Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  excess
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W prezentowanej pracy w oparciu o wyniki pomiarów stratności w stopach NiFe o różnym udziale procentowym Ni określono zależności funkcyjne strat nadmiarowych od indukcji magnetycznej oraz częstotliwości pola magnesującego. Poprzez analizę statystyczną uzyskano również funkcje opisująca wpływ zawarto[...]
EN The paper deals with the excess in NiFe alloys. Using statistical approved the simple relation between excess losses and Ni content in alloys was obtained.
2
88%
Molecular and Quantum Acoustics
2003 Vol. 24 261-270
EN The excess values of the molar adiabatic compressibility as well as adiabatic compressibility coefficient were estimated for binariy mixtires of 1,2-ethanediol+1-pentanol at 298.15K. Also deviations of the ultrasonic speed from the chosen additivity rules were determined. Both the excess quantities [...]
3
88%
Molecular and Quantum Acoustics
2004 Vol. 25 291-296
EN The excess values of the molar adiabatic compressibility as well as adiabatic compressibility coefficeint were estimated for binary mixtures of 1,2-ethanediol+1-pentanol at the temperatures (293.15, 303.15, 308.15 and 313.15) K. Alsko deviations of the ultrasonic speed from the chosen additivity rul[...]
4
88%
Molecular and Quantum Acoustics
2002 Vol. 23 463-472
EN The excess values of the molar volume and molar adiabatic compressibility as well as adiabatic compressibility coefficient were estimated for binariey mixtures of cyclohexanol + glycerol at 298.15K. Also deviations of the ultrasonic speed from the chosen additivity rules were determined. Both the ex[...]
5
75%
Journal of KONBiN
PL W artykule dokonano opisu problemów bezpieczeństwa lotów. Wymieniono zespół czynników kształtujących bezpieczeństwo lotów i działań niezbędnych do utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na potrzebę racjonalnego zarządzania bezpieczeństwem, a w tym ewidencji zdarzeń, oceny ryzyk[...]
EN The article describes the flight safety problems. It details a set of factors shaping the flight safety and activities required to maintain the requisite safety level. Attention has been paid to the need for rational safety management, including event history, risk assessment and risk cause investig[...]
6
63%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 379--382
PL Zasadniczym celem stosowania recyrkulacji spalin jest obniżenie temperatury spalania mieszanki palnej, poprzez wzrost względnej pojemności cieplnej czynnika roboczego. Do ilościowego ujęcia recyrkulacji wykorzystano pojęcia: stopień R, krotność K recyrkulacji spalin oraz jej wartość względna W. Anal[...]
EN The main goal of EGR is to decrease the combustion temperature of the combustible mixture by increasing the relative heat capacity of the working medium. An additional effect is to reduce the oxygen content in the gas mixture flowing into the combustion chamber. The analysis concerns the effective o[...]
7
63%
Geodezja i Kartografia
PL W niniejszej pracy ukazano koncepcję metody wyrównania sieci geodezyjnych z zastosowaniem szeregów Edgewortha i Zasady Wyboru Alternatywy. Szereg Edgewortha jest aproksymantą opisującą empiryczne rozkłady błędów pomiarów. Pozwala ona na uwzględnienie w zadaniach wyrównawczych istotnych anomalii doty[...]
EN The paper presents a general concept of geodetic observations adjustment based on application of the Edgeworth' series and the principle of an alternative choice. The Edgeworth' series approximates the empirical distribution of measurement errors and gives an opportunity to modify the empirical char[...]
8
51%
Technical Sciences. Supplement / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2005 suppl. 2 301--308
PL W pracy ukazano ogólną koncepcję metody wyrównania z zastosowaniem szeregów Edgewortha i zasady wyboru alternatywy jako metody estymacji. Przedstawiono również algorytm rozwiązania oraz testy numeryczne.
EN The paper presents general concept of geodetic observation adjustment based on application of the Edgeworth series and the ZWA method. The algorithm and some numerical test are shown finally some properties of the proposed solution are derived.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last