Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fragrances
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Chromatographica
2015 Vol. 27, no. 3 509--523
EN An analytical method for simultaneous determination of 24 legislatively restricted fragrance allergens in various cosmetic products was developed and validated using a combination of solid-phase microextraction and gas chromatography with flame ionization detector. The divinylbenzene-polydimethylsil[...]
2
75%
Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2009 Vol. 13 17-28
PL W artykule przedstawiono naturalne, półsyntetyczne i syntetyczne środki słodzące; ponadto opisano substancje wzmacniające smak oraz przyprawy i aromaty zarówno naturalne jak i syntetyczne.
EN In the paper the natural and synthetic sweeteners are presented. Moreover the flavour enhancers, as well as natural and synthetic seasonings and fragrances are described.
3
75%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2018 nr 3 39--45
PL Badania lotnych związków chemicznych w złożonych mieszaninach takich jak wody toaletowe najczęściej wykonywane są za pomocą techniki chromatografii gazowej. Po przeprowadzeniu przeglądu składów chemicznych dwudziestu losowo wybranych wód toaletowych sporządzono listę najczęściej występujących związk[...]
EN A literature review proves that gas chromatography has been used the most commonly to determine volatile chemical substances in complex mixtures such as toilet waters. The purpose of the study was to separate, identify and determine volatile compounds in perfume products. It was carried out with the[...]
4
75%
Forum Eksploatatora
2019 Nr 1(100) 26-32
PL Według literatury [ 10, 16] zapach to ważny rodzaj informacji, podobny do obrazu lub słowa, przekazywany drogą biochemiczną. Odczuwanie zapachów przez ludzi jest kwestią indywidualną. Taki sam zapach może wywołać różne reakcje, w zależności od jego źródła, wrażliwości danej osoby i innych czynników.[...]
5
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W pracy opisano i porównano dwie metody syntezy florolu (1) (4-methyl-2-(2-methylpropyl)tetrahydro2H-pyran-4-ol) na drodze reakcji Prinsa. Pierwsza metoda dotyczyła reakcji otrzymywania 1 w chlorku metylenu jako rozpuszczalniku w 60°C. Druga metoda, w warunkach bezrozpuszczalnikowych w temperaturze [...]
EN The paper describes and compares the two methods of synthesis of florol (1) (4-methyl-2-(2-methylpropyl) tetrahydro-2H-pyran-4-ol) by the Prins reaction. The first method involves the reaction for obtaining 1 in methylene chloride as solvent at 60°C. The second method applies the preparation of flor[...]
6
51%
Wiadomości Chemiczne
2010 [Z] 64, 9-10 787-808
EN The review presents some of the key catalytic transformations of a major monoterpene feedstocks. Green chemistry is a philosophy of chemical research and engineering that encourages design of products and processes that reduce the use and generation of dangerous substances. Thus one of the challengi[...]
7
45%
Analityka : nauka i praktyka
2012 nr 4 55--61
PL Substancje zapachowe obecne w produktach kosmetycznych i środkach higieny osobistej mogą oddziaływać na człowieka nie tylko pozytywnie, a pozostałości chemicznych produktów pielęgnacyjnych dostają się ze ściekami do środowiska, zanieczyszczając je.
8
45%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2014 T. 2 49-67
PL Cel. Celem niniejszego artykułu było zbadanie, w jaki sposób pierwiastki chemiczne w postaci metali ciężkich występujące w kosmetykach oddziaływają na skórę i urodę ciała. W tym celu przeprowadzono badania oparte na ankiecie własnej konstrukcji, w której udział wzięły panie w różnych przedziałach wi[...]
EN The choice of cosmetics is influenced by many factors. Of these, particular importance is its chemical composition which, in order to meet the skin is expected to work. Today, more and more companies are cosmetic and pharmaceutical uses in his preparations not only natural ingredients, but many synt[...]
9
45%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 37--41, CD
PL W artykule omówiony został problem jakości powietrza wewnętrznego w kabinach samochodów osobowych. Problematykę przedstawiono w oparciu o dyskusję zjawisk istotnie wpływających na zanieczyszczenie powietrza wewnątrz, głównie nowych, samochodów, metod badawczych stosowanych w motoryzacji w celu oceny[...]
EN In-vehicle air quality in passengers’ cars is discussed in present paper. The discussion is based on factors influencing substantially interior air pollution in vehicles, mainly new ones, on test methods used in automotive sector for air quality assessment, and for elimination of pollution sources. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last