Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 66
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frequency analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule omówiono problemy związane ze stopniem napełnienia silnika o spalaniu wewnętrznym. Przedstawiono wyniki pomiarów ciśnień w układzie dolotowym silnika samochodu doświadczalnego Opel Astra 1.6 oraz zaprezentowano wyniki wstępnej analizy częstotliwościowej sygnału zmiany ciśnienia absolutneg[...]
EN The problems of volumetric efficiency of IC engine were elaborated in the article. The results of measurements of pressure in intake system were presented for car's engine Opel 1.6. The results of analysis of frequency of signal pressure were presented with the conclusions.
2
100%
Machine Graphics and Vision
EN This paper proposes an encryption method based on representation of messages in the canonical number systems (CNS) in quadratic fields. The essence of the encryption method is conversion of the representation of integers from the conventional number system to their representation in the CNS in a cer[...]
3
100%
Journal of Polish CIMAC
EN The article describes the laboratory tests, which make the first stage of the study concerning the use of the AE method to determine the technical state of the slide bearings in engines with self-ignition. The aim of the present tests was to compare the recorded signals in relation to the technical [...]
4
100%
Journal of Polish CIMEEAC
EN The article presents reasons for applying the acoustic emission (AE) to detect fatigue microdamage in main bearings and crank bearings of marine main engines. Problem of determination of fatigue life for slide bearing bushes was characterized in general. There were demonstrated properties of the obj[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2012 z. 3-4 45--59
PL Praca stanowi wprowadzenie w zagadnienia analizy danych pochodzących z placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Przedstawiona jest motywacja problemu, pochodzenie i analiza danych. Omówiona jest także wstępna analiza częstotliwościowa ilustrowana wykresami. Pracę kończą propozycje dalszych bada[...]
EN Paper is an introduction to the problem of analysis of data from Primary Healthcare facilities. Problem motivation, and data origin and processing are presented. Initial frequency analysis is discussed and illustrated with plots. Paper ends with further research plans.
6
100%
Archives of Electrical Engineering
2018 Vol. 67, nr 4 755--772
EN This paper proposes a self-excited induction generator model with saturation effect for power generating mode in a remote site. The model is led through the space vector mathematical formalism and allows one to analyze the steady and dynamic states. It is developed for a squirrel cage induction mach[...]
7
100%
Archives of Electrical Engineering
2019 Vol. 68, nr 4 755--772
EN This paper proposes a self-excited induction generator model with saturation effect for power generating mode in a remote site. The model is led through the space vector mathematical formalism and allows one to analyze the steady and dynamic states. It is developed for a squirrel cage induction mach[...]
8
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper proposes a novel method for feedback stability evaluation for linear time-varying, discrete-time control systems. It is assumed that the time-varying system can be described by the general discrete-time, time-varying state space model and by the equivalent linear input-output (transfer) op[...]
9
75%
Diagnostyka
PL Artykuł przedstawia autorską metodę diagnozowania zużycia okładzin ciernych poprzez analizę drgań układu hamulcowego na przykładzie hamowania na spadku jak i hamowania zatrzymującego, dokonując analizy sygnałów w dziedzinie amplitud. W czasie badań rejestrowano przyspieszenia drgań generowane przez [...]
EN The article presents a new method for diagnosis of the wear of friction pads railway disc brake through analysis of the braking vibration during braking with the constant braking power and during braking to stop by making the analysis of signals in the frequency domain. At the time of research there[...]
10
75%
Archiwum Motoryzacji
2013 Nr 3 43--52, 127--136
PL W pojazdach szynowych, ze względu na coraz to większe prędkości jazdy, prowadzi się prace nad udoskonalaniem układów hamulcowych tak, aby zatrzymanie pojazdu odbyło się na możliwie najkrótszej drodze hamowania. Również szereg zalet tego rodzaju hamulca, jak np. stały przebieg współczynnika tarcia w [...]
EN Attempt to raise train speed involves application of greater braking power i.e. braking systems rapidly absorbing and dispersing stored heat energy. To maintain high efficiency of braking system in the whole operational process. it is necessary to control the friction set: brake and pad before reach[...]
11
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 8 53--56
PL Przedstawiono problemy aliasingu i przecieku widma oraz stosowania okien czasowych przy wyznaczaniu składników harmonicznych wybranych sygnałów.
EN The paper presents problems of aliasing, spectral leakage and using window functions in determination of harmonic components of selected signals.
12
75%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 363-370
PL Praca zawiera analizę częstotliwościową drgań obiektu z układem wibroizolacji, w którym wykorzystano sterowaną sprężynę magnetyczną. Sprężyna magnetyczna składa się z magnesów neodymowych oraz cewek kształtujących pole magnetyczne. Zmiana natężeń prądów płynących w cewkach daje możliwość sterowania [...]
EN The paper presents the frequency analysis of a one degree of freedom system with kinematic excitation. The system consists of a rigid body and a magnetic spring. The motion is excited by the basis displacement. The main parts of the magnetic spring are neodymium magnets and coils forming magnetic fi[...]
13
75%
Archives of Electrical Engineering
PL W pracy jest przedstawiona analiza napięć i prądów przekształtnika macierzowego, którego celem jest bezpośrednie (bez pośrednictwa prądu stałego) przekształcanie N-fazowego układu napięć i prądów o częstotliwości f1 w układ M-fazowy o częstotliwości f2. Aby opisać związki między napięciami i prądami[...]
EN The paper presents an analysis of voltages and currents in the matrix converter, which directly (without any intermediate DC link) transforms the N-phase system with frequency f1 to the M-phase system with frequency f2. Relations between input and output voltages and currents have been investigated [...]
14
75%
Archiwum Motoryzacji
2013 Nr 1 85-97
EN The paper describes the developed dynamic model of the caterpiller's power transmission. lts advantage is the integrated dimensional model of a caterpillar propeller. Animated motion modeling provides the formation and transfer of kinematic and dynamic disturbances from caterpillar chassis, which ca[...]
15
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pojazdach szynowych ze względu na coraz to większe prędkości jazdy prowadzi się prace nad udoskonalaniem układów hamulcowych, tak aby zatrzymanie pojazdu odbyło się na możliwie najkrótszej drodze hamowania. Większe wymagania stawiane układom hamulcowym wymusza nie tylko okresowe kontrolowanie stan[...]
EN In rail vehicles, because of higher and higher ride speeds, there are works carried out to upgrade braking systems to stop the vehicle at shortest possible braking distance. It is required that in braking systems the condition of friction set is periodically controlled and the wear of braking system[...]
16
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 2 85-90
PL W artykule opisano metodę wyznaczania parametrów nieliniowych dwójników dynamicznych w dziedzinie częstotliwości. Uzyskane wyrażenia występują w postaci jawnych wzorów. Metoda ta zakłada znajomość parametrów elementów nieliniowych i sposobu ich zasilania.
EN The method for determination of frequency parameters of nonlinear and dynamic one-ports in a closed form is presented in the paper. This method assumes the knowledge of nonlinear element parameters as well as the way of their supply.
17
75%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono zasadę działania i projekt techniczny hamowni bezwładnościowej dla małych wyczynowych silników spalinowych. Przedstawiono również wykonane stoisko hamowniane oraz procedurę testowania silników na przykładzie wyczynowego silnika kartingowego. Omówiono zalety takiej metody badawc[...]
EN The paper presents a general idea of the acceleration test method and the design, construction and testing of the inertial dynamometer test rig developed for small. high performance two-stroke engines. The method is universal and can be also used for four-stroke engines but it is especially useful f[...]
18
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
PL Elektrokardiografia o wysokiej rozdzielczości umożliwia pomiar sygnałów elektrycznych wytwarzanych w małych objętościowo strukturach mięśnia sercowego. Daje to możliwość nieinwazyjnego wnioskowania o zaburzeniach przewodzenia i niestabilności elektrycznej serca. W pracy przedstawiono podstawy pomiar[...]
EN High resolution electrocardiography offers relatively new, non-invasive and non-expensive method for examination of heart electrical activity, especially for risk stratification of cardiac arrhythmias. In the paper measurement requirements and method of ECG signal analysis in time and frequency doma[...]
19
75%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono możliwości modelowania ukłądów dyssypacyjnych przy uwzględnieniu pseudolosowej funkcji wymusznia. Podano algorytm umożliwiający przeprowadzenie analizy parametrów układu w dziedzinach czasu i częstotliwości.
EN Modeling of dissipation systems under pseudo-random forcing function is presented. An algorithm for analysis of sysyem parameters of time fequency is provided. The algorithm is describet in terms of MATHCAD environment procedures.
20
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN A new approach for frequency analysis of recorded signals and readout the frequency of harmonics is presented in the paper. The main purpose has been achieved by the cross$correlation function and Hilbert transform. Using the method presented in the paper, there is another possibility to observe and[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last