Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fine grinding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish CIMAC
2010 Vol. 5, no 3 193-200
EN Due to specific elastomers properties, fine grinding of them (for example cured rubber, polyurethane elastomers) into powder of the average particles size below 1mm is realized usually in energy-consuming facilities. These lines consist of machines that are connected with transportation system and s[...]
2
86%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2015 Nr 3 49--52
PL Badania procesu drobnego mielenia kamienia wapiennego, do uziarnienia umożliwiającego zastosowanie produktu mielenia jako sorbentu, przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym, w sposób okresowy, pracującym przy niskiej częstotliwości drgań. Cel badań obejmował uzyskanie proszku kamienia wapi[...]
EN The research of the limestone fine grinding, to the grain size allowing the product to use of a calcium possibility of producing a calcium sorbent in the form of powder were conducted in a periodic working laboratory mill. The milling process was carried out in the air environment in the low oscilla[...]
3
86%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2017 Nr 3 20--23, 94--97
PL Przemysłowe operacje drobnego rozdrabniania, zwłaszcza procesy mielenia, stanowią integralną część technologicznych układów przeróbki wielu typów surowców mineralnych. W zależności od wymaganego składu ziarnowego i wielkości ziarna maksymalnego produktu końcowego proces mielenia prowadzi się w odpow[...]
EN Industrial operations of fine grinding constitute an integral part of the circuits of technological processing of many types of mineral raw materials. Depending on the required particle size composition and maximum particle size of the final product, the grinding process is carried out in the approp[...]
4
72%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2015 nr 2 37--45
PL Lepsze uwolnienie pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie malejących zasobów rud i uzyskiwanie coraz wyższych wskaźników w obiegach flotacji, o ile tylko ich ruch prowadzony jest prawidłowo, a obiegi są właściwe kontrolowane. Mimo, że młyny bębnowe w pewnym stopniu wykonują swoją pracę, istnieje s[...]
EN With better liberation the diminishing ore bodies can be used more efficiently. Regrinding circuit effect is essential, and can boost the performance of the flotation circuits, when performed and controlled properly. While tumbling mills can do the work in some extent, new and more energy efficient [...]
5
72%
Inżynieria Mineralna
2017 R. 18, nr 1 217--220
PL Najbardziej powszechnym nieorganicznym pigmentem jest czerwony pigment tlenku żelaza. Światowa produkcja pigmentów tlenku żelaza wynosi około 600 tysięcy ton rocznie i znacznie przewyższa produkcję innych pigmentów kolorowych, przy czym największy popyt dotyczy pigmentów z czerwonego tlenku żelaza, [...]
EN The most common inorganic pigment is red iron oxide. World production of iron oxide pigments is about 600 thousand tons per year and greatly exceeds the production of other color pigments, with the highest demand is for red iron oxide pigments, slightly below demand for the yellow iron oxide pigment[...]
6
51%
Mechanik
2000 R. 73, nr 10 639-649
PL Szlifowanie bezkłowe ściernicami z CBN. Szlifowanie kształtowe uzębień. Szlifowanie z efektywnym doprowadzaniem i ograniczonym wydatkiem cieczy obróbkowej. Szlifowanie na sucho. Szlifowanie kompletne. Utwardzanie szlifowaniem. Dokładne szlifowanie powierzchni płaskich z kinematyką docierania. Wysoko[...]
EN Centerless plunge grinding with the use of CBN-wheels. Form grinding of gears. Grinding process with effective and limited supply of coolant. Dry grinding. Complete grinding. Grind-hardening. Fien grinding (flat honing). High performance gear tooth honing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last