Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flax fibres
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2000 z. 59 103-110
EN The main attention has been concentrated on the application of pro-ecological bleaching technologies eliminating or limiting the quantity of chlorine compounds, by the assumption to obtain the metrological indices and aesthetic values of yarn and physico-chemical properties of the fibres at the requ[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2000 z. 59 245-248
EN The paper presents characterization of initial raw materials used for production of cottonized flax fiber, the method of production and qualitative parameters. The cottonized flax fiber in blend with cotton was spun by pneumomechanical (rotor) spinning system. The yarns of 40 - 130 tex linear mass w[...]
3
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 2 (104) 25--28
PL Len jest zazwyczaj używany do produkcji włókien naturalnych celulozowych o właściwościach odpowiednich do wyrobów tekstyliów, kompozytów, papieru i innych produktów o wysokich walorach użytkowych. Żarnowiec ekstrahowany w procesie fizyko-chemicznym jest źródłem włókien celulozowych, które mogą być s[...]
EN Flax has been usually used to produce natural cellulose fibres with properties suitable for composite, textile, and other high-value fibrous applications. Spanish Broom, extracted by a physical-chemical process, is a source of cellulose fibres that can be used, as well as flax, in various fields (te[...]
4
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2016 Nr 2 (116) 120--125
PL Odzież lniana jest ceniona ze względu na jej pozytywne oddziaływanie na wybrane parametry fizjologiczne człowieka oraz gwarantowanie optymalnego komfortu w warunkach codziennego użytkowania zwłaszcza w strefach gorącego klimatu. Zalety odzieży lnianej nie tylko ograniczają się do zapewnienia prawidł[...]
EN Flax fibres are known as favourable to human skin, and linen clothing positively influences some physiological parameters, guaranteeing optimal comfort for users. The advantages of linen are not only related to ensuring proper breathability for human skin and to a lack of allergic activity, but also[...]
5
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 1 (45) 61--65
PL Zbadano wpływ obróbki enzymatycznej cellulolitycznymi i pektynolitycznymi preparatami enzymatycznymi na budową morfologiczną i właściwości włókien lnu. Obróbka enzymatyczna bytu wprowaczona jako czynnik podwyższający efektywność procesu bielenia. Główną uwagę skoncentrowano na zastosowaniu technolog[...]
EN The effect of enzymatic treatment with cellulolytic and pectinolytic enzymes on the morphological structure and properties of flax fibre and yarn has been examined. The enzymatic treatment has been introduced as a factor assisting the efficiency of the bleaching process. Attention has principally be[...]
6
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 6 (114) 41--47
PL W artykule opisano badania włókien lnianych w zakresie ich aktywności antyoksydacyjnej. Badano włókna pochodzące z pięciu odmian lnu włóknistego uprawianego w Polsce: Artemida, Modran, Sara, Nike oraz Luna, które wydobyto ze słomy z wykorzystaniem dwóch metod: roszenia wodnego oraz metody słania. W [...]
EN This paper describes the examination of raw flax fibres in terms of their antioxidant activity. Fibres originating from five varieties of flax plants cultivated in Poland: Artemida, Modran, Sara, Nike and Luna were extracted with the application of different methods: dew retting and water retting. T[...]
7
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 2 (46) 63--66
PL W publikacji zaprezentowano wyniki badań parametrów ścieków, w odniesieniu do różnych wariantów obróbki przędzy lnianej, pod kątem zróżnicowania środków bielących i preparatów enzymatycznych. Zaleca się stosowanie nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego jako alternatywnych wybielaczy zamiast związków c[...]
EN The present paper discusses the results of testing effluent quality in various variants of flax fibre preliminary treatment with the use of different bleaching agents, especially such which enhance the efficiency of the fibre chemical treatment process. Hydrogen peroxide and per-acetic acid are reco[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last