Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exploitation vehicle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 349-354
PL W artykule omówione zostały najnowsze tendencje i zmiany w budowie i konstrukcji nowych pojazdów. Wymogi ochrony środowiska, ergonomii, poprawy ekonomiczności oraz ciągłe dążenie do nowoczesności- powodują powstawanie samochodów spełniających najwyższe standardy. Na konkretnych przykładach widać jak[...]
EN Paper shows newest trends and changes in structure and construction of new vehicle. Requirements of environmental protection, ergonomic, corrections economical and continuous aspiration for modernity- cause generation of car granting highest standard. On concrete examples we shows as motors concerns[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1110--1113, CD
PL W artykule opisano możliwości zastosowania Metody Funkcji Radialnych do wyznaczania akustycznych częstotliwości drgań własnych w przestrzeniach ograniczonych. Porównano metodyki popularnych narzędzi obliczeniowych takich jak Metoda Elementów Skończonych i Metoda Elementów Brzegowych wraz ze wskazani[...]
EN In the paper the possibility of Radial Basis Function Method for the calculation of acoustic eigenvalues is described. The proposed method is compared with other numerical methods of wave acoustic. The advantages and disadvantages of Finite Element Method and Boundary Element Method are described an[...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1167--1170, CD
PL Wzrastające potrzeby transportowe społeczeństw skłaniają konstruktorów i wynalazców do szukania nowych sposobów ich zaspokojenia. Ograniczeniem w realizacji nowych koncepcji jest aktualny poziom technologiczny i społeczny. Połączenie zalet transportu kolejowego z cechami transportu lotniczego dało p[...]
EN Increasing transport needs of societies prompt constructors and inventors to seek new ways of satisfying them. The current technological and social level is limited in implementing new concepts. Combining the advantages of rail transport with the characteristics of air transport gave rise to the con[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last