Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exchange current density
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 4 182-184
PL W pracy dokonano elektrochemicznej charakterystyki stopów typu LaNi3,6(Co,Mn,Al)1,2In0,2 w środowisku 6M KOH z zastosowaniem galwanostatycznych pomiarów ładowania/rozładowania. Podstawianie Co, Mn lub Al indem w badanych stopach prowadzi do obniżenia zarówno gęstości prądu wymiany układu H2O/H2, jak[...]
EN In this work, the electrochemical characterization of the LaNi3,6(Co,Mn,Al)1,2In0,2 type alloys is presented in 6M KOH environment with the use of galvanostatic charge/discharge measurements. It is shown that partial substitution of Co, Mn or Al with indium in the tested alloys causes decrease of bo[...]
2
100%
Polish Journal of Chemistry
1998 Vol. 72, nr 10 2321-2330
EN Kinetics and mechanism of the silver electrode reaction in six melts of the binary AgCl-NaCl system were determined at several temperatures by Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) and Relaxation Method with galvanostatic perturbation (RM). The exchange current density for this electrode proc[...]
3
84%
Ochrona przed Korozją
2015 nr 7 258--260
PL Badano zdolności pochłaniania wodoru przez niestechiometryczne stopy La2Ni9CoAlx (x = 0,2, 0,3 lub 0.4) pod kątem pojemności rozładowania, gęstości prądu wymiany układu H2O/H2, dyfuzyjności wodoru i odporności na rozładowanie wysokoprądowe. Testy elektrochemiczne wykonano metodami chronopotencjometr[...]
EN The hydrogenation properties of La2Ni9CoAlx (x = 0.2, 0.3 and 0.4) non-stoichiometric alloys, in terms of their discharge capacity, the H2O/H2 exchange current density, hydrogen diffusivity and high rate dischargeability have been studied. The electrochemical tests have been carried out using chrono[...]
4
84%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 11 495-497
PL Za pomocą trzech komplementarnych metod elektrochemicznych oceniono zdolność pochłaniania wodoru przez stopy LaNi4,8Bi0,2 i LaCo4,8Bi0,2 w wyniku ekspozycji katodowej w 6M KOH. Obecność kobaltu w stopie powoduje wzrost gęstości prądu anodowego próbki niewodorowanej, co oznacza pogorszenie zdolności [...]
EN The hydrogen absorption ability at LaNi4,8Bi0,2 and LaCo4,8Bi0,2 alloys during their cathodic exposure in 6M KOH solution has been evaluated using three complementary electrochemical methods. The presence of Co in alloy causes increase of anodic current density of as received sample and, thus worsen[...]
5
84%
Ochrona przed Korozją
2015 nr 5 177--179
PL Dyskutowany jest wpływ szybkości rozładowywania elektrody wodorkowej na jej pojemność prądową i gęstość prądu wymiany układu H2O/H2. Jako materiał aktywny kompozytowej, proszkowej elektrody wodorkowej wybrano stop LaNi4.5Co0.5. We wszystkich eksperymentach elektrodę ładowano galwanostatycznie ze sta[...]
EN The effects of hydride electrode discharge rate on its discharge capacity and exchange current density of H2O/H2 system are discussed. The LaNi4.5Co0.5 hydrogen storage alloy has been applied as the powder composite electrode active material. In all experiments the electrode was being galvanosticall[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last