Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fotoradar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy omówiono architekturę Radiowego Systemu Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych z uwzględnieniem mechanizmów protekcji poufnych danych, przechowywanych w systemie bazodanowym tego systemu. Dokonano ponadto identyfikacji zagrożeń oraz przedstawiono sposoby ochrony przed nim[...]
EN In this paper architecture of Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras is presented. Structure of cryptographic security, basic functional assumptions and main threats for the RSMAD system are discussed.
2
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 5 34--41
PL W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań wpływu fotoradaru na prędkość pojazdów w strefie jego oddziaływania oraz na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Opisano również aspekty prawne i techniczne jego stosowania oraz doświadczenia zagraniczne dotyczące efektywności stosowania tego środka nadzor[...]
3
88%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Fotoradar jest jednym ze środków zarządzania prędkością wymuszających przestrzeganie prędkości dopuszczalnej przez kierowców. Redukcja prędkości jazdy w rejonie fotoradaru wpływa na zmniejszenie liczby wypadków i ich skutków. W referacie przedstawiono wyniki analiz bezpieczeństwa ruchu "przed i po" [...]
EN This paper describes the influence of photo radar on traffic safety in reducing accidents and collisions on the streets of Cracow. Some aspects on usage of photo radars are also presented in this paper.
4
75%
Logistyka
2014 nr 6 6669--6676
PL W niniejszym opracowaniu dokonano analizy funkcjonowania systemu mierników prędkości na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce. Opisano wpływ fotoradarów na prędkość przemieszczania się uczestników ruchu, która jest głównym zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa. Dokonano wyszczególnienia negatywnych c[...]
EN The study includes an analysis of the influence of speed measuring devices on road traffic safety in Poland. The role, photo radars play in providing road users and pedestrians with safety, has been discussed in the context of excessive speed which is the major traffic threat. Negative factors conne[...]
5
71%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD Sp. z o.o. jest firmą, która od 40 lat wyposaża polską policję w sprzęt do pomiaru prędkości. Polskie radary drogowe przeszły ewolucję - od pierwszych MIRADO 732 do foto i wideoradarów.
EN Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD Sp. z o.o. is a company, witch furnishes polish police to equipment for measurement of speed from 40 years. Polish traffic radars have undergone evolution - from first MIRADO 732 for foto and videoradars.
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 119--123
PL Referat dotyczy wpływu działania fotoradarów na drogach na zmianę systemu bezpieczeństwa w transporcie drogowym. W szczególności skupiono się na związku pomiędzy wyłączeniem fotoradarów a ewentualnymi zmianami w liczbie śmiertelnych wypadków w porównywalnym okresie W referacie porównano między innym[...]
EN The paper describes impact of the operating speed cameras on the change in the road safety system. In particular, the main focus is on the relationship between disconnection of certain speed cameras and possible changes in the rate of mortal accidents in the similar period. Authors present a compari[...]
7
63%
Transport Samochodowy
2011 z. 2 25--39
PL W artykule opisane są wybrane uwarunkowania wdrażania zarządzania prędkością, w tym także intensywnego nadzoru prędkości. Potrzeba i przydatność zarządzania prędkością, jako środka poprawy bezpieczeństwa ruchu wynika zarówno z pozytywnych ocen tego zarządzania w praktyce zagranicznej, jak i z potrze[...]
EN The article describes selected issues concerning implementation of the speed management, including intensive speed supervision. The need and usefulness of the speed management, as a method to improve road traffic safety, results from both positive evaluations of this management in the foreign practi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last