Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exploitation of aggregates
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2016 nr 6 3--6
PL W dolinie rzeki Bóbr (zachodnia Polska) ma miejsce intensywna eksploatacja kruszyw naturalnych. W artykule przedstawiono zagrożenia środowiskowe wynikające z projektowanego powiększenia terenu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gryżyce” (woj. lubuskie). Zagrożenia te odniesiono do dwóch rozważ[...]
EN In the valley of the river Bóbr (western Poland) there is the number of the quarries exploiting natural aggregates. The article presents the environmental risks arising from the planned expansion of exploitation of the natural aggregates deposit “Gryżyce”. These threats were related to the two optio[...]
2
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2018 nr 4 40--41
PL Dla przedsiębiorcy górniczego wszelkie linie przesyłowe znajdujące się na złożu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie są potencjalnym utrudnieniem, które nie tylko ogranicza wydobycie poprzez pasy ochronne, ale także powoduje utratę części zasobów, które nie będą już mogły być wydobyte.
3
84%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 4 52-56
PL Autor artykułu wyjaśnia, jaki wpływ na eksploatację piasków i żwirów mają zmiany w ustawie Prawo wodne, wynikające z wdrożenia do krajowego prawa zasad Dyrektywy Powodziowej (stan na maj 2011). Omówiono niektóre nowe i zmienione pojęcia ustawy Prawo wodne. Przedstawiono zasady zarządzania zagospodar[...]
4
84%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2013 Nr 3 24--29
PL Prawie niezauważalnie, powoli, ale systematycznie, skały budujące masywy górskie ulegają wietrzeniu. Pod wpływem zmian temperatury, działalności wody i innych czynników utwory te ulegają dezintegracji, a ich odkruszone fragmenty przemieszczają się w dół stoków i dostają do koryt rzecznych. W artykul[...]
EN Almost unnoticeably, slowly but systematically, rocks building mountain massifs are undergoing weathering processes. Due to temperature changes, water or other factors rocks break down and the spree fall down the slopes, into river beds. The article discusses the legal issues and technologies of min[...]
5
84%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2018 nr II/1 317--330
PL W opracowaniu przedstawiono relacje, które występują pomiędzy naturalnymi cechami środowiska. Odnoszą się one do sytuacji, gdy jeden z jego czynników (w tym przypadku litologia, decydująca o jego atrakcyjności jako źródła kruszyw budowlanych) zaczyna decydować o kierunkach zagospodarowania przestrze[...]
EN The study presents relations that occur between natural environmental features. They refer to the situation when one of the factors (in this case, lithology, determining attractiveness of the environment as a source of construction aggregates) begins to decide about spatial directions of the area de[...]
6
67%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska
2015 Nr 12 16--37
PL Potok Ochotnica, będący lewym dopływem Dunajca zaliczany jest do rzek karpackich charakteryzujących się częstą zmianą stanów wód. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian jakie zachodziły w morfologii koryta potoku Ochotnica, ustalonych na podstawie obserwacji siłowni wodnych wraz z urzą[...]
EN Ochotnica stream, which is a left tributary of the Dunajec river is one of the Carpathian rivers characterized by frequent change of water levels. The purpose of this article is to present the changes of the morphology of stream-bed of the Ochotnica stream, determined on the basis of observations of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last