Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fracht lotniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę wybranych zagadnień dotyczących przewozu, pakowania i zabezpieczenia przesyłek przewożonych transportem lotniczym. Jest to bardzo istotny dział, który podlega wielu restrykcjom, przepisom i spełnieniu szczególnych standardów. Do celów przewozowych zast[...]
EN In the paper is presented short description of chosen of problem about packing, transported and protection of air freight. It is very important part of aircraft transportation with many restriction and legal recipes. Air freight can be transported only in special packaging.
2
86%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 89 45--63
PL W artykule przedstawiono charakterystykę zagadnień związanych z przewozem, pakowaniem oraz zabezpieczaniem przesyłek przewożonych transportem lotniczym. Towary przewożone transportem lotniczym najczęściej są przedmiotami wymagającymi specjalnej obsługi, z którą wiążą się, dopasowane do potrzeb konkr[...]
EN The article presents the characteristics of issues related to transportation, packaging and closing packages transported by air. Air freight transported by aircraft are usually items that require special handling, which involves suited for a particular type of technology packages packaging, storage [...]
3
72%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono charakterystykę materiałów niebezpiecznych przewożonych transportem lotniczym. Jest to bardzo istotny dział, który podlega wielu restrykcjom, przepisom i spełnieniu szczególnych standardów. Ten typ ładunku musi być odpowiednio przygotowany i oznakowany. Do celów przewozowych[...]
EN In the paper is presented description of dangerous goods which can be transported in aircraft. It is very important part of aircraft transportation with many restriction and legal recipes. This type of goods have to be exact prepare and marked. Air freight can be transported only in special packagin[...]
4
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2353-2361
PL W pracy przedstawiono analizę porównawczą optymalnej lokalizacji lotniska transportowego, przy uwzględnieniu jego lokalizacji w Radomiu, oraz dokonano porównania zasadności lokalizacji lotniska cargo w konkurujących z sobą ośrodkach-aglomeracjach takich jak : Radom, Kielce, Lublin, Modlin, Sochaczew[...]
EN The paper presents a comparative analysis of the optimal location for airport transport, taking into account its location in Radom, and a comparison of the merits of the cargo airport location in competition with each other-metropolitan centers such as Radom, Kielce, Lublin, Modlin, Sochaczew, or bo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last