Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farsz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
PL W pracy określano wpływ dodatku uwodnionego izolatu i koncentratu białek sojowych na skład i właściwości farszów z mięsa kurcząt (MDOM, mięśnie udowe). Stwierdzono, że dodatek preparatów białek sojowych jest szczególnie wskazany do farszów z MDOM, gdyż powoduje wzrost zawartości białka i obniżenie z[...]
EN The aim of the study was to determine the effect of addition of hydrated isolated and concentrated soy bean proteins on chemical composition and technological properties of chicken meat emulsions (mechanically deboned poultry meat, thigh muscles). It has been found that addition of soy bean protein [...]
2
84%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2013 nr 1 64--68
PL Celem badań była ocena możliwości analizy danych przy użyciu sztucznych sieci neuronowych do modelowania i prognozowania cech reologicznych surowych farszów mięsnych o założonym składzie surowcowym. Materiał badawczy stanowiło mięso wieprzowe, wołowe, słonina wieprzowa, zamienniki tłuszczu, lód oraz[...]
EN The aim of the study was to elaborate a method of modelling and forecasting rheological features which could be applied to raw minced meat at the stage of mixture preparation with a given ingredient composition. The investigated material contained pork and beef meat, pork fat, fat substitutes, ice a[...]
3
84%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 11 25--36
PL W pracy analizowano stan dynamiczny wody w farszach surowych oraz po obróbce termicznej, o obniżonej zawartości tłuszczu. Wymieniano 10%, 15% i 20% tłuszczu hydratowanym błonnikiem łubinu (zawiesina 20%.) Technikę magnetycznego rezonansu jądrowego wykorzystano do analizy stanu związania wody w badan[...]
EN The study analyzed the dynamics of water in meat stuffing of lowered fat content, raw and after heat treatment. 10, 15 and 20% fat was replaced by hydrated lupine cellulose (20% suspension). Nuclear magnetic resonance was applied to analyze the water binding conditions i tested systems. Evident shor[...]
4
67%
Przemysł Spożywczy
PL Badano wpływ dodatku białka sojowego o zróżnicowanym uwodnieniu oraz skrobi modyfikowanej do farszu na kształtowanie tekstury homogennego produktu mięsnego. Określano wydajność produktu, ubytki termiczne, wytrzymałość plastrów na zrywanie oraz oceniano teksturę produktu metodą analizy profilowej: in[...]
EN The aim of the study was to investigate the influence of the water addition level and soya protein concentrate and modified starch addition levels on formation of homogenous meat product texture. The product yield, thermal loss and slice strength was determined as well as the product texture was eva[...]
5
67%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL W artykule przedstawiono technologie wytwarzania funkcjonalnych produktów mięsnych dietetycznych ileczniczo-profilaktycznych z optymalną zawartością wapnia i żelaza.
EN This article presents the technology of combined meat products for dietic, therapeutic and prophylactic purposes with the optimum amount of calcium and iron.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last