Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ferryty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule omówiono wpływ impedancji podzespołu tłumiącego sygnały zakłóceń elektromagnetycznych na skuteczność ich tłumienia. Naszkicowano wpływ podstawowych czynników zewnętrznych, zwłaszcza temperatury i stałego lub wolnozmiennego pola magnetycznego na impedancję podzespołu ferrytowego stosowaneg[...]
2
88%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Omówiono zasadę doboru ferrytów (materiałów ferroksydowych) w celu ograniczenia wpływu sygnałów zakłóceń radioelektrycznych na pracę układów elektronicznych. Zwrócono uwagę na właściowści dwójników z rdzeniami ferrytowymi jako wysokoczęstotliwościowych oporników oraz podano sposób oszacowania impeda[...]
EN There is described the choice of ferrite to9 reduce radioelectric noise influence on electric system activity. The features of two-terminal elements with ferritr core as high frequency resistor are pointed out. The ferrite cylindrical core influence on electric network impedance of electronic system[...]
3
63%
Composites Theory and Practice
PL W pracy otrzymano ferroelektryczno ferromagnetyczne kompozyty na bazie ferroelektromagnetycznego proszku PbFe1/2Nb1/2O3 oraz proszku ferrytowego (ferrytu niklowo-cynkowego NiZnFe oraz ferrytu manganowo cynkowego MnZnFe). W kompozycie PFN-MnZnFe ferroelektromagnetyczny proszek PFN stanowił 90%, nato[...]
EN Ferroelectric ferromagnetic composites based on ferroelectromagnetic PbFe1/2Nb1/2O3 powder and ferrite powder (zinc -nickel ferrite-NiZnFe and zinc manganese ferrite -MnZnFe) were obtained in the presented study. The volume fraction of ferroelectromagnetic powder in the composite PFN-MnZnFe was equa[...]
4
63%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 270-273
PL Przenikalność polikrystalicznych ferrytów Mn-Zn zależy prócz składu chemicznego również od parametrów mikrostrukturalnych, takich jak wielkość ziarna, porowatość i charakterystyka granic ziarnowych. Granice ziarnowe z głównymi parametrami: grubością - δ i opornością właściwą - ρ, odgrywaj[...]
EN The permeability in polycrystalline Mn-Zn-ferrites depends on a number of microstructural parameters such as grain size, porosity, structure and composition of the grain boundaries. The grain boundaries with the specific resistivity - ρ and thickness - δ , plays an important role in creati[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 51--52
PL Autor przedstawił w pracy pomiary strat w rdzeniach dla próbek ferrytowych dla częstotliwości w zakresie od 500 kHz do 10 MHz. Określono niepewności pomiarowe a także przedyskutowano krytyczne punkty zastosowanej metodologii, ponieważ mogą one znacząco wpływać na osiąganą powtarzalność i dokładność [...]
EN The author presents the measurement of core loss in ferrite samples at frequencies between 500 kHz and 10 MHz. The measurement uncertainties are determined, and critical parts of the applied methodology are discussed as they significantly affect the achievable repeatability and accuracy. The actual [...]
6
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule krótko przedstawiono historię odkrywania poszczególnych magnesów stałych, takich jak Alnico, Sm-Co, ferryty i NdFeB oraz zmiany w ich kształtach. Podano krótką charakterystykę magnesów wraz z ich zastosowaniem. Największą uwagę skupiono na magnesach NdFeB. Dla nich przedstawiono schematyc[...]
EN The article briefly presents the history of discovering particular permanent magnets, such as Alnico, Sm-Co, ferrites and NdFeB, as well as changes in their shapes. A short characteristic of the magnets with their application is also included. The focus was put on NdFeB magnets. For them, the method[...]
7
51%
Composites Theory and Practice
2013 R. 13, nr 4 245--249
PL Praca przedstawia technologię i rezultaty badań dwóch ferroelektryczno-ferromagnetycznych kompozytów, otrzymanych na bazie ferroelektrycznych proszków typu PZT i ferrytu. Proszek ferroelektryczny stanowiły dwa składy typu PZT: Pb0.84Ba0.16(Zr0.54Ti0.46)O3 + 1.0%at. Nb2O5 (PBZTN) i Pb(Zr0.51Ti0.49)O3[...]
EN The work presents the technology and investigation results of ferroelectric-ferromagnetic composites based on ferroelectric powders of the PZT type and ferrite. The ferroelectric powder comprised two PZT type compositions: Pb0.84Ba0.16(Zr0.54Ti0.46)O3 + 1.0%at. Nb2O5 (PBZTN) and Pb(Zr0.51Ti0.49)O3 +[...]
8
51%
Journal of Power of Technologies
EN Efficient contactless power transfer (CPT) is an emerging technology which is attracting great scientific interest because it can mitigate some of the problems commonly associated with conventional wired power transfer systems. CPT systems suffer from very low efficiency because of the poor coupling[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last