Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forma wtryskowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2006 R. 79, nr 4 286-286
2
80%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 4 149-156
PL W ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/05/2005 zaprojektowano i wykonano formę wtryskową, którą wyposażono w układ chłodzenia za pomocą płaszcza wodnego. Gniazda i rdzeń formy wykonano z elementów łączonych technologią klejenia. Oprócz płaszcza wodnego wykonano tradycyjny układ chłod[...]
EN An injection mould has been designed and made during the realisation of research project No. PW-004/ITE/05/2005. The injection mould is equipped with a cooling jacket. The mould cavity and core have been made using glued elements. The traditional cooling system has also been made. This gives the opp[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Innowacyjne techniki wytwarzania narzędzi i do produkcji prototypowej i przedprodukcyjnej pozwalają na skrócenie czasu budowy form oraz redukcji kosztów. Poniżej przedstawiono proces budowy gniazd oraz przykładowe zastosowanie formy wtryskowej, wykonanej metodą napylania o oparciu o fizyczne modele[...]
EN Innovation technology of manufacturing tools for prototypes and pre-production series allows for shortening time and reducing coast of building injection molds. The paper presents build process and example application of injection mold, created by a metal spray method and based on Rapid prototyping [...]
4
80%
Mechanik
5
80%
Mechanik
6
80%
Mechanik
2004 R. 77, nr 10 692-695
7
80%
Mechanik
PL Usuwanie powietrza znajdującego się w gniazdach i układzie wlewowym formy wtryskowej wymaga wykonania odpowiedniego odpowietrzenia. Odpowietrzenie niedostateczne (lub jego brak) jest przyczyną wielu negatywnych następstw dla: formowanej wypraski, przebiegu procesu wtryskiwania, wtryskarki oraz formy[...]
EN An adequate air evacuation method must be provided for removal of air contained in the pockets and gating system of the injection mould. If inadequate (or not existing) this may cause numerous negative effects to: the component, injection process performance, moulding machine or the mould itself, re[...]
8
80%
Mechanik
PL Obecnie konstruktorzy mają duży wybór programów CAD/CAM do projektowania i wytwarzania form wtryskowych. Brak natomiast publikacji poświęconych teorii podstaw projektowania tych form. Dlatego - za zgodą autorów - publikujemy w czterech odcinkach (nr 1-4/2003) fragmenty ksiązki "Konstrukcja form do t[...]
EN Designers have a great variety of the CAD/CAM programs for designing and making injection moulds, but there is a lack of publications devoted to the theory of designing these moulds. Therefore, by the authors' consent we publish in fours parts (No 1-4/2003) fragments of the book "The design of mould[...]
9
80%
Mechanik
2003 R. 76, nr 4 221-222
10
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z modułowymi formami wtryskowymi. Pokazano przykłady modułowych korpusów form dostarczanych przez producentów elementów znormalizowanych, przykłady systemów mocujących wkładki wymienne w korpusie oraz przykład konstrukcji modułowej formy wtryskowej do próbek [...]
EN This article discusses issues of modular injection moulds. It presents examples of modular frames of moulds manufactured by producers of standard elements, examples of systems fixing removable (i.e. quick-change) inserts in frames, and examples of modular structures of injection mould for samples in[...]
11
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Termostatowanie form podczas procesu wtryskiwania jest bardzo ważne z punktu widzenia właściwości fizycznych otrzymywanych wyprasek. Dotyczy to zarówno przetwórstwa tworzyw termoplastycznych jak i termoutwardzalnych. W znaczącej większości przypadków dąży się do zapewnienia jednakowego rozkładu temp[...]
12
61%
Mechanik
2010 R. 83, nr 4 262-267
PL W wielu wypadkach wypraski - poza funkcjami użytkowymi - muszą spełniać również funkcje dekoracyjne. Zdobienie może być wykonane na gotowej wyprasce w oddzielnym procesie (nadruk, lakierowanie, etykietowanie itp.) lub wykonane bezpośrednio w formie poprzez zespolenie umieszczonej w gnieździe powłoki[...]
EN In many cases injection moldings are expected not only to efficiently perform their practical function, but also to meet anticipated decorative function. Either finished injection molding can be subject to decoration treatment in a separate operation, or such treatment can be carried out immediately[...]
13
61%
Mechanik
EN This is continuation of similar article in issue 4/2010, discussing classification, nomenclature, IMP process and IML method.
14
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej dwóch kształtów przekrojów poprzecznych kanałów doprowadzających tworzywo w formach wtryskowych - przekroju kołowego i kwadratowego. W tym celu wykorzystano program do analizy spadku ciśnienia w kanałach doprowadzających oraz porównano wyniki obli[...]
EN The results of comparison analysis of two runner cross-sections in injection moulds were presented. One cross-section is circular and the other is square. The computer program was used to do this and the results were compared with the results of simulation in Moldflow software.
15
61%
Mechanik
2003 R. 76, nr 7 432-437
PL W Mechaniki nr 4/2003 na s. 225-228 zostały omówione zagadnienia dotyczące czynników wpływających na efektywność działania układów chłodzenia w formach wtryskowych. W tej części zostaną omówione przykłady zastosowań elementów i materiałów poprawiających efektywność pracy konwencjonalnych układów chł[...]
EN Examples of application of elements and materials improving effectiveness of the conventional cooling systems. Modern (nonconventional) cooling systems for injection moulds.
16
61%
Mechanik
PL Oczekiwania producentów wyrobów wtryskowych w zakresie jakości, czasu i terminowości wykonania form coraz bardziej rozmijają się z możliwościami krajowych urządzeń. Spełnienie stawianych warunków wymaga zasadniczych przemian w organizacji narzędziowni. Nowoczesna narzędziownia musi być przygotowana [...]
EN A necessity of making essential changes in the organization of Polish tool-rooms so that they shall be prepared for producing certificated moulds of the QS class the functionality of which is totally submitted to the conditions of cooperative production.
17
61%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Autorzy referatu prezentują wyniki projektu akademickiego zrealizowanego na zlecenie partnera przemysłowego. Zaprezentowano możliwości i korzyści płynące ze stosowania projektowania parametrycznego. Jako przykład został wybrany proces projektowy form wtryskowych. Autorzy omówili także narzędzia, dos[...]
EN The paper presents the results of academic and industrial project. Apart form that it also presents the possibilities of automation in Catia V5 on the basis of designing mould tools. The customizing tools available in Catia V5 system have been discussed on the basis of this project.
18
61%
Mechanik
2004 R. 77, nr 11 742-744
EN Tracing the reasons of the injection mould break down cases (wrong decisions, external circumstances), control of the break down rates, preventice maintenance of the injection moulds.
19
61%
Mechanik
2005 R. 78, nr 3 186-188
PL Omówiono najczęściej stosowane metody regeneracji narzędzi i form wtryskowych. Wybór odpowiedniej technologii naprawy zależy od czasu, kosztu naprawy i możliwości technoloicznych narzędziowni oraz możliwości skorzystania z kooperacji. Każdy narzędziowiec musi sam przeanalizować wszystkie te aspekty [...]
EN Discussed are the most popular methods used for reclamation of the injection molds and tools.
20
61%
Mechanik
PL Obecnie konstruktorzy mają duży wybór programów CAD/CAM do projektowania i wytwarzania form wtryskowych. Brak natomiast publikacji poświęconych teorii podstaw projektowania tych form. Dlatego - za zgodą autorów - publikujemy w czterech odcinkach (nr 1-4/2003) fragmenty książki "Konstrukcja form wtyr[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last