Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  extended Kalman filter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Maritime Research
2012 S 1 50-56
EN This paper presents the designs of two observers, which are: the extended Kalman filter and the nonlinear passive observer. Based on the measured values of ship position and heading, the observers estimate the surge, sway and yaw velocities of the ship motion. The observers make use of the simplifie[...]
2
100%
Annual of Navigation
2016 No. 23 69--87
PL W artykule opisane zostały algorytmy filtrów nieliniowych (rozszerzony EKF i bezśladowy UKF filtr Kalmana oraz filtr cząstkowy PF) stosowane powszechnie do estymacji położenia. Porównano dokładność estymacji tych filtrów dla nieliniowego równania pomiarowego. Zaprezentowane zostały rezultaty badań s[...]
EN Several types of nonlinear filters (EKF — extended Kalman filter, UKF — unscented Kalman filter, PF — particle filter) are widely used for location estimation and their algorithms are described in this paper. In the article filtering accuracy for non-linear form of measurement equation is presented.[...]
3
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2013 nr 2 45--48
PL W pracy przedstawione jest wyprowadzenie pełnego obserwatora wektora stanu dla wahadła odwróconego z napędem inercyjny. Wahadło odwrócone z napędem inercyjnym stanowi mechanizm nieliniowy który posiada więcej stopni swobody niż wymuszeń. W celu poprawnego sterownia postuluje się o znajomość wszystki[...]
EN This paper presents derivation of the full state observer for an inverted, inertia wheel pendulum (IWP). This is a non-linear, underactuated mechanical system and therefore it has more degrees of freedom than control variables. In order to control this mechanical system properly, knowledge of all st[...]
4
100%
Archives of Control Sciences
2014 Vol. 24, no. 3 271--287
EN The inherent characteristics of fuzzy logic theory make it suitable for fault detection and diagnosis (FDI). Fault detection can benefit from nonlinear fuzzy modeling and fault diagnosis can profit from a transparent reasoning system, which can embed operator experience, but also learn from experime[...]
5
88%
Power Electronics and Drives
EN This short article constitutes an introductory part of the Special Section (SS) on State and Parameter Estimation Methods in Sensorless Drives. In the current issue of the journal, the first part of this section is published. Accepted articles are focussed mainly on estimation of the state variables[...]
6
88%
Power Electronics and Drives
EN The purpose of this paper was to present a method for the estimation of the rotor speed and position of brushless DC (BLDC) motor. The BLDC motor state equations were developed, and the model was discretised. Extended Kalman filter has been designed to observe specific states from the state vector, [...]
7
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 8 960-962
PL W artykule została zaprezentowana procedura optymalizująca liczbę operacji arytmetycznych dla rozszerzonego filtru Kalmana integrującego odczyty z czujników inercyjnych w systemie nawigacji bezwładnościowej. Orientacja pojazdu jest określana z wykorzystaniem reprezentacji kwaternionowej, dzięki czem[...]
EN One of the most important subsystems of an unmanned vehicle is the inertial measurement unit (IMU) which provides obtainment of data about orientation in space. Its work is conditioned by measurement equipment and a filtering algorithm for the input data. This paper describes implementation of an e[...]
8
75%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN This paper addresses an online 6D SLAM method for a tracked wheel robot in an unknown and unstructured environment. While the robot pose is represented by its position and orientation over a 3D space, the environment is mapped with natural landmarks in the same space, autonomously collected using vi[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 7 255-258
PL Opisano zastosowanie algorytmu dokładnego wyrównania (fine alignement) do nawigacji inercyjnej. Algorytm ten wykorzystuje filtr Kalmana i jego celem jest wyznaczenie błędu przypadkowego przyśpieszeniomierza oraz zmianę kąta w celu precyzyjnego wyznaczenia kątów i początkowej wysokości.
EN This paper describes results obtained during evaluation of a fine alignment algorithm for inertial navigation. The fine alignment algorithm is based on a full-state error model for extended Kalman filter and its purpose is to estimate random errors in accelerometers and angular rate sensors signals [...]
10
75%
Systems Science
EN Navigation, guidance and control for small space vehicles requires inertial measurement sensors which are small, inexpensive, low power, reliable and accurate. Micro-inertial sensors, such as MEMS gyroscopes, can provide small, inexpensive, low power devices; however, the accuracy of these devices i[...]
11
75%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
1999 Vol. 9, no 1 207-217
EN This paper deals with prediction of controlled autoregressive processes with additive white Gaussian noise and random coefficients adapted to an observation process. Our aim is twofold. We begin by extending to the standard Kalman predictor a result of Chen et al. (1989) on the optimality of the sta[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 12 249--254
PL Artykuł poświęcony jest bezczujnikowemu sterowaniu silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi. Jako odporny obserwator jest użyty filtr Kalmana. Prędkość I pozycja wirnika są określane na podstawie algorytmu filtru przez pomiar napięcia I prądu stojanas.
EN In this paper, a study of sensorless field oriented control applied to surface-mount permanent-magnet synchronous motor is presented, the motor has been described in a stationary two-axes reference frame (α,β), to overcome the uncertainties the internal, measurement noises, the non zero initial roto[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1188--1194
PL Najczęściej stosowanym w zintegrowanych systemach nawigacyjnych narzędziem do przetwarzania sygnałów jest filtr Kalmana. Na dobór algorytmu filtracji Kalmana ma wpływ oczekiwana dokładność oraz strategia integracji przyrządów pomiarowych. W oparciu o dwa eksperymenty symulacyjne wykonano analizę met[...]
EN The Kalman filter is often applied tool of the signal processing in integrated navigation systems. The expected accuracy and integration strategy of measuring instruments has impact on the choice of the Kalman filtering algorithm. The analysis of different filtering methods and associated smoothers [...]
14
75%
Logistyka
2014 nr 6 7040--7050
PL W praktyce nawigacyjnej stosowane są różne architektury i strategie integracji przyrządów pomiarowych, które wpływają na dobór algorytmu filtracji Kalmana. Na podstawie przedstawionych w artykule testów symulacyjnych wykonano analizę różnych metod filtracji Kalmana stosowanych przy lokalizacji obiek[...]
EN One of tasks in navigation practice is determination the position of the object based on measurement of its attitude. On the grounds of simulation tests of algorithms designed and presented in this paper, the analysis of different methods of Kalman filtration applied in object tracing was made. EKF [...]
15
75%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN In this paper a proposal of joint channel and carrier estimation using extended Kalman filter (EKF) is presented. For the proposed algorithm simulations are performed and the results are compared with the separate channel estimation based on the Kalman filter (KF) and carrier estimation based on the[...]
16
75%
Studia z Automatyki i Informatyki
2017 T. 42 43--51
PL W pracy zostały zaprezentowane trzy algorytmy estymacji - rozszerzony filtr Kalmana, filtr cząsteczkowy (algorytm Bootstrap) i rozszerzony cząsteczkowy filtr Kalmana. Algorytmy filtru cząsteczkowego i rozszerzonego cząsteczkowego filtru Kalmana zostały porównane dla różnej liczby cząsteczek, a wynik[...]
EN In this paper, three state estimation algorithms, namely: Extended Kalman Filter, Particle Filter (Bootstrap Filter) and Extended Kalman Particle Filter, have been presented. Particle Filter and Extended Kalman Particle Filter algorithms have been compared with a different number of particles and th[...]
17
75%
Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
EN Theoretical and numerical modeling of flow transients in pipelines is a challenging field of research. The governing flow equations constitute a system of nonlinear hyperbolic partial differential equations enforcing the conservation laws for mass, momentum and energy. The application of these mathemati[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2012 T. 20 5--10
Praca przedstawia wykorzystanie Rozszerzonego Filtru Kalamana (EKF) w problemie estymacji stanu dla procesów nieliniowych. Szczególny nacisk został położony na użyciu go w algorytmie Symultanicznej Lokalizacji i Mapowania (SLAM). W celu zbadania właściwości EKF przeprowadzono liczne symulacje w typo[...]
EN This paper presents the use of Extended Kalman Filter (EKF) in the state estimation problem for nonlinear processes. Special focus is put on utilizing it in the algorithm of Simultaneous Localization and Mapping (SLAM). A number of simulations with a typical SLAM scenario were performed to examine t[...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisane zostały algorytmy filtracji nieliniowej (rozszerzona Kalmana, bezśladowa Kalmana, cząstkowa, cząstkowa wykorzystująca filtrację rozszerzoną Kalmana oraz bezśladowa filtracja cząstkowa) stosowane powszechnie do estymacji położenia. Dodatkowo zaprezentowane zostały wyniki złożonych [...]
EN In this paper several types of nonlinear filtrations (extended Kalman filtering, unscented Kalman filtering, particle filtering, EKF approximation for a particle filtering, unscented particle filtering) widely used to position estimation and their algorithms are described. Additionally complex simul[...]
20
75%
Acta Mechanica et Automatica
2017 Vol. 11, no. 3 222--228
EN The essence of the undertaken topic is application of the continuous sky-hook control strategy and the Extended Kalman Filter as the state observer in the 2S1 tracked vehicle suspension system. The half-car model of this suspension system consists of seven logarithmic spiral springs and two magnetor[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last