Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  feathers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Proceedings of ECOpole
2014 Vol. 8, No. 2 443--448
PL W 2011 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano około 45 mln ton mięsa. W tym czasie Polska zajmowała czwarte miejsce pod względem produkcji mięsa drobiowego oraz wieprzowego, była również siódmym producentem wołowiny. Spożycie mięsa drobiowego wzrasta z roku na rok, co skutkuje zwiększeniem jego prod[...]
EN In 2011, the European Union produced about 45 million tons of meat and in this time Poland occupied the fourth place in Europe in the production of poultry and pork meat and seventh in production of beef. The consumption of poultry meat grows year by year, which results in an increase of its product[...]
2
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 95-97
PL Odpady keratynowe w postaci piór kurzych kompostowano w bioreaktorze obrotowym z udziałem szczepionki bakterii Bacillus subtilis. Skład mikroflory kompostu oraz aktywności enzymatyczne, a także końcowa mineralizacja, sugerowały aktywny udział tych bakterii w biodegradacji białek keratynowych. W bior[...]
EN Composting of chicken feathers was conducted in a rotary bioreacto: with an addition of Bacillus subtilis inoculum. A microbial profile anc enzymatic activities revealed active participation of introduced bacte ria in keratin proteins biodegradation. In the rotary bioreactor thi composting process w[...]
3
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 98-100
PL W bioreaktorze statycznym kompostowano pióra kurze z udziałem szczepionki bakterii Bacillus subtilis P22. Inokulacja kompostu była niezbędnym warunkiem prawidłowego przebiegu tego procesu, a także dynamicznej biotransformacji substancji organicznych do składników mineralnych, co wykazano na podstawi[...]
EN Composting of chicken feathers was carried out in the presence ofBa cillus subtilis P22 inoculum in a static bioreactor. Inoculation of com post was essential for proper dynamic biotransformation of organ! matter to mineral components, which was proved by analysis of com post microflora, enzymatic t[...]
4
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 1 (103) 119--128
PL Elastyczne pianki poliuretanowe (EPUR) modyfikowano włóknami keratynowymi z piór kurzych. W artykule przedstawiono właściwości keratyny uzyskanej ze zmielonych piór kurzych i zmiany w strukturze oraz właściwościach pianek EPUR spowodowanych wprowadzeniem napełniacza w postaci włókien keratynowych. D[...]
EN An account is given herein of research results for composites of elastic polyurethane (EPUR) combined with milled poultry feathers. We present the properties of keratin fibres obtained from feathers and the change in those properties which the feathers induce in the EPUR foam. The structure of the c[...]
5
84%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 6 1142--1144
6
84%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 6 1155--1158
7
84%
Proceedings of ECOpole
2017 Vol. 11, No. 1 113--119
PL Abstrakt: Stale powiększająca się koncentracja produkcji mięsa drobiowego powoduje powstawanie ogromnych ilości produktów odpadowych. Jak każdy materiał odpadowy, również pierze musi zostać odpowiednio zagospodarowane. Nie jest to jednak prosty mechanizm, gdyż w skład piór wchodzi odporna na degrada[...]
EN Due to demand, the industry is rapidly growing, and poultry farms and slaughterhouses increase in operation size. All kind of waste, also feather waste, must be properly managed and disposed of. However, this is not a simple process, since feathers contain keratin which is resistant to biodegradatio[...]
8
67%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 1 (60) 106--112
PL Jednym z produktów ubocznych, w przemyśle spożywczym, który występuje w dużych, wzrastających ciągle ilościach i jest w niewielkim stopniu wykorzystany, jest keratyna piór kurzych. Zapotrzebowanie rynku na materiały włókniste o podwyższonej retencji wilgoci wiąże się z istotnym rozwojem produkcji wy[...]
EN The market’s demand for fibrous materials with increased moisture retention is principally connected with the essential development of sanitary and cosmetic products. Keratin, which is included in feathers, appears to be an original raw material which enables fibrous composite materials of this kind[...]
9
67%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 5 806-809
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych popiołów powstałych po termicznym przekształceniu mieszanin pierza z mączką mięsno-kostną. Otrzymane popioły posiadały wysoką zawartość cennych pierwiastków, takich jak fosfor, wapń, potas i magnez. Popioły powstające w trakcie termicznego prz[...]
EN The elemental compn. of ashes formed in the thermal decompn. of mixts. of feather (F) with the meat-bone meal (MBM) at mass ratios of F:MBM 10:1, 2:1 and 1:1 vs. Temp. (600–900°C) and time of heat treatment (1–3 h) were detd. by spectrophotometry and emission spectrometry with inductively coupled pl[...]
10
67%
Camera Separatoria
PL Pióra ptaków są obecnie powszechnie wykorzystywanym materiałem analitycznym służącym do badań jakościowych i ilościowych m.in. w ekotoksykologii (metale ciężkie, trwałe związki organiczne), fizjologii i chemotaksonomii ptaków (barwniki, bakteriostatyki), agrotechnice i weterynarii drobiu (preparaty [...]
EN Birds’ feathers are the subject of interest for lots of research projects regarding for example monitoring of ecosystems before and after environmental contamination, qualitative and quantitative analyses of organic and inorganic pollutants, chemotaxonomic studies, physiology of birds. This paper is[...]
11
67%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2019 Nr 4 (136) 112--121
PL Możliwość zastosowania odpadów pochodzenia zwierzęcego w postaci piór do produkcji różnego rodzaju kompozytów jest niezwykle oryginalną koncepcją, otwierającą dla badaczy szerokie pole do eksperymentów i interdyscyplinarnych badań naukowych. W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności termiczn[...]
EN The possibility of using animal wastes in the form of feathers for the production of various types of composites is an extremely original concept, opening to researchers a wide field for experiments and interdisciplinary scientific research. This article presents the results of studies on the therma[...]
12
59%
Camera Separatoria
2011 Vol. 3, No. 1 221--227
PL Pióra, ze względu na powszechną obecność ptaków w różnych typach środowisk, mogą znależć zastosowane jako materiał do badań biomonitoringowych. Wymaga to opracowania ekstrakcji niepolarnych związków zawartych w upierzeniu oraz metody ich skutecznego rozdzielania z wykorzystaniem technik chromatograf[...]
EN Planar chromatography (TLC) is known as an effective tool for separation of complex biosamples highly loaded with interfering substances. The main goal of this research communication is to demonstrate a capability of micro-TLC methodology followed by simple one-step liquid extraction as fast fractio[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last