Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtration method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemical Technology
2014 Vol. 16, nr 3 106--110
EN The present study examines the impacts of dry mass content in pig liquid manure on its treatment with a filtration method. Samples of liquid manure with variable dry mass content were subjected to treatment using phosphoric acid, sulfuric acid, lime milk and superphosphate, as well as to thermal tre[...]
2
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL W powietrzu wewnętrznym może występować ponad kilkadziesiąt gatunków bakterii, 400 gatunków grzybów pleśniowych oraz wiele innych organizmów. Za pośrednictwem powietrza przenoszone są, liczne drobnoustroje chorobotwórcze, takie jak: prątki gruźlicy, gronkowce, paciorkowce, wirusy, grzyby toksynotwór[...]
3
75%
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii
1998 T. 45, z. 97 97--115
PL W pracy omówiono metody filtracji bazujące na opisie probabilistycznym obrazu radarowego. Zaproponowano filtr adaptacyjny, w którym adaptacji podlega kształt i wielkość otoczenia filtrowanego piksela.
EN Speckle is one of characteristic features of radar images; it makes interpretation of these images difficult. Methods of speckle reduction, based on probabilistic description of radar image, were discussed in the article. Adaptive filter, being modification of the currently used filtration algorithm[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 24--29
PL Przebieg prędkości pojazdu stanowi przykład funkcji stosunkowo trudnej do filtrowania. Metoda filtrująca musi bowiem cechować się nie tylko określonymi właściwościami widma częstotliwościowego. Musi także wykazywać inne właściwości, które zostaną bliżej omówione w niniejszym artykule. W przypadku zł[...]
EN The vehicle speed waveforms is an example of the function that is relatively difficult to filter. In this case the filtering method must be characterized not only by specific properties of the frequency spectrum. It must also meet other conditions that will be discussed in more detail in this articl[...]
5
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono mechanizm procesu filtracji oraz wymagania i kryteria doboru filtrów ceramicznych do rafinacji ciekłej stali. Przedstawiono wyniki prób laboratoryjnych rafinacji stali odlewanej do wlewnicy z próżniowego pieca indukcyjnego z zastosowaniem filtrów sitkowych, wykonanych z różnych materia[...]
EN Filration mechanism and requirements and criteria for selection of ceramic filters for liquid steel refining are presented. Results of laboratory tests on refining of steel during casting of steel into mould from vacuum induction furnace with the use of sieve filters made of different ceramic materi[...]
6
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono mechanizm procesu filtracji oraz wyniki z prób laboratoryjnych rafinacji stali odlewanej do wlewnicy z próżniowego pieca indukcyjnego z zastosowaniem filtrów sitkowych, wykonanych z różnych materiałów ceramicznych o zróżnicowanej wielkości kanalików. Największą efektywność filtrowania [...]
EN Filtration process mechanism and results of laboratory test refining of steel when cast from the vacuum induction furnace into the mould with the use of sieve filters made of different ceramic materials with diverse sizes of channels are presented. The best filtration performance was demonstrated by[...]
7
63%
Mechanik
2017 R. 90, nr 4 318--320
PL Materiały ceramiczne lub metaliczne zawierające fazy ceramiczne stanowią interesujący przypadek w pomiarach chropowatości powierzchni. Charakteryzują się bardziej lub mniej porowatą strukturą. Artykuł przedstawia analizę chropowatości materiału kompozytowego o osnowie ze stopu aluminium (AlSi7Mg) za[...]
EN Ceramic materials or metallic materials containing ceramic phases are very interesting cases in roughness measurement. They are characterised by more or less pored surface. This paper presents roughness analysis of composite material with aluminum alloy base (AlSi7Mg) with 10 vol. % of silicon carbi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last