Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fastening of loads
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1025--1029
PL Artykuł dotyczy problematyki mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie morskim i śródlądowym. Przedstawiono w nim metody oszacowania skuteczności osprzętu mocującego stosowanego do mocowania ładunków ponadnormatywnych w tym, zagadnienia wytrzymałości osprzętu mocującego oraz przybliżone i d[...]
EN Article is about the issues of fixing oversized cargo in maritime transport and inland waterways. It assessment methods effectiveness fixing hardware used to fasten oversized cargo in this, the strength of fixing hardware and the approximate and precise methods of calculation. Describes the procedur[...]
2
84%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 12 94-100
PL Zabezpieczenie ładunku w czasie transportu sprowadza się do zrównoważenia sił bezwładności działających na ładunek w czasie przemieszczania się pojazdu, powstających w czasie przyspieszania, hamowania, pokonywania zakrętów, wykonywania manewrów wyprzedzania itp. Siły tarcia występujące pomiędzy powi[...]
EN Forces acting on lashing equipment in different trafficsituations were analyzed. the aim of the analysis was to findif matching the type and number of fastening devices on the bases of existing standards and guidelines fully guarantee the safety of carried loads. Results of simulations showed that l[...]
3
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 37--42, CD
PL W artykule opisany został doświadczalny sposób (wg PN- EN 12195-1: 2003) wyznaczenia współczynnika k przeniesienia siły naciągu pasa transportowego przy zastosowaniu uchwytów mocowania ładunku. Współczynnik „k” charakteryzujący stosunek przeniesienia siły przez pas transportowy musi się zawierać w p[...]
EN The article discusses the experimental method of determining the transfer coefficient of the transport belt tension force "k" according to EN12195-1: 2003 using the cargo lashing holders.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last