Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 108
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  floor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Postęp technologiczny i coraz wyższe wymagania jakościowe i technologiczne wymuszają stosowanie lepszych, skutecznych i trwałych materiałów, zarówno w budownictwie przemysłowym, jak i mieszkaniowym. W artykule zostaną scharakteryzowane dostępne obecnie materiały do wykonywania posadzek przemysłowych[...]
2
80%
Izolacje
PL W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych. Usystematyzowanie definicji jest wstępem do dalszej charakterystyki produktów.
3
80%
Izolacje
PL W pierwszej części artykułu poświęconego zagadnieniom wykładzin z płytek omówiono wymogi prawidłowego wykonania podłoża pod płytki ceramiczne z uwzględnieniem parametrów wytrzymałościowych, wilgotności i geometrii. W tym celu porównano polskie i niemieckie normy oraz inne opublikowane wytyczne. Szcz[...]
EN The first part of the article on the issue of tile floor coverings describes the requirements for appropriate performance of a floor base for ceramic tiles, including strength parameters, humidity and geometry. For this purpose, both Polish and German norms, as well as other published guidelines, ha[...]
4
80%
Izolacje
PL Pojęcie "pomieszczenia wilgotne i mokre" funkcjonuje w polskiej terminologii technicznej już od dawna, jednakże do tej pory nie zostało określone, jakich dokładnie pomieszczeń to sformułowanie dotyczy. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Począwszy od braku norm i wytycznych dotyczących bezpośredn[...]
5
80%
Izolacje
PL W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest bardzo duża, konieczne jest zastosowanie w tym rozwiązaniu izolacji termicznej zapewniającej odp[...]
6
80%
Izolacje
PL W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym - super - i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie w wielu miastach budziło kontrowersje.
7
80%
Izolacje
PL Nazwa posadzka określa wierzchnią warstwę podłogi, względnie podłogę betonową lub kamienną (surową albo pokrytą powłoką ochronną), poddawaną w okresie eksploatacji bezpośrednim wpływom czynników zewnętrznych.
8
80%
Materiały Budowlane
2002 nr 9 16-16
9
80%
Materiały Budowlane
2002 nr 9 38-39
10
70%
Izolacje
PL W ostatniej części artykułu poświęconego wykładzinom posadzkowym z płytek opisano wykonywanie i projektowanie dylatacji. Podano informacje dotyczące rozstawu i szerokości szczelin dylatacyjnych oraz rodzajów mas dylatacyjnych. Przytoczono także tolerancje wymiarowe dotyczące równości powierzchni i o[...]
EN The last part of the article on tile floor coverings describes the performance and design of expansion joints. It contains information concerning spacing and width of expansion gaps, as well as the types of expansion compounds. The article also presents dimensional tolerances concerning surface regu[...]
11
70%
Warstwy, Dachy i Ściany
2012 nr 1 10-12
PL Ciepłochłonność konstrukcji budowlanej jest właściwością, której poświęca się stosunkowo niewiele uwagi w literaturze technicznej, chociaż w istotnej mierze wpływa ona na odczucia związane z komfortem użytkowania pomieszczeń. Ciepłochłonność podłóg uzależniona jest od rodzaju materiału zastosowanego[...]
12
70%
Izolacje
PL Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, warstwy nośne [betony, jastrychy], dobrane w zależności od ob[...]
13
70%
Izolacje
PL W obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [8] opis procedury obliczania strat ciepła przez przegrody stykające się z gruntem ogranicza się do wskazania normy PN-EN 12831:2006 [4], według której należy przeprowadzić o[...]
14
70%
Warstwy, Dachy i Ściany
2010 nr 1 22-26
PL Pod pojęciem "pomieszczeń wilgotnych i mokrych" rozumie się przede wszystkim pomieszczenia typu: łazienki, pomieszczenia sanitarne, natryski itp. często zapominając, że zaliczyć tu należy także kuchnie w ośrodkach zbiorowego żywienia, pomieszczenia w zakładach spożywczych, browarach, mleczarniach, r[...]
15
70%
Izolacje
PL W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.
16
70%
Materiały Budowlane
2002 nr 9 2-6
17
70%
Materiały Budowlane
2004 nr 9 32-34
18
70%
Materiały Budowlane
2004 nr 9 6-13
19
70%
Materiały Budowlane
2002 nr 9 29-30
20
61%
Izolacje
PL W trzeciej części artykułu poświęconego wykładzinom posadzkowym z płytek zebrano informacje dotyczące kryteriów doboru odpowiedniego rodzaju płytek i zapraw spoinujących do poszczególnych miejsc zastosowania. Opisano najważniejsze parametry tych materiałów decydujące o bezpiecznej i bezproblemowej e[...]
EN The third part of the article on tile floor coverings contains information concerning the criteria for the selection of an appropriate tile and joint mortar type for particular places of their application. It describes the most important parameters of these materials, which determine safe and troubl[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last