Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fermentation process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Control Sciences
EN This paper deals with the model-based adaptive predictive control of the continuous fermentation process. For this system the theoretical approach to the substrate consumption rate is given and the estimation procedure with application of the recursive least-squares method is proposed. On the basis [...]
2
63%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Publikacje japońskie wskazują, że bioreaktory wyposażone w nośniki ceramiczne wpływają korzystnie na prowadzony w nich proces fermentacji i mogą powodować nawet dziesięciokrotne jego przyspieszenie bez pogarszania jakości produktu. Dla uzyskania wymienionych efektów, konieczne jest opanowanie szereg[...]
EN It is stated in this work that at the fermentation process the ceramic immobile carriers play important role. The dependence between extinction coefficient and shape of ceramic carriers was investigated.
3
63%
Chemik
PL Alkohol etylowy (etanol), nr CAS1: 64-17-5, nr WE2: 200-578-6, jest substancją chemiczną znajdującą zastosowanie przede wszystkim w przemyśle spożywczym - do produkcji napojów alkoholowych w branży spirytusowej, a także jako dodatek do wyrobu niektórych słodyczy, ciast, tortów oraz zapachów spożywcz[...]
EN Ethyl alcohol (ethanol), CAS No1: 64-17-5, EC No2: 200-578-6, is a chemical substance applied first of all in the food industry for the vodka and liquors manufacturing in the spirituous branch, and also as an additive for making some selected sweetmeats, cakes, layer cakes and food fragrances. This [...]
4
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Dokonano analizy jakościowo-ilościowej PAH (WWA) w osadach i wodach nadosadowych przed, podczas i po fermentacji metanowej. Proces fermentacji prowadzono w warunkach laboratoryjnych przez 14 dni kontrolowano poprzez pomiar ilości biogazu. Zawartość PAH podawanych przez EPA oznaczano za pomocą chroma[...]
EN The results of the quantitative and qualitative analysis of PAHs in sewage sludge and supernatants before, during and after methane fermentation process is presented. The fermentation process was carried out for 14 days and was controlled by measuring the volume of released biogas. The content of 16[...]
5
63%
Journal of Water and Land Development
2019 no. 42 150--156
PL Dokonano przeglądu wybranych technik oraz scharakteryzowano ich technologiczne aspekty w kontekście przepływu wielofazowego w produkcji biogazu. Przeanalizowano warunki fermentacji beztlenowej gnojowicy świńskiej w reaktorze monosubstratowym ze złożem szkieletowym. Wskazano na wymagane kryteria tech[...]
EN The selected techniques were reviewed and their technological aspects were characterized in the context of multi-phase flow for biogas production. The conditions of anaerobic fermentation for pig slurry in a mono-substrate reactor with skeleton bed were analysed. The required technical and technolog[...]
6
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3E 1339--1344
PL W publikacji przedstawiono i omówiono wpływ podstawowych parametrów operacyjnych, stężenia bakterii, ciśnienia transmembranowego, prędkości liniowej roztworu zasilającego nad powierzchnią membrany i czasu na wydajność wydzielania kwasu mlekowego z roztworów pofermentacyjnych. Uzyskane wyniki analizo[...]
EN In the paper the experimental results obtained with employing of ultrafiltration process based on zirconium (IV) hydroxide membranes for improving of lactose-to-lactic acid fermentation process are presented. The effect of bacteria concentration, transmembrane pressure, cross-flow velocity and time [...]
7
38%
Environment Protection Engineering
EN Development of sailing tourism is contributes to degradation of the natural environment, waters of lakes and rivers in particular. Wastewaters produced on sailboats and yachts and deposited in their chemical toilets are usually discharged directly to aquifers, with a minor part being discharged to c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last