Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  finanse przedsiębiorstw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management
PL W artykule scharakteryzowano drugi etap przeprowadzonych badań, których głównym celem jest wyznaczenie postaci funkcji dyskryminacyjnej, umożliwiającej prognozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie lubuskim. Celem artykułu jest przedstawienie procesu budowy modelu z rocznym i dwul[...]
EN In the article there is characterised a second stage of conducted researches, whose main aim was to determine a discriminatory function which enables forecasting financial situation of companies in the Lubuskie Voivodeship. The aim of the article is to present a process of model construction with on[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule autor przekonuje, iż przedsiębiorstwa transportowe powinny dążyć do kreowania wysokiej wartości usług dla użytkowników. Wiąże się to z kreowaniem wysokiej konkurencyjności co przekłada się na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw transportowych. Autor przedstawił strukturę majątku i źródła[...]
3
100%
Management
PL W artykule scharakteryzowano pierwszy etap przeprowadzonych badań, których głównym celem jest wyznaczenie postaci funkcji dyskryminacyjnej, umożliwiającej prognozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie lubuskim. Obliczenia wykonano za pomocą programu statystycznego R, który daje mo[...]
EN In the articIe there is characterised a first stage of conducted researches, whose main aim was to determine a discriminatory function which enables forecasting financial situation of companies in the Lubuskie Voivodeship. Calculations were done with the use of the R. statistical program which enabl[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 663--672
PL Celem artykułu jest wykazanie, w jakim stopniu niesprzyjające warunki makroekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, wywołane globalnym kryzysem ekonomicznym, wpłynęły na równowagę finansową przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono w przedsiębiorstwach przemysłu przetwórczego, wykorzystując [...]
EN The purpose of submitted article is to evaluate the level of influence of macroeconomic conditions of doing business, caused by the global economic crisis on the financial stability of enterprises. The study was based on data published by the Central Statistical Office, concerning processing industr[...]
5
84%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2014 T. 66, nr 2 27--33
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę kierunków rozwoju dziedziny finansów oraz problemów i metod zarządzania finansami przedsiębiorstw. Ponadto zaprezentowano podstawowe problemy związane z pojęciem mikroekonometrii finansowej i metodami stosowanymi w tej dziedzinie. Podjęto próbę zastoso[...]
EN The article presents a brief description of developments in finance and the problems and methods of corporate financial management. In addition, it presents the fundamental issues of financial microeconometrics and methods used in this field. An attempt was made to apply econometric survival models,[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Ekonomiczny W artykule przedstawiono wyniki badań sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw autobusowych realizujących przewozy pozamiejskie. Zaprezentowano wyniki takiej oceny w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. W jej bada[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last