Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fotosensybilizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemical Technology
2006 Vol. 8, nr 3 150-152
EN The photoassisted decomposition of five organic dyes (Reactive Red 198 (RR198), Reactive Black 5 (RB5), Acid Black 1 (AB1), Direct Green 99 (DG99) and Acid Blue 7 (AB7)) has been investigated in aqueous solution in the presence of two kinds of TiO2 photocatalysts: TiO2-Tytanpol A11 (,,Police" Chemic[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zaadsorbowane na powierzchni nanokrystalicznego dwutlenku tytanu pochodne antrachinonu tworzą nowy rodzaj fotoaktywnych materiałów hybrydowych. Układy te są zbudowane z organicznych barwników zakotwiczonych na powierzchni półprzewodnika poprzez atomy tlenu grup hydroksylowych lub karbonylowych. Wiąz[...]
EN Anthraquinone derivatives chemisorbed at nanocrystalline TiO2 present a new type of photoactive hybrid materials. These systems consist of organic chromophores anchored to the semiconductor surface via oxygen atoms of hydroxyl or carbonyl group. The bond between the chromophore and the titanium atom[...]
3
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 28-29
PL W pracy przestawiono wyniki badań nad fotodegradacją 4-tert-oktylofenolu (OP). Celem przeprowadzonych eksperymentów było porównanie efektywności metod unieszkodliwiania tego związku w homogenicznym roztworze wodnym. Degradację OP zbadano przy użyciu następujących metod: fotolizy bezpośredniej przy w[...]
EN Results of the study on photodegradation of 4-tert-octylphenol (OP) are presented with the aim to compare its removal efficiency from aqueous solution. Various methods of OP degradation were tested: direct photolysis with the use of three different radiation sources, H2O2 UV ad[...]
4
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 3 79--81
PL Chlorofenole są zanieczyszczeniami występującymi w wodzie. Ze względu na ich toksyczność oraz dużą odporność na degradację wciąż poszukiwane są nowe metody ich usuwania. Procesem pozwalającym na ich usunięcie jest fotosensybilizowane utlenianie. Badania wykonane z wykorzystaniem lampy ksenonowej wyk[...]
EN Chlorophenols are toxic water contaminants. Existing methods of water purification are not able to degrade them. Photosensitized oxidation process permits to remove aqueous pollution using visible light. The results showed that application of Xenon lamps (as a Vis light source) is energy consuming. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last