Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fluorescence probe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemistry
2002 Vol. 76 / nr 9 1287-1299
EN Unique properties of a new 3-hydroxychromone derivative 2-(6-diethylaminobenzo[ b]furan-2-yl)-3-hydroxychromone (FA) in its ability to exhibit excited-state intramolecular proton transfer (ESIPT) reaction are described. In contrast to all other chromone and flavone derivatives studied, in low-polar [...]
2
84%
Chemia Analityczna
PL Opracowano nową fluorescencyjną metodę selektywnego oznaczania Cu-2 używając hydrazydku rodaminy 6G (R6GH) jako sondy. Sonda wykazała selektywną i czułą fluoroscencyjną reakcję na obecność Cu-2 w wodnym roztworze. Zaproponowano mechanizm reakcji, w którym grupa hydrazydkowa w R[...]
EN A new fluorescence method for selective determination of Cu24 using rhodamine 6G hydra-zide (R6GH) as a probe has been developed. The probe has shown selective and sensitive fluorescence response toward Cu2+ in aqueous media. In the proposed reaction mechanism the hydrazide group of R6GH [...]
3
84%
Chemia Analityczna
PL Zbadano oddziaływanie nowego odczynnika fluorescencyjnego: dibromohydroksyfluoron-molibden(VJ) (DBHPF-Mo(VI) z białkiem, W obecności emulgatora OP, przy pH 3,2 mikroemulsja kompleksu DBHPF-Mo(Vl) wiąże szybko białko, tworząc trwale połączenie o długości fali promieniowania wzbudzającego 468 nm i emi[...]
EN In this paper binding interaction between a new fluorescence probe dibromohydroxyphenyi-fluoronc-molybdenum(VI) (DBHPF-Mo(Vl) and a protein has been studied. In the presence of the cmulsifier OP microemulsion of pH 3.2 DBHPF-Mo(VI) complex binds the protein rapidly to form a stable compound of a max[...]
4
67%
Polimery
2013 T. 58, nr 9 696--702
PL Metodą naszczepienia poli(N-izopropyloakryloamidu) (PNIPAM) na hydroksypropylocelulozie (HPC) otrzymano kopolimer wykazujący dwa punkty zmętnienia. Strukturę polimeru potwierdzono wykorzystując badania metodami 1H NMR, FT-IR, GPC oraz analizy elementarnej. Wartości temperatury w punktach zmętnienia [...]
EN Acopolymer showing two cloud points was obtained by grafting poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) onto hydroxypropylcellulose (HPC). The structure of the polymer was verified using 1H NMR, FT-IR, GPC, and elemental analysis. The values of cloud points could be changed by increasing ionic strength an[...]
5
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przedmiotem badań była synteza biokompatybilnych kapsułek polimerowych, które mogłyby spełniać rolę sondy fluorescencyjnej wykorzystywanej jako kontrasty w żywych komórkach. Otrzymaliśmy nanolipopolimersomy otoczone fluorescencyjną powłoką z usieciowanego polistyrenu z dodatkiem kumaryny 6. Wykazali[...]
EN In our research we synthesized biocompatible probes for developing a stable macromolecule imaging system using nanolipopolymersomes in living cells. We prepared polymer vesicles with a fluorescent wall surrounded by on outer phospholipids shell suitable for dual detection (spectrophotometric and flu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last