Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frequency converters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2006 nr 3 26-29
PL Przedstawiono opis działania i wyniki wstępnej analizy teoretycznej oraz badań symulacyjnych w stanie ustalonym matrycowo-reaktancyjnego przemiennika częstotliwości o topologii typu Zeta.
EN The paper presents description and results of initial analysis and simulation of steady state operation of Zeta topology matrix-reactance converter.
2
80%
Pompy, Pompownie
PL Dyskusja alternatywnych rozwiązań układu pompowego pompowni odpadów poflotacyjnych z zakładów przeróbki rud miedzi. Wynik analizy przemawiający za zastosowaniem sprawnych, poprawnie dobranych pomp bez konieczności regulacji.
EN A review of alternative solutions for a pump system in post-flotation waste pumping stations at copper ore processing plants.
3
80%
Napędy i Sterowanie
PL Coraz bardziej złożone i rozległe systemy napędowe oznaczają wzrost nakładów związanych ze spełnieniem wymogów zgodności elektromagnetycznej. Kwestia stosowania filtrów EMC i kosztownego okablowania silników przewodami ekranowanymi sprawia, iż w miejsce rozwiązań tradycyjnych, czyli takich gdzie prz[...]
4
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2006 nr 3 26-29
PL Przedstawiono opis działania i wyniki wstępnej analizy teoretycznej oraz badań symulacyjnych w stanie ustalonym matrycowo-reaktan-cyjnego przemiennika częstotliwości o topologii typu Zeta.
EN The paper presents description and results of initial analysis and simulation of steady state operation of Zeta topology matrix-reactance converter.
5
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2006 nr 3 26-29
PL Przedstawiono opis działania i wyniki wstępnej analizy teoretycznej oraz badań symulacyjnych w stanie ustalonym matrycowo-reaktan-cyjnego przemiennika częstotliwości o topologii typu Zeta.
EN The paper presents description and results of initial analysis and simulation of steady state operation of Zeta topology matrix-reactance converter.
6
70%
Napędy i Sterowanie
PL Oferowane od blisko dwóch lat kompaktowe przemienniki częstotliwości firmy HITACHI: skalarny L200 i wektorowy SJ200 (w zakresie mocy 0,2-7,5 kW), z powodzeniem zastąpiły sprawdzone już w ciągu wielu lat użytkowania przemienniki serii L100 i SJ100. W pierwszym rzędzie przyczynił się do tego fakt, że [...]
7
61%
Elektro Info
2013 nr 7-8 26--29
PL Wielosilnikowe napędy dużych mocy z silnikami indukcyjnymi zasilanymi napięciowymi przemiennikami częstotliwości często występują w konfiguracji typu master-slave (M-S). W publikacji autor omawia właściwości wykonanych w Polsce napędów M-S współpracujących zarówno ze sztywnym, jak i elastycznym wałe[...]
EN Multi-motor drives with Variable Frequency Converters (VFC) have usually a Master-Slave (M-S) configuration. In this paper author presents the big power M-S drives made in Poland where VSC are supplied with low voltage power network and drives are loaded with inflexible and flexible transmission sha[...]
8
61%
Napędy i Sterowanie
PL Coraz bardziej złożone i rozległe systemy napędowe w systemach transportowych oznaczają wzrost nakładów związanych ze spełnieniem wymogów zgodności elektromagnetycznej. Kwestia stosowania filtrów EMC i kosztownego okablowania silników przewodami ekranowanymi sprawia, iż w miejsce rozwiązań tradycyjn[...]
9
61%
Napędy i Sterowanie
PL Precyzyjne pozycjonowanie niezmiennie stanowi domenę serwotechnologii. Dzięki odpowiednio wydajnym przemiennikom częstotliwości można rozwiązywać w sposób ekonomiczny wiele zadań nawet w obszarze zaawansowanej budowy maszyn pakujących. Już dawniej istniała możliwość wywoływania poszczególnych bloków[...]
10
61%
Elektro Info
2002 nr 2 20--22
PL Przemienniki częstotliwości służą do przetwarzania energii elektrycznej prądu przemiennego o stałej częstotliwości w energię o częstotliwości regulowanej. Intensywny rozwój techniki regulacji częstotliwości wiąże się z zastosowaniem przemienników w napędach z silnikami indukcyjnymi klatkowymi.
11
61%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2009 nr 8 31-36
PL Zabezpieczenia zwarciowe urządzeń i elementów instalacji zasilanych z przemienników częstotliwości ze względów technicznych nie przystają do wymagań, jakie tego rodzaju zabezpieczeniom stawiają obowiązujące przepisy i normy przedmiotowe. Zamysłem autora jest przybliżenie tej tematyki w celu zapocząt[...]
EN Short-circuit protection of equipment and elements of installations supplied from the frequency converters, from the technical point of view, do not fit in the requirements that are laid down in the binding regulations in this field. The purpose of the article is to outline this subject in order to [...]
12
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2014 nr 2 63--66
PL W materiale omówiono budowę i wyposażenie typowych szaf sterowniczych, w których instalowane są między innymi falowniki. Istotną wadą przemienników częstotliwości jest niska maksymalna temperatura pracy oraz duża wrażliwość na działanie w podwyższonej temperaturze, objawiająca się krótszą ich żywotn[...]
EN The material discussed in the construction and equipment of typical control cabinets, which are installed between the other inverters. A significant drawback of frequency converters is low maximum operating temperature and high sensitivity to the effects of elevated temperatures, reflected in shorte[...]
13
51%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 3 88--89
PL Przemienniki częstotliwości o właściwościach serwomechanizmu. Wraz z rozbudową platformy falowników 8400 o wersję TopLine firma Lenze, specjalizująca się w zakresie napędów i automatyzacji, stworzyła pomost do technologii serwo. Nowe urządzenia o dużej dokładności regulacji i wysokiej dynamice są pr[...]
14
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 1 24--28
PL W artykule przedstawiono ocenę oddziaływania przemienników częstotliwości na jakość energii w sieci zasilającej. Oceny dokonano na podstawie pomiarów parametrów napięcia zasilającego, przeprowadzonych w rzeczywistej sieci o napięciu znamionowym 6 kV, do której zostały przyłączone napędy dużej mocy z[...]
EN In the paper the assessment of influence of frequency converters on power quality in the supplying network is presented. The assessment was made on the basis of voltage monitoring in real 6 kV network with high power frequency converter drives. Power quality indices determined from measurements were[...]
15
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 1 29--33
PL W artykule przedstawiono ocenę oddziaływania układów napędowych z przemiennikami częstotliwości na jakość energii elektrycznej w sieci elektrycznego układu potrzeb własnych (EUPW) bloku energetycznego 50+. Oceny dokonano na podstawie badań symulacyjnych. Zaprezentowano sposób odwzorowania układu nap[...]
EN The assessment of influence of frequency converter drives on power quality in ancillary services network (ASN) of power unit 50+ is presented in the paper. The assessment was made on the basis of simulation. The way of modeling of converter drives is shown and assumptions for determination of load c[...]
16
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 4 296-301
PL W artykule przedstawiono analizę widmową prądu ziemnozwarciowego przy doziemieniu na zaciskach silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości. Eksperymentalnie wyznaczono prąd zadziałania wyłączników różnicowoprądowych przy takim doziemieniu. Przedstawiono również prąd zadziałania prototypowego wy[...]
EN In the paper spectral characteristic of earth fault current in case of earth fault in the motor circuit supplied via frequency converter is presented. Tripping current of residual current devices in case of earth fault in the motor circuit is determined. Tripping characteristics of the prototype res[...]
17
51%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2013 Nr 1(98) 23-31
PL Artykuł prezentuje wyniki przeglądu górniczych zastosowań oraz wyniki badań symulacyjnych dotyczących zastosowania silników synchronicznych z magnesami trwałymi do napędu maszyn i urządzeń górniczych. Uzyskane wyniki badań porównano z wynikami jakie obecnie uzyskują układy napędowe maszyn i urządzeń[...]
EN The paper presents the results of the review and results of the research the use of energy efficient synchronous motors with permanent-magnet in drives mining machinery. The results were compared with currently used to drives mining machinery asynchronous squirrel-cage motors supplied from frequency[...]
18
51%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 3 (111) 13--19
PL Stosowanie regulowanych układów napędowych w pompach sieciowych źródeł ciepła jest obecnie najczęstszym sposobem regulacji parametrów hydraulicznych. Jednak bez uporządkowania technologii pompowania oraz właściwego doboru parametrów pomp nie można mówić o regulacji efektywnej. W referacie przedstawi[...]
EN Using of variable frequency drives is now the most common method for adjusting the hydraulic parameters. However, without the right order in the technology systems and proper parameters selection it is not possible to adjust with enough positive energetic effect. This paper presents the modification[...]
19
51%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Niskonapięciowe przemienniki częstotliwości są wykorzystywane w napędach jazdy podstawowych maszyn górnictwa węgla brunatnego. Ich moce przekraczają 1MW. Napędy górnicze z przemiennikami częstotliwości są zasilane sieciami izolowanymi od ziemi, typu IT. Praca przy doziemieniu jednej fazy napięcia za[...]
EN Big power low voltage frequency converters nowadays are used in mining drives applications. In mining installations voltage frequency converters are feed from isolated from ground power systems (IT mains). When input phase voltage grounding occurs on frequency converter’s power input as result the D[...]
20
51%
Napędy i Sterowanie
2003 R. 5, nr 1 12--13
PL W ciągu ostatnich kilku lat rozproszone systemy sterowania i kontroli napędami pozostają w centrum zainteresowania inżynierów i osób zarządzających wysoko wydajnymi procesami produkcyjnymi w różnychsektorach przemysłu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last