Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 145
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farma wiatrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 12 56--58
PL Pierwsza w Polsce energetyczna farma wiatrowa na skalę przemysłową o mocy 5 MW uruchomiona została w kwietniu 2001 r. w gminie Darłowo na Górze Barzowickiej. Jednakże do tej pory zarząd spółki Elektrownie Wiatrowe Pieńkowo boryka się z różnorakimi kłopotami.
2
63%
Czysta Energia
2010 Nr 10 10-11
PL Prawidłowe oszacowanie wpływu, jaki konkretny projekt ma na środowisko naturalne, to bardzo istotna kwestia. Dlatego cieszy fakt, iż powiększa się zbiór dokumentów, których mogą być pomocne w tym zakresie.
3
63%
Czysta Energia
2010 Nr 6 22-25
PL W warunkach polskich rozważane są dwa rozwiązania, w zależności od interpretacji funkcji pełnionych przez sieć dedykowaną, postrzeganych jako działalność sieciowa wymagająca koncesji lub jako wyprowadzenie mocy z jednostek wytwórczych analogiczne do linii blokowej, niewymagające koncesji.
4
63%
Czysta Energia
2010 Nr 6 12-12
PL Zagadnieniem równie ciekawym jak kwestia koncesjonowania, jest możliwość pozyskiwania świadectw pochodzenia w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozruchu technologicznego, w sytuacji, gdy rozruch ten przypada przed uzyskaniem koncesji.
5
63%
Czysta Energia
2010 Nr 7-8 38-39
PL Odnawialne źródła energii są szybko rozwijającą się branżą rynku elektroenergetycznego. Unia Europejska przeznaczyła dla Polski pokaźne fundusze na inwestycje z zakresu budowy jednostek do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
6
63%
Czysta Energia
2010 Nr 9 40-42
PL Dobierając parametry infrastruktury elektroenergetycznej, z jednej strony faktycznie decydujemy się na poziom strat wynikający z przesyłu energii, natomiast, z drugiej na koszt realizacji takiej infrastruktury.
7
63%
Czysta Energia
2010 Nr 7-8 24-25
PL Turbiny wiatrowe, jako coraz bardziej powszechny element naszego otoczenia, budzą niekiedy wątpliwości co do tego, czy wszystkie aspekty ich pracy są neutralne dla żyjących w pobliżu nich ludzi.
8
63%
Czysta Energia
2010 Nr 5 16-17
PL Rozruch technologiczny farmy wiatrowej stanowi jeden z ostatnich etapów długiego, częstokroć wieloletniego procesu inwestycyjnego. Tym samym jawi się jako zwieńczenie wielu wysiłków podejmowanych w celu doprowadzenia inwestycji do szczęśliwego końca.
9
63%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wymagania w zakresie ochrony środowiska, skłaniają do poszukiwania nowych technologii w pozyskaniu energii. Dodatkowym czynnikiem w tych poszukiwaniach są duże ilości zużywanego dotychczas surowca paliwowego w postaci głównie węglu kamiennego oraz brunatnego. Przy założeniach, że w 2001 r. wyproduko[...]
EN Very strict standards of protection of environment make placing wind power generators very difficult. In addition area, where wind parks could be placed should have very specific wind energy efficiency. In Poland, there are very few areas where wind energy could be used in power generating industry.
10
51%
Acta Energetica
2013 nr 1 43--55
PL W artykule przedstawiono nowy algorytm likwidowania przeciążeń prądowych linii elektroenergetycznych w trybie rzeczywistym. Polega on na połączeniu metody optymalizacyjnej z metodą śledzenia przepływów mocy, być może nieco futurystyczną, ale pozwalającą skutecznie wyeliminować powstałe przekroczenia[...]
EN The article presents a new algorithm for real-time current overload clearance in power lines. It combines an optimization method with a method of load flow tracing, which may seem a little futuristic, but it enables effective clearance of the effects of exceeded allowed transmission capability. The [...]
11
51%
Automatyka Elektroenergetyczna
PL W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne i wyniki badań symulacyjnych wpływu wybranych czynników wynikających z odczepowego przyłączenia farmy wiatrowej do struktur sieci dystrybucyjnej WN na poprawność estymacji parametrów impedancji pętli zwarcia symetrycznego przez zabezpieczenia odległośc[...]
EN This paper presents a theoretical analysis and results of simulations of the influence of selected factors, bound up with the wind farm connection in a three-terminal line configuration, on the proper estimation of the impedance loop parameters during symmetrical faults. Selected aspects of paramete[...]
12
51%
Czysta Energia
2012 Nr 1 14-16
13
51%
Czysta Energia
2012 Nr 6 20-23
14
51%
Czysta Energia
2010 Nr 5 26-27
PL W Polsce wydane warunki przyłączenia i zawierane umowy najczęściej dotyczą sieci 110 kV ze względu na stosunkowo niewielkie odległości do istniejących stacji 110 kV. Także wybudowane już farmy zazwyczaj zostały przyłączone do takiej sieci. Doprowadziło to do wyczerpania ich zdolności przesyłowych.
15
51%
Czysta Energia
2009 Nr 7-8 18-20
16
51%
Czysta Energia
2009 Nr 4 32-33
17
51%
Czysta Energia
2009 Nr 6 14-16
18
51%
Czysta Energia
2009 Nr 12 20-21
19
51%
Czysta Energia
2009 Nr 5 52-53
20
51%
Czysta Energia
2009 Nr 2 32-33
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last