Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fancy yarns
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 3 (68) 25--29
PL Na efekty formowania nitek fantazyjnych w jednym procesie produkcyjnym można wpływać poprzez dobór wybranych parametrów tego procesu takich jak prędkość produkcyjna przędzy fantazyjnej, prędkość dostarczania przędzy z efektami fantazyjnymi i prędkość wydrążonego wrzeciona. Obiektem badań była przędz[...]
EN The effects of fancy yarn formation in one process can be controlled by the choice of the main factors connected to this process, like the speed of fancy yarn production, the speed of supply of the effect component, and the speed of the hollow spindles. The object of this study was fancy yarn of com[...]
2
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 4 (100) 67--74
PL Celem pracy było zbadanie parametrów mechanicznych tkanin zawierających przędze fantazyjne przed i po obciążeniach zmęczeniowych i opracowanie matematycznej symulacji wartości wydłużenia przy zerwaniu badanych tkanin. W tym celu wyprodukowano przędze fantazyjne stosując wydrążone wrzeciona. Otrzyman[...]
EN The aim of this research was to investigate the mechanical indices of fabrics with fancy yarns before and after fatigue loading and develop a mathematical simulation of the elongation at break of the fabrics investigated. For this purpose fancy yarns were produced in one process using hollow spindle[...]
3
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 1 (78) 36--40
PL Zastosowano współczynnik kształtu nitek jako narzędzie klasyfikacji nitek ozdobnych. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń wyznaczono charakterystyczne wartości współczynnika kształtu dla różnych struktur nitek. W doświadczeniach autora zastosowano ten sam materiał badawczy i skręt. Zmieniano na[...]
EN In this article, the shape coefficient of yarn was used as a tool for classifying fancy yarns. On the basis of experiments conducted in this research, characteristic values of the shape coefficient for different yarn structures have been established. The same research material and twist were used in[...]
4
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 5 (76) 26--30
PL Celem badań było określenie wzajemnych relacji pomiędzy skrętem i naddatkiem jednego z komponentów nitek ozdobnych a ich strukturalnymi i geometrycznymi parametrami takimi jak masa liniowa, wysokość i długość efektu ozdobnego, odległość między efektami oraz ilością efektów na jednostkę długości przę[...]
EN The aim of this research was to develop the interrealation between twist and the overfeed of the effect component and such structural and geometrical indices of fancy yarns as the linear density, the height of the effects, the width of the effects, the distances between effects, and the number of ef[...]
5
100%
Autex Research Journal
2018 Vol. 18, no. 2 173--180
EN The objective of this study was to model the physical and mechanical properties of 100% cotton slub yarns commonly used in denim and other casual wear. Statistical models were developed using central composite experimental design of the response surface methodology. Yarn’s linear density, slub thick[...]
6
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2018 Nr 4 (130) 59--66
PL Na świecie pojawiły się ostatnio nowe trendy w obszarze przędz fantazyjnych, tak aby sprostać wymaganiom konsumentów w zakresie tkanin dekoracyjnych i wierzchnich. Przędze makaronowe są obiecującą grupą przędz fantazyjnych, ich zastosowanie pozwala na otrzymanie nowych wzorów. W badaniu wyprodukowan[...]
EN Recently there have been new trends in fancy yarns in order to meet consumer demands for drapery, decorative and outwear fabrics. Macaroni yarns are a promising group of fancy yarn which allows new yarn designs with different raw materials at different yarn counts. In the study, supreme knitted fabr[...]
7
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 3 (57) 38--41
PL Prezentowany artykuł przedstawia wyniki szerokiego spektrum badań dotyczących nitek ozdobnych, prowadzonych w ramach wspólnego projektu międzynarodowego zawartego pomiędzy Belgią i Polską. Celem tych badań było dostarczenie rzetelnych informacji, opartych na wynikach analiz statystycznych, dotyczący[...]
EN The aim of this research is to provide reliable information, provided in the form of statistical models, regarding the possibilities of modifying the structure and the mechanical properties of fancy yarns by changing the component yarns’ characteristics and the machine settings. Three types of fancy[...]
8
80%
Autex Research Journal
EN The great interest in fancy yarns area was noticed at the textile market all over the world as well as in science area. That interest may be the consequence of liberalization in trade with countries like China. Due to liberalization in fancy yarns sector trade between Europe and Asia, the main Asian[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last