Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filter paper
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1998 nr 4 34-36
2
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Scharakteryzowano systemy filtracji powietrza wlotowego pojazdów eksploatowanych w warunkach dużego zapylenia powietrza. Przedstawiono możliwość poprawy efektywności filtracji powietrza do silnika czołgowego, polegającą na zastąpieniu trzech szeregowo ustawionych kaset filtracyjnych przez wkład papi[...]
EN Inlet air filtration systems of vehicles exploited at large air dustiness conditions are characterized. These are most often military vehicles, especially tanks. It was proved that in air filters of these vehicles filtration system: "multicyclone - porous barrier" is used. As filtration barrier most[...]
3
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Omówiono warunki pracy dwustopniowego systemu filtracji powietrza wlotowego silnika. Przedstawiono właściwości materiałów filtracyjnych stosowanych na przegrody porowate filtrów powietrza pojazdów. Pokazano właściwości filtracyjne monocyklonów i multicyklonów. Omówiono zasady usuwania pyłu z osadnik[...]
EN Operating conditions of two-stage engine inlet air filtration system are described. Properties of filtration materials used for porous partitions of vehicle air filters are presented. Also filtration properties of monocyclones and multicyclones have been presented. We discussed the principles of dus[...]
4
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Omówiono warunki pracy dwustopniowego systemu filtracji powietrza wlotowego silników spalinowych. Przeanalizowano właściwości materiałów filtracyjnych stosowanych jako przegrody porowate w filtrach powietrza pojazdów mechanicznych. Przedstawiono kryteria doboru papieru filtracyjnego pracującego jako[...]
EN Operating conditions of a two-stage engine inlet air filtration system are described. Properties of filtration materials used for porous partitions of vehicle air filters are analysed. The criteria of the selection of filtration paper operating as the second stage of the air filtration are presented[...]
5
80%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy przdstawiono analizę teoretyczną procesu odwadniania i konsolidacji mokrej wstęgi papieru metodą przedmuchu powietrza. Taki proces zachodzi w nowym (opatentowanym) urządzeniu nazwanym prasą powietrzną. Wyniki rozważań teoretycznych zostały następnie zweryfikowane doświadczalnie. Badania eksp[...]
EN Theoretical analysis of the dewatering and consolidation process of the wet paper web with the air through-blowing technique is presented in this study. This kind of process takes place in a new (patented) device called the air press. The results of theoretical considerations are experimentally veri[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last