Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 226
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  evolutionary algorithm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2007 z. 160 251-259
EN Non-stationary optimization of randomly changing environments is a subject of unfading interest.In this paper we study application of multipopulation evolutionary algorithm to this problem. Presented algorithm works with a set of sub-populations managed by the mechanism of exclusion coming from the [...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2007 z. 160 203-207
EN We present an improved "aggregated model" where a population is replaced by base point representing population and probe point imitating search process. Presented results shows similar dynamic behavior for proposed algorithm in comparison to model of soft selection algorithm specially for small popu[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2007 z. 160 285-292
EN The paper deals with the evolutionary algorithm which uses new methods which allow to increase the efficiency of finding the optimum in an environment in which fitness function is time-varying. All methods base on gathering information from environments obtained with the help of indyviduals (treate[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2007 z. 160 209-216
EN In this paper a concept of directional mutations for phenotypic evolutionary algorithms is presented. The proposed approach allows, in a very convenient way, to adapt the probability measure underlying the mutation operator during evolutionary process. Simulated experiments confirms the thesis that [...]
5
100%
Applied Computer Science
EN In the paper an improvement heuristic is proposed for permutation flow-shop problem based on the idea of evolutionary algorithm. The approach employs constructive heuristic that gives a good initial solution. GA-based improvement heuristic is applied in conjunction with three well-known constructive[...]
6
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 407-412
PL Artykuł przedstawia przykład wykorzystania algorytmu ewolucyjnego w celu rekonstrukcji zakłóconego szumem białym sygnału sinusoidalnego na podstawie niewielkiej liczby losowo pobranych próbek tego sygnału. Wyniki eksperymentu pokazują, że proponowany algorytm ewolucyjny jest w stanie zidentyfikować [...]
EN The paper presents an experiment involving the use of an evolutionary algorithm to reconstruct the sine wave signal with white noise added based on limited number of its random samples. The experimental results show that such an algorithm is able to identify the test signal with a high accuracy even[...]
7
80%
Archives of Electrical Engineering
EN A numerical method is developed for estimation of temperature distributions inside tissues heated by external RF hyperthermia with external circular coil. The computational method relies on a solution of electromagnetic field problem in sinusoidal steadyt state. The heat transfer problem is treated [...]
8
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2009 Vol. 47 nr 3 515-535
PL Praca dotyczy zagadnień modelowania, analizy i optymalizacji zachodzących w procesie projektowania płaskich, dwuwymiarowych elementów konstrukcyjnych wykonanych z materiałów kompozytowych i obciążonych statycznie siłami działającymi w ich płaszczyźnie. Rozpatrzono problem projektowania optymalnego u[...]
EN The paper is devoted to the modeling, analysis and optimization encountered in the design process of two-dimensional structural components made of fiber-reinforced composite materials subjected to service loading. The problem of optimal layout of reinforcing fibers in the composite in order to obtai[...]
9
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 5 279-281
PL W artykule zaprezentowano metodę identyfikacji parametrów modelu matematycznego silnika indukcyjnego wykorzystującą wielokryterialny algorytm ewolucyjny. Zastosowano kryterium będące funkcjonałem 4-ch wskaźników jakości. Wartości parametrów osobników stanowiły parametry modelu matematycznego silnika[...]
EN In this paper identification's method of mathematical model induction motor's parameters was shown. This identification is based on evolutionary algorithm. The criterion, which is the functional of four quality indexes, was applied. Mathematical model parameters of induction motor were values of ind[...]
10
80%
Computer Methods in Materials Science
PL W artykule przedstawiono bibliotekę Optim, dedykowaną obliczeniom inspirowanym biologicznie. Biblioteka ta jest dedykowana do stosowania w inżynierskich zadaniach optymalizacji. W artykule przedstawiono optymalizację jedno i wielokryterialną z użyciem algorytmów ewolucyjnych. Przedstawiono również z[...]
EN The paper is devoted to engineering applications of Optim library. The library, created by paper authors, is devoted to bioinspired optimization algorithms. The Optim contains classes for optimization with use of evolutionary algorithm (single and multiobjective optimization), artificial immune syst[...]
11
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono sposób wykorzystania algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji współpracy elektrowni szczytowo-pompowej z elektrownią cieplną.
EN The paper presents a method of using evolutionary algorithm in optimization of cooperation of pumped-storage power station and thermal power station.
12
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy wykorzystano metodę ewolucyjną do określania rozkładu potencjału elektrostatycznego jako przybliżenia początkowego w symulacji struktur półprzewodnikowych. Wprowadzono operację mutacji lokalnej oraz selekcję pośrednią dla przyspieszenia zbieżności i redukcji nakładów obliczeniowych algorytmu[...]
EN In this paper the evolutionary method has been proposed to determine distribution of the electrostatic potential as an initial solution for semiconductor device simulation. Local mutation operation and middle selection was introduced to improve convergence and to reduce calculation expense. The cons[...]
13
80%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN This paper presents an evolutionary algorithm that incorporates a multilevel pairing strategy to solve single and multiobjective optimization problems. The algorithm is based on nondominance of solutions separately in the objective and the constraint space and uses cooperative mating strategies betw[...]
14
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2007 z. 160 261-268
EN In the paper there is presented a process of preparation of tool to geometrical optimization of their total binding energy as well as some physical results. Initially the evolutionary algorithm (EA) was responsible for study of metal cluster described by three-body potential. Afterwards the algorith[...]
15
80%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN Novel strategies are proposed to deal with multiobjective optimization problems solved via evolutionary computation. The goal of this work is to introduce procedures that allow for the search over a restricted Pareto front where all solutions attain acceptable objective functions values in a way tha[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2013 z. 69 45--46
EN This paper provides background for evolutionary methods for finding best permutation of elements. Task of finding descending order of all elements from some set is discussed as an example of finding best permutation problem.
17
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The large deflection of thin plates by means of Berger equation is considered. An iterative solution of Berger equation by the method of fundamental solutions is proposed. In each iterative step the Berger equation can be considered as an inhomogeneous partial differential equation of the fourth ord[...]
18
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 2 397--409
EN The paper deals with the multiobjective and multiscale optimization of heterogeneous structures by means of computational intelligence methods. The aim of the paper is to find optimal properties of composite structures in a macro scale modifying their microstructure. At least two contradictory optim[...]
19
80%
Computational Methods in Science and Technology
2016 Vol. 22, No. 4 167--177
EN Unconventional computing devices operating on nonlinear chemical media offer an interesting alternative to standard, semiconductor-based computers. In this work we consider database classifiers formed of interacting droplets in which a photosensitive variant of Belousov-Zhabotinsky (BZ) reaction pro[...]
20
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2002 Vol. 6, No 3 509-521
EN In this paper we report an evolutionary approach to learning Bayesian networks from data. We explain reasons, which advocate such a non-deterministic approach. We analyze weaknesses of previous works and come to conclusion that we should operate in the search space native for the problem i.e. in the[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last