Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food package
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2001 nr 1 5-7
2
100%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 8 177-180
3
100%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 7 157-158
4
100%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 5 115-121
5
100%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 4 89-93
6
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2002 nr 5 149-157
7
80%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 5 700--705
PL Przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości termofizycznych materiału uzyskanego z liofilizowanych pian jako alternatywnego materiału na opakowania żywności mrożonej. Piany uzyskano z albuminy i modyfikowano roztworami agaru i żelatyny. Stwierdzono, że gęstość, współczynnik przewodności cieplne[...]
EN Egg albumin was modified by addn. of agar and gelatine solns. and freeze-dried to produce foams used as an alternative material for frozen food packaging. The d., thermal cond. and thermal diffusivity and hardness of the foams were similar to those of extruded polystyrene. Thermovision anal. of the [...]
8
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przepisy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są w coraz większym stopniu ujednolicane w ramach UE, a podstawę do ich wprowadzania stanowią dyrektywy komisji Europejskiej. Polskie ustawodawstwo związane z tymi wymogami jest już całkowicie zharmonizowane z przepisami [...]
EN EU legislation concerning materials and products for food contact becomes more and more unified. Directives issued by European Commission are the principles for the introduction of legislation. Polish legislation regarding these requirements has already become harmonized with EU legislation. EU dire[...]
9
80%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 7 159-163
10
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący surowców do produkcji folii polietylenowej, środków ułatwiających przetwórstwo oraz dodatków wpływających na polepszenie właściwości użytkowych. Omówiono dodatki specjalne będące składnikami folii polietylenowych, nadające wyrobom foliowym właściwości:[...]
EN This paper constitutes a review of the literature concerning the raw materials for the production of polyethylene films, processing aids and additives that affect the improvement of performance. Discusses the special allowances that are components of polyethylene films suitable qualities to film pro[...]
11
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Celem pracy było określenie wpływu działania czynników chemicznych (masło, olej roślinny, 5% kwas octowy, 5% trietyloamina) i środowiskowych (obniżona temperatura, woda) na właściwości wytrzymałościowe folii polimerowych (PE-MD/iPP) oraz papieropodobnych (PE-MD/iPP/CaCO3). Otrzymane wyniki badań jed[...]
EN The aim of this work was definition the influence of chemical (butter, vegetable oil, 5% acetic acid, 5% triamine-ethyl) and weather (reduced temperature, water) agents on mechanical properties of polymeric (PE-MD/iPP) and paper - like (PE-MD/iPP/CaCO3) films. Results of presented investigations une[...]
12
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Opisano metody oznaczania migracji globalnej do płynów modelowych tłuszczów z materiałów i wyrobów z tworzyw przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi. Wytyczne dotyczące przeprowadzenia badań migracji globalnej opisują normy PN-EN 1186-1:2002, PN-EN 1186-2:2002 oraz EN-1186-15:2002. Wykon[...]
EN Methods of determination of global migration from materials and plastic products used for food contact into model fluids of fats were described in this article. Instructions concerning tests of global migration are presented in the standards: PN-EN 1186-1:2002, PN-EN 1186-2:2002 and EN-1186-15:2002.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last