Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exhaust fan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 2 10-13
PL Przedstawiono analizę przyczyn drgań zespołu dmuchawy napędzanej silnikiem synchronicznym poprzez sprzęgło turboregulacyjne VOITH, wykazano, że zjawiska zachodzące w sprzęgle turboregulacyjnym mogą być przyczyną drgań o wysokim poziomie w przypadku sprzyjających własności dynamicznych układu, zwróco[...]
EN An analysis of the causes of vibration of an exhaust driven by a synchronous motor through a turbo-controlled coupling VOITH. It has been found hat the phenomena occuring inthat coupling can be the cause of high degree vibration in case of favourable dynamic properties of the system. Attention is fo[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL Zastosowanie przemienników częstotliwości do napędów dużej mocy na przykładzie napędu wentylatora wspomagającego spalin instalacji odsiarczania w Elektrowni Bełchatów.
3
84%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 110-111
4
67%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy przeprowadzono analizę parametryczną pod kątem minimalizacji sumarycznego zużycia niezbędnej Jo napędu wentylatorów spalin. Uwzględniono podczas sporządzania charakterystyk różne opory w instalacji mokrego odsiarczania spalin MIOS związane z zapełnieniem koszy REGAWO. Przygotowano oprogramow[...]
5
67%
Karbo
2016 Nr 1-2 7--12
PL Przedstawiono nowe systemy transportu pyłu koksowego oraz korzyści płynące z ich zastosowania na podstawie instalacji zastosowanych w Koksowni Przyjaźń grupy JSW KOKS SA. Instalacje transportu pyłu koksowego stanowią integralną część instalacji i urządzeń procesu wypychania koksu, procesu suchego ch[...]
EN The paper presents new coke dust transport systems and benefits of their use, based on systems used in Przyjazn Coking Plant of JSW KOKS S.A. group. Coke dust transport systems are an integral part of the installation and equipment of coke pushing, coke dry quenching ( CDQ ) and coke screening. In a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last