Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fibre strength
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
1998 R. 54, nr 3 141--146
PL Dokonano przeglądu przyczyn uszkodzenia i osłabienia włókien, prowadzących do pogorszenia wytrzymałości papieru, zachodzących wzdłuż ciągu produkcyjnego celulozowni siarczanowej, począwszy od placu drzewnego aż do zbiornika wydmuchowego i bielami. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na jakość suro[...]
EN A review is given on the causes of the damages and weakening of fibres leading to deterioration in paper strength properties occurring along the production line in a kraft pulp mill beginning from a wood yard up till blow tank and bleach plant. First of all emphasis has been placed on the quality of[...]
2
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 19--23
PL Opracowano warunki wytwarzania włókien z alginianu wapniowego, zawierających nanododatek SiO2, charakteryzujących się dużą całkowitą objętością por i dużą powierzchnią wewnętrzną. Wytrzymałość właściwa na poziomie 20 cN/tex umożliwia ich zastosowanie jako prekursora do otrzymywania włókien węglowych[...]
EN Conditions for the manufacture of fibres from calcium alginate have been developed. These fibres contain nano-particles of SiO2, and are characterised by a high total volume and internal surface. Their tenacity at a level of 20 cN/tex makes it possible to use them as precursors to the preparation of[...]
3
80%
Przegląd Papierniczy
2005 R. 61, nr 8 449-456
PL Po uformowaniu wstęgi papieru każde włókno w suchym papierze jest mechanicznie utrzymywane na miejscu w postaci, w jakiej łączy się z sąsiednimi włóknami w stanie mokrym. Włókna nie są ze sobą połączone wiązaniami wodorowymi ani sklejone polisacharydami. Suszenie sprawia, że mokre, spęczniałe włókna[...]
EN When the paper web is formed, each individual fibre is held in place mechanically in the dry paper in the form in which it combines with neighbouring fibres in the wet state. The fibres are not linked together by hydrogen bonds or stuck to each other with polysaccharides. Drying causes the wet, swol[...]
4
80%
Przegląd Papierniczy
2005 R. 61, nr 6 325-327
5
80%
Przegląd Papierniczy
2005 R. 61, nr 5 283-286
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last