Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  formalizm Lagrange'a
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN The aim of this note is to show possible consequences of the principle of stationary action formulated for nonconservative sys tems. As an example, linear models of vibratory system with damping and with one and two degrees of freedom are considered. This kind of models are frequently used to descr[...]
2
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2012 Vol. 17, no. 4 1139-1148
EN In the paper, the flat mathematical eight segments model of the human gait has been presented. The description of the gait was carried out with use of the Lagrange equations of the second kind. The Matlab SimMechanics physical modeling environment was applied in order to create a multibody model of [...]
3
84%
Acta Mechanica et Automatica
PL Artykuł poświęcony jest modelowaniu ruchu nieliniowego obiektu dynamicznego na przykładzie manipulatora SCORBOT-ER 4pc. W artykule zaprezentowano równania kinematyki obiektu, dynamiczne równania ruchu wyprowadzone z zastosowaniem formalizmu Lagrange’a, równania wrażliwości oraz procedurę identyfika[...]
EN In his paper modelling of movement of manipulator SCORBOT-ER 4pc is presented. Kinematics and dynamics equations, sensitivity equations and identification procedure are presented. Identification procedure based on principle of equivalence of kinetic energy and work. In identification signals from [...]
4
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 156-159
PL W niniejszym artykule przedstawiono problematykę formułowania równań dynamiki przy pomocy formalizmów Lagrange’a i Newtona- Eulera dla tzw. rozgałęzionych łańcuchów kinematycznych systemów pozycjonowania głowic. Zwrócono uwagę na wspólne aspekty obu formalizmów związane z kinematyką prostą. Porównan[...]
EN In this article the issues of dynamic equation formulation with help of Lagrange and Newton-Euler formalism are presented in context of branched kinematic chains of head positioning system. The author focus on common aspects of both formalism related with forward kinematics. The advantages and disad[...]
5
84%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 143--146
PL W pracy przedstawiono próbę opisu cewki, dla której strumień skojarzony nie jest jednoznaczną funkcją prądu. Przyczyną takiej niejednoznaczności może być histereza materiału magnetycznego tworzącego obwód magnetyczny, w którym umieszczona jest cewka lub/i przewodnictwo elektryczne tego materiału. Ce[...]
EN The paper proposes a new approach to description of a coil with non-explicitly given relation between linkage flux and current. Such effects can appear due to hysteresis or conductivity of magnetic circuit of a coil. Due to that uncertainty the Lagrange formalism cannot be used for description of sy[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last