Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fine fraction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper attempts to evaluate the materials produced by sintering fine fraction waste materials in terms of chemical inertness in the aquatic environment, as well as mechanical strength, scratch and abrasion resistance. Design/methodology/approach: Slag from a solid waste incineration plan[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 8 52--54
PL W artykule przedstawiono wyniki badań potwierdzające możliwość stosowania odpowiednio przygotowanej drobnej frakcji z recyklingu gruzu betonowego (< 2 mm) jako wypełniacza do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych. Stosowana w badaniach frakcja drobna z recyklingu to odpad powstały w wyniku przeróbki[...]
EN The paper presents the results of own research confirming the possibility of using a properly prepared fine fraction (< 2 mm) as a filler for the production of autoclaved sand-lime products. The recycling fine fraction is waste from the processing of concrete debris by the method described in (P.417[...]
3
80%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2016 nr 21 1--83
PL W trakcie badań w pierwszym etapie skoncentrowano się na badaniach terenowych. Sporządzono generalny profil geologiczny oraz pobrano próbki konieczne do badań laboratoryjnych. W następnym etapie wykonano analizy laboratoryjne. Przy pomocy lupy binokularnej przyjrzano się drobnym frakcjom pochodzącym[...]
EN The first stage focuses on field studies, during which a general geological profile was prepared and samples for laboratory tests were collected. In the next stage, laboratory analyses were conducted: with the use of binocular magnifying glasses, small fractions being the result of the slaking of fr[...]
4
70%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2015 R. 8, nr 21 31--42
PL W zakładach produkcji kruszyw łamanych z wapieni, w wyniku procesu przeróbki, powstaje pewna część produktów zawierających znaczne ilości zanieczyszczeń gliniastych. Z uwagi na ograniczone możliwości zagospodarowania tych wapieni gromadzone są one na składowiskach. Ilość i charakterystyka zanieczysz[...]
EN In limestone broken aggregate processing plants, the fine fractions with a considerable content of clay contaminations are produced. Due to the limited possibilities of utilization of these limestones they are stored on a waste deposits. The amount and characteristics of the contaminated fractions i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last