Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farba
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2006 nr 10 108-108
2
100%
Ochrona przed Korozją
1998 nr 1 9-12
PL Jednym ze sposobów charakteryzowania farb pod względem zawartości rozpuszczalników jest podawanie parametru znanego jako VOC, określającego zawartość lotnych składników organicznych i wyrażonego w gramach na objętość wyrobu. Przedstawiono możliwe sposoby redukcji wartości VOC w farbach oraz zaprezen[...]
EN The amount of solvents in pain can be defined by volatile organic compounds (VOC) content which is measured as weight of solvent per volume of paint. The possibililies of reduction of the VOC content and the comparison of several types of solvent borne paints available on the market are presented.
3
88%
Przegląd Papierniczy
1999 R. 55, nr 5 299--302
4
88%
Materiały Budowlane
1999 nr 7 16-16
5
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule opisano w skrócie znormalizowane metody określania białości różnych wyrobów. Zagadnienie to oparto na podstawowych informacjach z zakresu kolorymetrii. Pokrótce omówiono wyniki badań białości różnych materiałów elewacyjnych przeprowadzone w Zakładzie Nowych Technik Wykończeniowych ITB. Pr[...]
EN The paper shortly describes standard test methods for whiteness of different materials. Calculation of whiteness is based on instrumental colour measurement. Therefore informations about determination of whiteness are preceded by informations connected with colorimetry-colour coordinates, standard o[...]
6
75%
Izolacje
PL Farby elewacyjne - przeznaczone do malowania ścian zewnętrznych - stano.wią ważny element wykończeniowy budynku. Stosowane są jako wykończenie tynków mineralnych lub w przypadku konieczności odnowienia elewacji [np. w wyniku dużych zabrudzeń, powstawania plam i przebarwień, blaknięcia ko.loru, pojaw[...]
7
75%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 5 161-167
PL Zalecenia GDDP wydane w 1998 roku stanowiły pierwszy w Polsce zbiór branżowych zasad wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych na obiektach mostowych. W przeciągu ostatnich 8 lat uległy zmianie materiały i technologie w dziedzinie antykorozji, jak również dokumenty normalizacyjne i prawne. Znalazło t[...]
EN The GDDP regulations issued in 1998 was the fi rst set of business rules in Poland concerning the application of corrosion protection systems on bridge structures. The last 8 years have seen the technologies and materials in the line of anticorrosion change, including the standards and laws. This fa[...]
8
75%
Materiały Budowlane
2007 nr 2 46-47
9
75%
Przegląd Papierniczy
2015 R. 71, nr 6 337--338
PL Nanografia jest technologią opracowaną przez Benny’ego Landę, twórcę maszyn Indigo, które zostały wykupione przez firmę Hewlett Packard. Wykorzystał on nanocząstki farby, które wcześniej planował użyć do swoich badań nad konwersją energii termicznej. Swój najnowszy wynalazek zaprezentował na targach[...]
EN Digital printing has become a very popular technique. Its popularity is still growing because of shorter run lengths. However, this is only one of the reasons. Today there are many printing presses offering quite good quality of print. In the past the quality was rather poor. What is more, it could [...]
10
75%
Farby i Lakiery
2017 nr 4 28--37
PL W artykule omówiono podstawowe aspekty związane z cyklem życia wyrobu lakierowego. Na podstawie przeglądu literatury światowej w zakresie farb i lakierów wyróżniono poszczególne etapy w procesie formułowania wyrobów oraz omówiono zagadnienia w różnych obszarach procesu produkcyjnego i przygotowania [...]
EN This article discusses the basic aspects of coating life cycle. On the basis of a review of the world literature about paints and varnishes, the various stages of the product formulation have been distinguished and discussed issues in various areas of the manufacturing process and product preparatio[...]
11
75%
Farby i Lakiery
2007 nr 6 35--41
PL Technologia „in-mould coating” (IMC) jest stosunkowo nową metodą malowania elementów z tworzyw sztucznych otrzymywanych metodą wtryskiwania. Po raz pierwszy pojawiła się w późnych latach 70-tych ubiegłego wieku jako technika nakładania farb podkładowych na elementy w przemyśle samochodowym. Celem op[...]
12
75%
Farby i Lakiery
2011 nr 6 17--23
PL W artykule przedstawiono wielkość produkcji farb dla budownictwa w Polsce w ubiegłej dekadzie i najważniejszych wytwórców. Omówiono nowości na rynku farb do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych. Producenci wyrobów lakierowych dla budownictwa w oparciu o najnowsze osiągnięcia nanotechnologii w dzied[...]
EN The article presents main producers, trends and facts about the Polish architectural paints industry over the last decade. New products for interior and exterior applications are described. Producers offer architectural paints with new binders and novelty raw materials based on nanotechnology. These[...]
13
75%
Farby i Lakiery
2013 nr 4 8--12
EN Particularly for substances in the range of a few nanometers to a few micrometers, the use of high power ultrasound have been proven as a highly efficient and effective means to destroy the agglomerates, aggregates and even primary particles. Due to the high intensity interparticular collision, the [...]
14
75%
Farby i Lakiery
2018 nr 1 14--19
PL W artykule opisano laboratoryjną metodę oceny skuteczności ochrony powłok lakierowych środków przed rozwojem grzybów na podstawie normy PN-EN 15457:2014. Przedstawiono przedmiot badawczy jak i poszczególne etapy przeprowadzenia badania. Dokonano również krótkiej charakterystyki mikroorganizmów stoso[...]
EN The article describes a laboratory method for testing the effectiveness of paint and varnish protection products against fungi on the basis of PN-EN 15457:2014. Both the research subject and the individual stages of the study were presented. Also made a short presentation of the microorganisms used [...]
15
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 12 3-8
16
75%
Materiały Budowlane
2001 nr 10 29-31
17
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 6 253-258
PL Metoda izolacji termicznej dużych powierzchni wykorzystująca aplikacyjne możliwości szybkiego nakładania warstw ze sztywnych pianek poliuretanowych jest coraz szerzej stosowana w budownictwie ze względu na jej korzyści ekonomiczne. Warstwa pianki poliuretanowej (PUR) na zewnętrznych elementach obiek[...]
EN Thermoisulation of large surfaces using possibilities of fast application of layers made of PUR foams components becomes more and more popular within construction industry due to its economical advantages. Thermoinsulation technology of exterior elements of buildings with PUR foams requires the prot[...]
18
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2006 nr 2 102-103
19
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2003 nr 1 40-42
20
63%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 5 151-154
PL W Oddziale Zamiejscowym Farb i Tworzyw w Gliwicach (OZFiT) Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w Toruniu (IPTS), realizowane są prace badawcze i usługowe, w tym z zakresu ochrony przed korozją, stanowiące kontynuację działalności merytorycznej zlikwidowanego w roku 2002 Instytutu P[...]
EN The Department of Paints and Plastics (located in Gliwice) of the Institute for Plastics Processing "Metalchem" (IPTS) in Toruń was created in 2002 and was established as a continuation of the Institute of the Plastics and Paint Industry (IPTiF) which was shut down the same year. The Institute deals[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last