. Metallographic analysis showed the correct construction of structural bonded jo[...]
14
63%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych oraz podatności na korozję naprężeniową złączy zgrzewanych tarciowo (FSW) stopu AW 7020 [AlZn5Mg1]. Nową technologię zgrzewania tarciowego z przemieszaniem materiału zgrzeiny FSW (Friction Stir Welding) można z powodzeniem stosować do zgr[...]
EN The results of examining mechanical properties and stress corrosion cracking (SCC) of aluminum alloy AW 7020 [AlZn5Mg1] by friction stir welded were presented. Friction Stir Welding (FSW) - a new technology can be successfully used for butt welding of different types of aluminum alloy sheets. In the[...]
15
63%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 11 25--28
PL W opracowaniu przedstawiono mechanizm formowania warstw wierzchnich w procesie tarciowym FSP (friction stir processing), koncentrując uwagę na zobrazowaniu procesu mieszania materiału w zależności od kształtu zastosowanego narzędzia wykonawczego. W tym celu wybrano materiał cechujący się niską tempe[...]
EN The paper presents the mechanism of formation of surface layers in the process of friction FSP (friction stir processing). The main attention focused on illustrating the process of mixing the material, depending on the shape of the gear used executive. For this purpose, selected material with a low [...]
16
63%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 4 91-102
PL W artykule zaprezentowano koncepcję metody i systemu do monitorowania procesów zgrzewania tarciowego FSW z wykorzystaniem analizy obrazów w podczerwieni i paśmie widzialnym. Termogramy pokazujące rozkład i zmiany temperatury w obrębie zgrzeiny zawierają kompleksowe informacje o przebiegu procesu zgr[...]
EN The paper presents the idea of a method and system for monitoring of friction stir welding FSW with the use of analysis of infrared and vision images. Thermal images present a temperature distribution and fluctuation within a weld joint, and contain complex information about welding process and weld[...]
17
63%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono wyniki badań udarności złączy zgrzewanych tarciowo (FSW) stopu AW 7020 (AlZn5Mgl). Jako punkt odniesienia wybrano zlącza tego samego stopu spawane tradycyjną metodą MIG. Nową technologię zgrzewania tarciowego z przemieszaniem materiału zgrzeiny FSW (Friction Stir Welding) mo[...]
EN The paper presents the research results on impact resistance of friction s tir welded aluminum alloy A W 7020 [AlZn5MglJ. The joints welded by traditional MIG method of the same aluminium alloy were chosen as reference points. Friction Stir Welding (FSW) - a new technology can be successfully used f[...]
18
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2016 Vol. 18, no. 1 128--135
PL Praca dotyczy charakterystyki zużycia i uszkodzeń podczas zgrzewania tarciowego z przemieszaniem stopu aluminium (AA) 6061T6 o grubości 6 mm dla zmiennych parametrów. Cztery zgrzewane próbki były wykonane z prędkością obrotową 500 obr/min, 710 obr/min, 1000 obr/min dla prędkości zgrzewania 25 mm/min[...]
EN This paper deals with the wear characteristics and defects developed during friction stir welding at different process parameter of aluminium alloy (AA) 6061-T6 having thickness 6 mm. Four welded samples are prepared with rotational speed 500 rpm, 710 rpm, 1000 rpm and with welding speed of 25 mm/mi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last