Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 196
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fermentacja metanowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 7 101-105
PL Fermentacja metanowa to jeden ze sposobów pozyskiwania paliwa gazowego z biomasy. W procesie tym wykorzystywane są produkty pochodzenia rolniczego i przemysłowego. Do procesu fermentacji można stosować różne dodatki (substancje biologiczne i chemiczne), które mogą wpływać na jakość wytworzonego biog[...]
EN Methane fermentation is one of the ways to obtain gaseous fuel from biomass. Agricultural and industrial products are used in this process. Various additives (biological and chemical substances) which can be used in the fermentation process may affect the quality of produced biogas. An analysis of t[...]
2
100%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 6 (27) 43-46
PL Produkcja żywności z naturalnych surowców roślinnych i zwierzęcych związana jest z wytwarzaniem znacznej ilości uysokaobciążonych ścieków, których rozkład klasycznymi, biologicznymi metodami tlettowymi jest znacznie ograniczony, a w wielu wypadkach praktycznie niemożliwy ze względu na wielkości ładu[...]
3
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 683--693
EN The concept of construction and operation of the compact biological reactor designed to methane fermentation conventionally referred to the organic fraction extracted from municipal waste is reserved in a patent application (UP no. 398238). Presented idea can be defined as innovative in the context [...]
4
100%
Czysta Energia
2009 Nr 12 32-34
5
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 6 89-92
PL Biologiczne przetwarzanie odpadów polega na celowym wykorzystaniu mikrobiologicznych procesów przemiany materii dla uzyskania rozkładu lub przekształcenia zawartych w odpadach substancji organicznych w produkty (najczęściej kompost), które można zawrócić do naturalnego obiegu materii. Może być ono p[...]
6
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 11 19-23
7
100%
Czysta Energia
2005 Nr 10 34-35
8
100%
Czysta Energia
2007 Nr 12 18-19
9
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 9 46-48
10
100%
Czysta Energia
2005 Nr 10 21-21
11
100%
Czysta Energia
2007 Nr 10 16-17
12
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2006 Nr 7-8 63-67
13
100%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2011 T. 14, nr 4 365-374
PL Proces fermentacji metanowej jest bardzo czuły na wszelkiego rodzaju zmiany środowiska. Wśród związków toksycznie działających na proces należy zwrócić uwagę na pestycydy chemiczne środki ochrony roślin, które celowo wprowadza się do środowiska w celu zniszczenia pasożytów roślinnych i zwierzęcych. [...]
EN The methane digestion process is very sensitive to all possible variations in its parameters. In the group of compounds exerting a toxic effect on digestion process should pay attention to pesticides chemical plant protection products, which are intentionally introduce into the environment in order [...]
14
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 299--313
PL W artykule przedstawiono analizę studialną uwarunkowań prawnych dotyczących budowy i eksploatacji biogazowi utylizujących osady ściekowe w porównaniu do biogazowi rolniczych. Osady ściekowe mogą być kierowane do utylizacji w biogazowniach utylizacyjnych. Jest to niewątpliwie interesująca alternatywa[...]
15
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 12 40-42
PL Stabilizacja beztlenowa jest jedną z metod unieszkodliwiania osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków. Fermentacja metanowa to złożony proces biochemiczny, w czasie którego dokonuje się rozkład substancji organicznych zawartych w osadach w warunkach beztlenowych.
16
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2011 nr 10 44-47
17
88%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 1 (28) 41-44
PL Problem oczyszczania wysokoobciążonych ścieków z przetwórstwa rolno — spożywczego nadal jest w Polsce nierozwiązany. Stosowane dotychczas układy biologicznego oczyszczania tych ścieków oparte są głównie o metodę osadu czynnego, która w wielu wypadkach oczyszczania ścieków przemysłowych stwarza po wa[...]
18
88%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 2 (29) 59-61
PL Cukrownictwo jest najbardziej wodochłonną gałęzią przetwórstwa rolno — spożywczego, która ze względu na skalę przerobu surowca wynoszącą ok. 12 milionów ton buraków cukrowych na rok, wytwarza największą ilość wysokoobciążonych ścieków, zarówno w stosunku do całkowitej ilości, jak i ładunku zanieczys[...]
19
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 6 38, 40--43
20
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2011 nr 2 22-24
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last