Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flat plate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2009 Vol. 47 nr 4 797-814
PL W pracy przedstawiono badania eksperymentalne dotyczące wpływu ujemnego i dodatniego strumienia śladu spływowego na przejście laminarno-turbulentne w warstwie przyściennej na płaskiej płycie. Badania przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym o niskim poziomie turbulencji przepływu zewnętrznego, wykorz[...]
EN In this paper, the results of experimental investigations relating to the influence of negative and positive jet of the wake on laminar-turbulent transition in the boundary layer on a flat plate are described. Using the technique of phase averaging and wavelet analysis, the investigations were carri[...]
2
88%
Polish Maritime Research
2009 nr 3 18-25
EN The present study focuses on the simulation of two dimensional unsteady cavitating flows. For simulation of unsteady behaviors of cavitation which have practical applications, the development of unsteady PISO algorithm based on the non-conservative approach is utilized. For multi-phase simulation, s[...]
3
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Flow and heat transfer in the laminar boundary-layer about a flat plate have been investigated numerically. The variations of dimensionless surface temperature and dimensionless surface temperature gradient for different values of Prandtl number can be obtained by solving only one initial value prob[...]
4
75%
Turbulence : international journal
2002 Vol. 8-9 131-147
EN In the paper the experimental results of the two-dimensional intermittency factor measurements are given. The measurements are carried out for the boundary layer of a flat plate with a low turbulence external flow. The two-dimensional character of the intermittency along and across the boundary laye[...]
5
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2001 Vol. 6, no 2 473-487
EN The steady laminar free convection boundary layer over the upper surface of a semi-infinite flat plate which is inclined at a small angle to the horizontal under the combined buoyancy effects of thermal and mass (concentration) effects is theoretically studied in this paper. Series solutions are obt[...]
6
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2002 Vol. 7, no 2 401-407
EN The effect of the internal heat generation on the free convection from a vertical flat plate embedded in a porous medium saturated with the non-Newtonian fluid is studied. Similarity solutions are obtained for a given form of the internal heat generation. It is found that the present results are in [...]
7
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2015 Vol. 20, no. 4 857--869
EN This paper reports some results of turbulent boundary layer computation. The calculation is made assuming that law of the wall is valid throughout the boundary layer. Simple relations are proposed for friction for a smooth pipe and a flat plate at zero incidence. The results are compared with recent[...]
8
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono analityczną metodę wyznaczania kierunków naprężeń głównych. Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że wypadkowa siła nacisku płaskiej płytki na glebę powoduje wystąpienie w niej wzajemnie prostopadłych naprężeń głównych, co umożliwia wyznaczenie za pomocą koła Mohra[...]
EN The article presents an analytical method used to determine main stress directions. Completed analysis allows to state that resultant force of the flat plate pressure against soil generates main stresses in this soil, being perpendicular to each other. This allows to use the Mohr's circle to determi[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wytrzymałości na ścinanie w oparciu o obliczenia dla dwu i czteropiętrowych budynków żelbetowych o rozpiętości 4 i 7 m, zgodnie z ormiańskimi, rosyjskimi, europejskimi i amerykańskimi normami budowlanymi, w strefie oddziaływań sejsmicznych. Przeprowadzono bad[...]
EN The paper presents the results of punching shear values with reinforcement based on calculations of two and four storey cast–in–place reinforced concrete flat plate system buildings with spans of 4 and 7 m in accordance with Armenian, Russian, European and American building codes under seismic actio[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono liniowe, nieliniowe i doświadczalne analizy porównawcze płaskich płyt stropowych ze zbrojeniem na ścinanie. Przeprowadzono analizy płyt ze wzmocnieniem i bez zbrojenia z wykorzystaniem symulacji nieliniowych. Wykonano obliczenia płyt bez mimośrodów i z mimośrodami 0,16 m. Do[...]
EN Linear, nonlinear and test comparison analyses of flat plate slabs with shear reinforcement are presented in the article. Analyses of slabs with and without shear reinforcement by nonlinear simulations are introduced. The calculations of slabs without and with 0.16 m eccentricities were performed. F[...]
11
63%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2016 nr 2(18) 15--20
PL W artykule przedstawiono istniejący budynek czterokondygnacyjny o żelbetowej konstrukcji szkieletowej słupowo-płytowej, do którego obliczeń przyjęto wpływ obciążeń statycznych oraz sejsmicznych. W opracowaniu omówiono słup środkowy, a analizy obliczeniowej dokonano za pomocą programu obliczeniowego [...]
EN The four storey in situ reinforced concrete frame-wall building by flat plate system is presented in the article, which under static and seismic loads was calculated. Only the middle column of the building in the paper was reviewed and all computations by LIRA were done. The calculations according t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last