Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fatigue endurance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This work presents information about the influence of shot-peening, nickel and chromium galvanic metallization on the fatigue properties of S235JRG2 steel in the ultra-high-cycle region of loading […] obtained at high-frequency fatigue testing […]. Shot-peening is a technological process during whic[...]
2
72%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszej pracy rozpatrywane są zagadnienia dotyczące budowy spójnego systemu projektowania przekładni zębatych power shift. Zapewnienie możliwości budowy takiego systemu z racjonalnym jego funkcjonowaniem, wymaga znajomości wpływu czynników konstrukcyjnych, materiałowych i technologicznych na zm[...]
EN The paper addresses the issues associated with development of a coherent system for power shift design. In order to develop such system and ensuring its effective operation, it is required that we identify how constructional, material related and technological parameters should affect the surface st[...]
3
72%
Obróbka Plastyczna Metali
2018 T. 29, nr 3 243--252
PL W stali węglowej o strukturze perlitycznej charakterystyczny jest wpływ grubości płytek ferrytu w perlicie na rozwój procesów zmęczeniowych. Poza znaną zależnością wytrzymałości zmęczeniowej od dyspersji kolonii perlitycznych, stwierdzono także istnienie korelacji pomiędzy pojawieniem się [...]
EN An example of carbon steel with perlite structure is the character of the effect of thickness ferrite layer of perlite on the development of fatigue processes. In addition to the known dependence of the strength of fatigue on the dispersion of the perlite colony, in addition, a correlation connect[...]
4
72%
Tribologia
2010 nr 6 293-306
PL W pracy podjęto zagadnienia dotyczące wyboru materiału na koła zębate, w zależności od stosowanych operacji technologicznych w końcowym etapie procesu ich wytwarzania. Rozważania prowadzono na kołach zębatych stosowanych w układach napędowych maszyn roboczych ciężkich. Są to napędy przenoszące wysok[...]
EN The issues are addressed relating to the selection of material to make gear teeth, depending on the applied finishing treatment techniques. Gear teeth considered in the study are those used in driving systems in earthmoving machines, where the drive systems handle large torque, which varies consider[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last