Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ferrites
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2015 Vol. 33, No. 2 335--339
EN Microwave characteristics of M-type hexagonal ferrite, Ba-0.Sr-5(0).5CoxZrxFe(12-2x) O-19 (x = 0.0 to 1.0 in steps of 0.2), have been investigated as a function of frequency and substitution at X-band. The microwave absorption has been investigated using absorber testing device method. The static I-[...]
2
100%
Materials Science Poland
EN Nonstoichiometric series of Mg0.5−xCuxZn0.5 Fe1.9 O4-δ where x = 0.0, 0.1, 0.15, 0.2 and 0.25 has been synthesized by conventional solid state reaction route. The single phase spinel structure of the double sintered ferrites was confirmed by X-r[...]
3
88%
Materials Science Poland
2018 Vol. 36, No. 4 722--732
EN We have synthesized zinc-copper ferrite (ZCFO) employing exploding wire technique (EWT). The X-ray diffraction (XRD) data confirm the formation of single phase spinel ZCFO, which is in good agreement with Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), UV-Vis, and Raman spectroscopic analyses. It i[...]
4
75%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN This paper reports the investigation of preparation of zinc ferrite, ZnFe2O4 by oxidative precipitation method from solution of iron (II) sulfate and zinc (II) sulfate in circulatory reactor. The reaction has been carried out at temperature 60°C at different molar ratios of Zn:[...]
5
63%
Composites Theory and Practice
PL W pracy otrzymano ferroelektryczno ferromagnetyczne kompozyty na bazie ferroelektromagnetycznego proszku PbFe1/2Nb1/2O3 oraz proszku ferrytowego (ferrytu niklowo-cynkowego NiZnFe oraz ferrytu manganowo cynkowego MnZnFe). W kompozycie PFN-MnZnFe ferroelektromagnetyczny proszek PFN stanowił 90%, nato[...]
EN Ferroelectric ferromagnetic composites based on ferroelectromagnetic PbFe1/2Nb1/2O3 powder and ferrite powder (zinc -nickel ferrite-NiZnFe and zinc manganese ferrite -MnZnFe) were obtained in the presented study. The volume fraction of ferroelectromagnetic powder in the composite PFN-MnZnFe was equa[...]
6
63%
Archives of Metallurgy and Materials
2013 Vol. 58, iss. 4 1013--1017
PL W pracy otrzymano ferroelektryczno-ferromagnetyczne kompozyty na bazie ceramicznego proszku typu PZT. Połączenie ferroelektrycznego i magnetycznego proszku miało na celu otrzymanie materiałów wykazujących zarówno elektryczne i magne- tyczne właściwości. Ferroelektryczny, ceramiczny proszek (w ilości[...]
EN A ferroelectric-ferromagnetic composites based on PZT powder have been obtained in presented work. The main aim of combination of ferroelectric and magnetic powders was to obtain material showing both electric and magnetic properties. Ferroelectric ceramic powder (in amount of 90%) was based on the [...]
7
63%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 270-273
PL Przenikalność polikrystalicznych ferrytów Mn-Zn zależy prócz składu chemicznego również od parametrów mikrostrukturalnych, takich jak wielkość ziarna, porowatość i charakterystyka granic ziarnowych. Granice ziarnowe z głównymi parametrami: grubością - δ i opornością właściwą - ρ, odgrywaj[...]
EN The permeability in polycrystalline Mn-Zn-ferrites depends on a number of microstructural parameters such as grain size, porosity, structure and composition of the grain boundaries. The grain boundaries with the specific resistivity - ρ and thickness - δ , plays an important role in creati[...]
8
63%
Szkło i Ceramika
PL Proppanty komercyjne, niezależnie od rodzaju materiałów używanych do wytwarzania, są przeznaczone do wypełniania i utrzymywania otwartych szczelin w złożach łupków gazonośnych, powstałych w trakcie szczelinowania hydraulicznego. Proppanty stabilizują złoża na dużych głębokościach (nawet 2–3 km), prz[...]
EN Commercial proppants, apart from types of materials used for their production, are designed to fill and maintain open fissures in shale deposits arising during hydraulic fracturing. Proppants stabilize deposits at great depths (even 2–3 km) under presence of high pressures (up to 75 MPa). Their basi[...]
9
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule krótko przedstawiono historię odkrywania poszczególnych magnesów stałych, takich jak Alnico, Sm-Co, ferryty i NdFeB oraz zmiany w ich kształtach. Podano krótką charakterystykę magnesów wraz z ich zastosowaniem. Największą uwagę skupiono na magnesach NdFeB. Dla nich przedstawiono schematyc[...]
EN The article briefly presents the history of discovering particular permanent magnets, such as Alnico, Sm-Co, ferrites and NdFeB, as well as changes in their shapes. A short characteristic of the magnets with their application is also included. The focus was put on NdFeB magnets. For them, the method[...]
10
51%
Composites Theory and Practice
2013 R. 13, nr 4 245--249
PL Praca przedstawia technologię i rezultaty badań dwóch ferroelektryczno-ferromagnetycznych kompozytów, otrzymanych na bazie ferroelektrycznych proszków typu PZT i ferrytu. Proszek ferroelektryczny stanowiły dwa składy typu PZT: Pb0.84Ba0.16(Zr0.54Ti0.46)O3 + 1.0%at. Nb2O5 (PBZTN) i Pb(Zr0.51Ti0.49)O3[...]
EN The work presents the technology and investigation results of ferroelectric-ferromagnetic composites based on ferroelectric powders of the PZT type and ferrite. The ferroelectric powder comprised two PZT type compositions: Pb0.84Ba0.16(Zr0.54Ti0.46)O3 + 1.0%at. Nb2O5 (PBZTN) and Pb(Zr0.51Ti0.49)O3 +[...]
11
51%
Journal of Power of Technologies
EN Efficient contactless power transfer (CPT) is an emerging technology which is attracting great scientific interest because it can mitigate some of the problems commonly associated with conventional wired power transfer systems. CPT systems suffer from very low efficiency because of the poor coupling[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last