Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtry spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie omówiono możliwości ogranicznia emisji czastek stałych z silników o ZS, przy zastosowaniu filtrów spalin. Opisano stanowisko i przedstawiono wyniki badań regeneracji filtrów monolitycznych bez pokryć katalitycznych. Wykazano silną zależność między technologią a energochłonnością procesu [...]
EN The possibility to reduce emission of a particulate matter by Diesel engines, with using soot filters are described in this paper. A stand and experimental findings of regeneration of soot filters with monoliths, without catalytic coating are described. A strong dependence between technology and ene[...]
2
70%
Archiwum Motoryzacji
2002 Nr 4 207-229
PL W pracy przedstawiono warunki i kryteria stosowalności dwustrumieniowej metody regeneracji samochodowych filtrów spalin ograniczających emisję cząstek stałych z silników o zapłonie samoczynnym. Zaprezentowano wyniki badań własnych wpływu charakteru i rodzaju podaży energii (w okresie egzo- i endoter[...]
EN The paper describes conditions and criteria of applicability of the two energy streams regeneration method of automotive exhaust gas filters limiting PM emission from Diesel engines. The paper presents results of own investigations of the influence of the character and the energy supply type (in the[...]
3
60%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 4 125-137
PL Przedstawiono wybrany teoretyczny model procesu regeneracji filtrów spalin i fragment badań weryfikacyjnych tego modelu oraz wpływ masy cząstek PM odseparowanych w filtrze spalin na parametry procesu destrukcji tych cząstek.
EN A selected theoretical model of the regeneration process of exhaust gases filters, a fragment of verification research on this model and the influence of the particulate matter mass separated in the exhaust gases filter on parameters of the PM destruction are presented.
4
51%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 1 285-294
PL Przedstawiono wybrany teoretyczny model procesu regeneracji filtrów spalin i fragment badań weryfikacyjnych tego modelu oraz wpływy masy PM odseparowanych w filtrze spalin na parametry procesu destrukcji tych cząstek.
EN A selected theoretical model of the regeneration process of exhaust gases filters, a fragment of verification research on this model and the influence of the particulate matter mass separated in the exhaust gases filter on parameters of the PM destruction are presented.
5
51%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 4 291-302
PL W referacie przedstawiono warunki i kryteria stosowalności niskoenergetycznej metody regeneracji samochodowych filtrów spalin ograniczających emisję PM z silników o ZS. Zaprezentowano wyniki badań własnych wpływu charakteru i radzaju podaży energii (w okresie egzo- i endotermicznym) na energetykę i [...]
EN The paper describes conditions and criteria of applicability of the low energy-consuming regeneration method of automotive exhaust gas filters limiting PM emission from Diesel engines. The paper presents results of own investigations of the influence of the character and the energy supply type (in t[...]
6
51%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2000 T. 3, nr 3/4 491-500
PL Doświadczalnie badano depozycję adsorbatu w złożu sorpcyjnym pochłaniacza par i gazów organicznych, które stanowił węgiel aktywny NORIT RB. Cykl badań obejmował: nasycenie pochłaniacza mieszaniną powietrzno-parową w laboratorium i w warunkach przemysłowych, wykonanie przekrojów poprzecznych nasycone[...]
EN Deposition of adsorbate in organic gas filter bed with activated carbon NORIT RB has been examined experimentally. Tests cycle consisted of: loading gas filter with organic vapour-air mixture in laboratory and in industry, sectioning loaded carbon bed into a number of layers, quantitative analysing [...]
7
51%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 2 227-238
PL W referacie przedstawiono podstawowe problemy związane z zastosowaniem filtrów spalin do układów antysadzowych ograniczających emisję PM z silnika o zapłonie samoczynnym.
EN The fundamental problems with exhaust gas filters application into diesel engines anti-soot systems, which limited PM emission, are described in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last