Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fotoogniwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Istnieje wielu producentów krzemowych fotoogniw pomiarowych, w związku z tym można dokonać wyboru najlepszego detektora do zastosowania go w przyrządzie mierzącym określoną wielkość fotometryczną. W tym celu przeprowadzone zostały badania umożliwiające porównanie, istotnych z punktu widzenia pomiaró[...]
EN As there is a considerable number of manufacturer of silicon photovoltaic cells it is essential to able to make the best possible choice of detector we wish to use with our photometric head. To make our choice easier special comparative studies of silicon detectors have been carried out.
2
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2012 nr 75 68--86
PL W pracy przedstawiono typowe rozwiązania stosowane w energetyce solarnej oraz problemy związane z poszczególnymi składnikami instalacji fotowoltaicznych i fototermicznych. Rozważania teoretyczne zilustrowano literaturowymi wynikami badań. Sformułowano problemy badawcze związane z energetyką solarną.
EN In the paper typical practical solutions used in the solar energetic are presented and connected problems with each components of the photovoltaic photothermal installation are discussed. Theoretical considerations were illustrated with some experimental results. Some investigation problems connecte[...]
3
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy zaproponowano elektrotermiczny model fotoogniwa dla programu SPICE. Przedstawiono postać opracowanego modelu oraz scharakteryzowano sposób wyznaczania wartości jego parametrów. Poprawność tego modelu zweryfikowano przez porównanie obliczonych i zmierzonych charakterystyk wybranych typów foto[...]
EN In the paper the electrothermal model of the solar cell for the SPICE software is proposed. The form of the model is shown and the manner of model parameters estimation is described. The correctness of this model is verified by the comparison of calculated and measured characteristics of selected ty[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 434--437, CD
PL W artykule przedstawiono koncepcję systemu pozyskiwania energii dla modelowego bezzałogowego statku powietrznego, opartą o zastosowanie innowacyjnego systemu sterowania ładowaniem i magazynowaniem energii elektrycznej. Metoda ta jest szczególnie istotna dla BSP o niewystarczającym utrzymaniu zasilan[...]
EN The article presents the concept of energy supply system for a model of unmanned aerial vehicle, based on the application of an innovative control system for charging and storing electrical energy. This method is especially important for BSPs with insufficient power supply and allows for increased t[...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 428--433, CD
PL Zaopatrzenie miast w nowoczesne środki transportu mieszkańców, które wyposażone są w urządzenia, wspomagające ich bezawaryjną pracę, jest jednym z istotnych problemów logistyki miejskiej. Wyposażenie pojazdów w innowacyjny system sterowania ładowaniem i magazynowania energii elektrycznej jest szczeg[...]
EN The provision of modern means of passenger transport equipped with devices supporting their failure-free operation in cities, is one of serious challenges faced by urban logistics. Equipping vehicles with innovative charging control and storage systems is especially important in areas with insuffici[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last