Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forensic medicine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bio-Algorithms and Med-Systems
2014 Vol. 10, no. 3 159--165
EN E-learning programs based on the “Virtual Patient” paradigm familiarize students with the process of combining information derived from different branches of medical science. In addition, medical practice often requires paralegal knowledge – for example, when determining the degree of disability or [...]
2
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 689-695
PL Oparta na skanerze laserowym 3D metoda dokumentacji otworzyła nowe horyzonty dla medycyny sądowej i kryminalistyki, głównie ze względu na jej zdolność faktycznie 'zamrożenia' jakiegokolwiek miejsca przestępstwa. Niektóre cechy, takie jak wysoka rozdzielczość zapisywania danych tworzących obraz, zach[...]
EN Based on 3D laser scanner method of documentation has opened new prospects for forensic medicine and crime detection, mainly in respect to its ability to virtually efreezei any crime scene. Some features like high resolution of the imaging data recording, preserving the examined object in intact sta[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2017 Nr 1 146--154
EN The aim of the paper is to present the methods of creating multi-dimensional reconstructions used in modern forensic medicine and state-of-the-art autopsy technique. Making use of the computer tomography technology and sophisticated software by the forensic pathologists allows a new standard of qual[...]
4
63%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2011 R. 56, nr 2 175-214
5
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2017 Vol. 37, no. 3 559--565
EN Estimation of the postmortem interval (PMI) has attracted the attention of many researchers. It is generally accepted as a challenging task in forensic medicine. Due to its difficulty, researchers have tried to estimate the PMI using different physical and chemical techniques. Since the PMI estimati[...]
6
63%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL Artykuł opisuje zastosowanie nowych systemów bioinformatycznych w medycynie sądowej. Systemy biometryczne już znalazły zastosowanie między innymi w geometrycznej identyfikacji twarzy. Są one niezbędne w identyfikacji osobowej oraz w poszukiwaniu osób zaginionych. W ostatnich latach nastąpił bardz[...]
EN This article reviews new bioinformatic systems in forensic medicine. Biometric systems are already used in forensic medicine for face geometry identification. They are necessary in personal identification and missing persons investigations. The field of Y-chromosome analysis and its application[...]
7
44%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2016 Nr 1 27--42
PL Celem pracy jest przybliżenie prawnikom trudu prac, jakie musi wykonać medyk sądowy szacujący czas zgonu. Ma to pomóc w minimalizacji niezrozumienia owej czynności w relacjach przedstawicieli tych dwóch grup zawodowych w procesie karnym. Opis czynności, jakie kolejno następują podczas próby ustaleni[...]
EN The aim of the article is to raise awareness of lawyers about a big amount of work and effort which has to be performed by a forensic physician to estimate the time of death. It is to help to minimize misunderstanding of these activities and tasks in relationships of the representatives of these two[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last