Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 249
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flotation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Koncentraty miedzi otrzymywane w wyniku flotacyjnego wzbogacania siarczkowych rud miedzi zawierają przede wszystkim ziarna siarczków tego metalu, ziarna innych łatwo flotujących siarczków, np. galeny, ziarna metali (np. złota, srebra), zrosty minerałów siarczkowych i metali ze skałą płonną oraz ziar[...]
EN The copper concentrates obtained by sulfides ores' flotation contain mainly grains of his metal's sulfides, grains of the other easily floating sulfides (i.e. galena), grains of gold and silver, aggregates of sulfide minerals and metals with gangue minerals. It contains also the grains of the gangue[...]
2
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule określono wpływ odczynników technologicznych stosowanych w procesie flotacji węgla na wartości granicznych kątów zwilżania powierzchni w zbiorze najdrobniejszych ziaren węglowych (mułowych). Badano zbiory ziaren mułowych węgli o małym stopniu uwęglenia, których część ziaren miała kąt zwil[...]
EN The influence of technological reagents used in coal flotation on the values of contact angles in a set of smallest coal particles (slurry particles) was defined. Tested were sets of slurry particles of low rank coals and of which the contact angle of a part of particles was of zero value. To define[...]
3
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN This paper presents the analysis of the batch flotation with regard to the size of the floated particles with coal as an example. Empirical studies were conducted on samples of bituminous coal from the Jankowice coal mine (33 type in Polish classification). Experimental includes fractional flotation[...]
4
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN In this study beneficiation of a sulphide ore from the Gümüşhane-Black Sea Region of Turkey was investigated. Detailed flotation studies were carried out with the ore sample which contained 2.95% Pb, 6.72% Zn and 0.32% Cu. Mineralogical analyses showed that the sample includes pyrite, galena, sphale[...]
5
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN This paper describes possibilities of organic carbon matter separation during a pre-flotation stage in KGHM Polska Miedz, Division of Concentrators. The paper contains a survey of organic carbon removal technologies in worldwide plants as well as KGHM achievements in this field. Laboratory flota-tio[...]
6
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN In this study conditions for flotation of low rank coal (lignite of Tuncbilek, Turkey) were investigated in detail. The experiments were performed using the 3-variable 2-level (23) full factorial experimental design with four base point replicates, and the results were analyzed by the regression mod[...]
7
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Carbonate fluorapatite (francolite), calcite and dolomite separately, as well as their model mixtures, were subjected to flotation after conditioning the particles with microemulsion consisting of 20% of Custafloat AR27 (collector, blend of fatty acid soaps and sulfates), 55% fuel oil #5 and 25% wat[...]
8
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN In order to increase the quality of feldspar ore and to obtain sellable feldspar concentrate, it is necessary to remove coloring impurities such as iron and titanium contained in it. For the removal of coloring minerals from feldspar ore the most widely used method is reverse flotation method. Rever[...]
9
80%
Górnictwo i Geologia
PL W Polskich zakładach przeróbczych do wzbogacania mułów węglowych metodą flotacji najczęściej stosuje się maszyny pneumomechaniczne typu IZ - 5 i IZ - 12 oraz IF [5]. Istotnym elementem wpływającym na pracę maszyn flotacyjnych jest zespół aeracyjno - dyspersyjny, składający się z wirnika i statora, k[...]
EN The results of laboratory tests of impact of rotor shape on the flotation process were presented in the paper. Analysis of obtained results showed that size of the rotor has a decisive impact on efficiency of the flotation process.
10
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Biosurfactants produced by Bacillus circulans and Streptomyces sp. were used for biomodification of both serpentinite and quartz surfaces. The biosurfactants produced by bacteria possess the ability to decrease the surface tension of water from 72 to 28.6 mNm-1 (Bacillus circulans) and to 29.3 mNm-1[...]
11
80%
Technologia Wody
2009 Nr 2 (2) 20-25
PL Zawiesiny organiczne mogą mieć strukturę włóknistą o gęstości zbliżonej do gęstości wody. Natomiast mikroorganizmy wytwarzające w komórkach tlen mogą ulegać autoflotacji. W konsekwencji zanieczyszczenia wód powierzchniowych korzystniej jest usuwać w procesie flotacji niż sedymentacji. Pierwsze insta[...]
EN Organic suspended matter that occurs in surface water can characterize with fibrous structure with density' value comparable to water density. Some microorganisms that produce oxygen in their cells can be moved to the water surface as a result of autoflotation. Consequently, it is better to remove t[...]
12
80%
Technologia Wody
2010 Nr 4 (6) 12-13
PL Jest dobrze zbudowana, nowoczesna i elegancka. To uruchomiona niedawno stacja flotacji ciśnienio-wej w Wieliszewie, której budowę współfinansowała Unia Europejska. Stacja flotacji, która wzbogaci dotychczasową technologię uzdatniania Zakładu Wodociągu Północnego, pracę w służbie dla mieszkańców aglo[...]
13
80%
Technologia Wody
2012 Nr 1 (15) 58-60
PL Flotacja jest technologią dość popularną w tych sektorach gospodarki, w których niezbędne jest separowanie fazy stałej od fazy ciekłej. Stosuje się ją zatem w przemyśle wydobywczym, chemicznym, rafineriach , ale również w oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody. Najczęściej w procesach uzdatniania w[...]
14
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zderzenie ziarna z pęcherzykiem jest jednym z trzech procesów elementarnych od których zależy tempo mineralizacji pęcherzyka we flotacji. Jest ono wynikiem oddziaływań hydrodynamicznych pęcherzyk - ziarno i zależy w głównej mierze od stosunku wielkości ziarna do wielkości pęcherzyka. Efektywność pro[...]
EN The particie - air bubble collision is one of three elementary processes which determine the ratę of bubble mineralization in flotation. It is the result of bubble - particie hydrodynamic interactions and depends mainly on the ratio of the particie size to the bubble size. The efficiency of the proc[...]
15
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2004 Vol. 38 95-102
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mające na celu poprawę pracy instalacji flotacyjnej w kopalni miedzi Madneuli w Gruzji. Węzeł flotacji został opróbowany, określone zostały przepływy, skład ziarnowy i zawartość części stałych. Badania bilansu masowego węzła flotacji przeprowadzono z wykorzystaniem[...]
EN In this study the performance evaluation study of Georgia Madneuli Copper Ore flotation plant was performed using the data obtained from the detailed survey at the flotation circuit. The solids contents of the streams around the circuit were measured and the particle size distribution of the samples[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Separation processes are usually affected by numerous parameters. This paper shows different graphical approaches that are possible for plotting separation results affected by up to three variables and characterized by one variable (response). It was found that the numbers and the types of graphical[...]
17
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The Sarcheshmeh copper mine is a significant copper and molybdenum producer. Sampling of the Sarcheshmeh flotation circuit (in a six-month period) showed that a large share of waste of molybdenite took place in rougher cells. Since the rougher cells tailing is transferred to tailing thickener, the m[...]
18
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN In this study, beneficiation of colemanite minerals from tailings of the Emet Boron Processing Plant using a laboratory scale Jameson flotation cell was investigated in detail. Effect of some working parameters of the Jameson cell such as jet length, plunging depth of downcomer, and bias factor was [...]
19
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 71 265-271
EN The paper presents a new appliance designed by the authors, suitable for simultaneous cleaning of oily ship waters and exhaust gases from a diesel engine. A detailed description of the device and its working principle based on flotation and barbotage are given.
20
80%
Mining Science
2013 Vol. 20 101--113
PL Celem pracy było wyznaczenie krytycznego stężenia koalescencji CCC surfaktantów, takich jak: bromek N-(dodecylooksykarboksymetylo)-N,N,N-trimetyloamoniowy (DMGM-12), bromek N-[2-(dodecylooksykarboksy)etylo]-N,N,N-trimetyloamoniowy (DMALM-12) oraz bromek N-[3-(dodekanoylooksy)propylo]-N,N,N-trimetylo[...]
EN The objective of this paper was to determine the Critical Coalescence Concentration (CCC) of surfactants such as N(dodecyloxycarboxymethyl) N,N,N(trimethylammonium) bromide (DMGM-12), N-[2-(dodecyoxycarboxy)ethyl] N,N,N-(trimethylammonium) bromide (DMALM-12) and N-[3-(dodecanoyloxycarboxy)prophyl] N[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last